‎‎‎ ‎آییننامه ۶۶ قانون برنامه

آیین نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

۵۱۴۵۹/ت ۳۵۹۵۰هـ – ۱۳۸۶/۰۴/۰۶

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست.

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۳ بنا به پیشنهاد شماره ۹۹۷۴۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۶۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اعتبار مندرج در تبصره (۱) ماده (۱) این آیین نامه را صرف اجرای فعالیتهای مدیریت سبز به شرح زیر نمایند :

الف ـ استقرار نظام مدیریت محیط زیستی شامل شناسایی مواردی که نیاز به بهبود مستمر یا اصلاح دارند، تدوین و اجرای برنامه اصلاحی آنها، آموزش، جلب مشارکت کارکنان، ممیزی و گزارش‌ دهی.

ب ـ مصرف حداکثر پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار فعالیت مزبور برای اطلاع‌رسانی و تنویر افکار کارکنان.

پ ـ مصرف بهینه حاملهای انرژی از طریق ترمیم ساختمانها و استفاده از وسایل و تجهیزات کم مصرف، انرژیهای نو، اصلاح روشهای حمل و نقل با هدف کاهش مصرف سوخت و استفاده از گاز طبیعی.

ت ـ مصرف بهینه آب با استفاده از فناوریهای مناسب و اصلاحات لازم و ارتقای آگاهی کارکنان.

ث ـ کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاهها و مؤسسات (استقرار نظام مکاتبات رایانه‌ای).

ج ـ مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات.

چ ـ کاهش تولید پسماند از طریق بهره‌گیری از فناوریهای مناسب و افزایش بهره‌وری.

ح ـ بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات به جای تعویض.

خ ـ بازیافت ضایعات، تصفیه و بازچرخان آب در جهت ایجاد فضای سبز و سایر موارد.

د ـ استفاده از تکنولوژیهای پاک و سازگار با محیط زیست برای کنترل و بهینه‌سازی مصرف.

ذ ـ کاهش مصرف مصنوعات یکبار مصرف پایدار در محیط زیست.

ر ـ جایگزینی سوخت مناسب در مناطق روستایی و عشایری به جای هیزم.

تبصره ۱ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاهها را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
تبصره ۲ـ شرکتها و واحدهای تولیدی از محل اعتبار یک در هزار موضوع بند “د” ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ـ هزینه‌های مربوط را تأمین خواهند نمود.
ماده ۲ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به منظور انتقال سریع تجربه‌های موفق داخلی و خارجی، در اختیار گذاردن روشها و فناوریهای مناسب، تدوین برنامه‌های اجرایی موارد مرتبط با مدیریت سبز، سامانه دولت سبز را به هنگام نماید.
ماده ۳ـ دستگاههای اجرایی موظفند هر سه ماه یکبار، گزارش پیشرفت کار را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی براساس شاخصها و جمع‌بندی، هر شش ماه یکبار به هیئت وزیران ارایه شود.
‎‎‎
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
جزئیات قانون
تاریخ تصویب : ۱۳۸۶/۰۴/۰۳

مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران

نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید
سالانه
شماره ابلاغیه : ۵۱۴۵۹/ت ۳۵۹۵۰هـ
‎‎
تاریخ ابلاغیه : ۱۳۸۶/۰۴/۰۶