آییننامه قانون بودجه

شماره ۱۰۵۳۲۶/ت۳۷۴۳۷هـ ‎‎‎۱۳۸۶/۰۷/۰۱ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت راه و ترابری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، بازرگانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند «ج» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

ماده ۱ـ عوارض خروج از کشور به مقصد کلیه کشورها از طریق مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (۲۵۰،۰۰۰) ریال و از طریق مرزهای زمینی و دریایی پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

تبصره ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق نظام بانکی نسبت به وصول عوارض خروج و واریز به ردیف (۱۱۰۵۰۴) درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان خروج اتباع ایرانی پرداخت عوارض مذکور را کنترل کند.
ماده ۲ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۳۷/ت۳۷۱۸۴هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۲ لغو می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی
جزئیات قانون
تاریخ تصویب : ۱۳۸۶/۰۶/۲۸

مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران

نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید
شناسنامه
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶/۰۷/۰۱