رأی نصف به علاوه يک شورای

نظريه شماره : ۲۸۴۱/۷ مورخ : ۱۳۷۸/۰۵/۰۳

«رأي نصف به علاوه يک شوراي اسلامي شهر، رأي اکثريت مطلق بوده و قابل اجراء مي‌باشد

رأی نصف به علاوه يک شورای شهر :

سؤال : با عنايت به ماده ۱۵ قانون تشکيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ مبني بر اينکه جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات با اکثريت مطلق آراي معتبر است؟

حال اگر در يک شهر، مجموع اعضاي شوراي اسلامي پنج نفر بوده و جلسه با حضور همگي تشکيل شود چنانچه سه نفر از پنج نفر موافق تصميمي بوده و دو نفر باقيمانده مخالف‌ آن باشند آيا تصميم اکثريت مناط اعتبار است يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه :
مجموع آراي بيش از نصف حاضر در جلسه، رأي اکثريت مطلق محسوب مي‌شود.
بنابراين چنانچه سه نفر از پنج نفر عضو شوراي اسلامي شهر درخصوص موضوعي رأي مثبت يا منفي بدهند، رأي سه نفر، رأي اکثريت مطلق محسوب مي‌شود.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
رأی نصف به علاوه يک شورای شهر