شماره۲۰۸۹۴/ت۳۶۹۱۳ه ۱۹/۳/۱۳۸۶
وزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۹۷۶۶۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ وزارت صنایع و معادن و به استناد بند « ب» اصلاحی ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۱ تصویب نمود:
سازمان نظام مهندسی معدن ایران به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» اصلاحی ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری مصوب۱۳۵۱ اضافه می شود و مأموریت مستخدمان رسمی دستگاههای دولتی به سازمان یادشده با موافقت دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و مزایای زمان مأموریت از محل اعتبارات دستگاه اعزام کننده تا حداکثر شش ماه مجاز است.
پرداخت حقوق مستخدمینی که در سازمان یادشده پست رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران و استانها را برعهده می گیرند، در طول دوره مأموریت بدون محدودیت زمانی توسط دستگاه اعزام کننده صورت می گیرد.
معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی

مصوبات مجلس شوراي اسلامي
مرجع تصویب:قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۴۹۹    
سه‌شنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۶۸
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران

شماره۳۰۶۱۵/۸۰                                                                            ۶/۶/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۴۳۱۱/۳۹۷۱۹ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری‌ اسلامی ‌ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می ‌ گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۱۵۹۱۱                                                                            ۱۹/۶/۱۳۹۱

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت جهاد کشاورزی

«قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان

رسیده و طی نامه شماره ۳۰۶۱۵/۸۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرائی طرف عضویت وزارت جهاد کشاورزی است.

تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۲۶) اساسنامه الزامی است.

اساسنامه فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های زنبورداران

مصوب مجمع‌ عمومی مورخ سپتامبر ۲۰۰۹میلادی (مهرماه ۱۳۸۸هجری‌شمسی)، مون‌پلیه، فرانسه

ماده۱ـ نام

آپیموندیا نام فدراسیون بین‌المللی اتحادیه ‌ ‌های زنبورداران و سایر سازمان‌های فعال در بخش پرورش زنبور عسل است. فدراسیون به موجب قطعنامه‌‌های مصوب سیزدهمین همایش بین‌المللی پرورش زنبور عسل در سال ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ هجری‌شمسی) در آمستردام تأسیس شد و جانشین دبیرخانه همایش بین‌المللی زنبورداران که در سال ۱۸۹۵ میلادی (۱۲۷۴هجری‌شمسی) تشکیل شد، می‌باشد. آپیموندیا سازمانی با مدت نامحدود است. فعالیتهای آن تابع اساسنامه زیر است:

ماده۲ـ مقر

مقر آپیموندیا در شهر رم در ایتالیا می‌باشد. هرگونه جابه‌جایی محل استقرار مقر منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

ماده۳ـ اهداف

ارتقای رشد علمی، فنی، بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی پرورش زنبورعسل در تمام کشورها و ارتقای سطح همکاری بین انجمن‌های زنبورداران، مجامع و شخصیت‌های علمی درگیر در حوزه پرورش زنبور عسل در سراسر جهان از جمله اهداف تأسیس آپیموندیا می‌باشد.

کمک به اجرای طرحهای ابتکاری که می‌توانند در بهبود و پیشرفت پرورش زنبور عسل به عنوان یک حرفه ایفای نقش نمایند و همچنین ارائه خدمات به منظور حفظ سودآوری فرآورده ‌ ها از دیگر اهداف تأسیس آپیموندیا محسوب می‌شود.

ماده۴ـ نیل به اهداف

نحوه انجام کارها به گونه‌ای که نیل به اهداف میسر گردد، در آیین‌نامه ‌ ها و دستورالعمل ‌ ها مشخص می‌شوند. آپیموندیا بر اساس اهداف، بنیادی را تحت عنوان اف.آی.آی.تی.ای.ا در رومانی تأسیس نموده است.

ماده۵ ـ اعضای آپیموندیا

اعضای اصلی: اعضای اصلی می‌توانند هر انجمن یا سازمان هر کشوری باشند که برای تأمین منافع زنبورداران و پرورش زنبور عسل در راستای اهداف آپیموندیا فعالیت می‌کنند و خواهان آن هستند که یکی از اعضای آن باشند. به اعضای اصلی بر اساس تعداد اعضاء و تعداد مناطق در اختیار آنها جهت پرورش زنبورعسل، آرائی طبق جدول زیر تخصیص داده می‌شود:

مناطق در اختیار

جهت پرورش ‌زنبورعسل

اعضاء

۵۰ ـ ۰

ـ۵.۰۰۱

۱۵.۰۰۰

ـ۱۵.۰۰۱

۳۰.۰۰۰

ـ۳۰.۰۰۱

۱۰۰.۰۰۰

بیش از ۱۰۰.۰۰۰

۱۰۰.۰۰۰ ـ ۰

۱

۲

۳

۴

۵

۳۰۰.۰۰۰ ـ ۱۰۰.۰۰۱

۲

۳

۴

۵

۶

۹۰۰.۰۰۰ ـ ۳۰۰.۰۰۱

۳

۴

۵

۶

۷

۲.۷۰۰.۰۰۰ـ ۹۰۰.۰۰۱

۴

۵

۶

۷

۸

بیش از ۲.۷۰۰.۰۰۰

۵

۶

۷

۸

۹

اعضای وابسته: مراجع، نهادها یا آزمایشگاههایی که مسؤولیت انجام مطالعات یا  تحقیقات در حوزه پرورش زنبور عسل و یا موضوعات مربوط را بر عهده دارند. این اعضاء در مجمع عمومی تنها یک رأی دارند.

اعضای مستقل: این اعضاء افرادی هستند که به مباحث مربوط به پرورش زنبور عسل حقیقتاً علاقمند هستند یا نهادهایی هستند که در بخش‌های تولید و تجارت فرآورده‌های زنبور عسل یا در ارتباط با ساخت و فروش تجهیزات فنی، اهداف اقتصادی مشخصی را دنبال می‌کنند و خواهان همکاری با آپیموندیا هستند و ممکن است به صورت اعضای مستقل به عنوان بخشی از فدراسیون پذیرفته شوند. این اعضاء در مجمع عمومی فاقد هرگونه حق رأی هستند.

مسؤولیت اتخاذ تصمیمات مقتضی در ارتباط با پذیرش اعضای اصلی و وابسته که حقوق و وظایف آنها در آپیموندیا بلافاصله عملیاتی می‌شود به شورای اجرائی محول گردیده است. از اینرو، هـرگونه پذیرش منوط به تأیـید مجمع عمومی خواهد بود. دبیرکل در صورت تأیید مجمع عمومی، موظف به رسیدگی به درخواست پذیرش اعضای مستقل می‌باشد.

ماده۶ ـ حقوق اعضاء

تمام اعضاء از حق دریافت اطلاعات و اطلاعیه‌های صادره توسط آپیموندیا که در اخبار یا سایر نشریات فدراسیون چاپ و منتشر می‌شوند، برخوردار هستند. تمام اعضائی که واجد رأی دادن هستند از این حق برخوردارند تا اشخاص موردنظر خود را جهت تصدی پستهای بلاتصدی آپیموندیا نامزد نمایند. تمام اعضاء محق خواهند بود تا سخنرانی ‌ ها و مقالات را جهت چاپ در همایش‌ها، محافل علمی و نشریات تسلیم کمیسیون‌های ذی‌ربط نمایند. انتخاب و هرگونه تصمیم‌گیری به وسیله کمیسیون ‌ ها انجام خواهد شد و تصمیمات آنها لازم‌الاجراء و الزام‌آور است. تمام اعضاء و نمایندگان آنها از حق حضور و شرکت در همایش‌ها، محافل علمی و سایر رویدادهایی که توسط آپیموندیا و با هزینه پایین سازماندهی می‌شوند، برخوردار هستند.

ماده۷ـ وظایف اعضاء

عضویت در آپیموندیا، تمام اعضاء را متعهد می‌سازد تا :

۱ ـ براساس اساسنامه، مقررات فدراسیون، آیین‌نامه‌ها، رهنمودها و قطعنامه‌های مصوب آپیموندیا و ارکان آن را رعایت نمایند.

۲ـ از ارائه هرگونه طرح ابتکاری مغایر با اهداف آپیموند یا و قطعنامه‌های مصوب ارکان آن خودداری کنند. تمام اعضاء ملزم خواهند بود تا حق عضویت سالیانه‌ای را که توسط مجمع‌ عمومی تعیین می‌شود، ظرف سه ماه اول سال پرداخت نمایند. مبالغ این حق عضویت در آیین‌نامه‌های مربوط درج شده است.

در صورت هرگونه تأخیر در پرداخت، هیأت مدیره محق خواهد بود تا حقوق عضو مورد نظر را، مادامی که وی نسبت به جبران آن اقدامی به عمل نیاورده است، به حالت تعلیـق در آورد. تمام اعضاء موظف هستند تا نسبت به ترویج و اشاعه نظرات آپیموندیا و کمک فعالانه به توزیع مطالب اطلاعاتی مبادرت نماید و به منظور ارتقاء و پیشرفت فدراسیون، اطلاعیه ‌ هـا، اطلاعات و پیشنهادهای لازم را عرضه کنند. تمام اعضاء موظف هستند تا مراتب هرگونه تغییر و جایگزینی افرادی که حق نمایندگی از طرف ایشان به آنها داده شده است را بدون درنگ به اطلاع دبیرکل برسانند. چنانچه عضوی در انجام این کار کوتاهی نماید، آپیموندیا همچنان فرد قبلی را به عنوان همان نماینده عضو، در نظر خواهد گرفت.

ماده۸ ـ انقضای عضویت

موارد انقضای عضویت به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ استعفاء: اعلامیه مربوط به استعفاء باید به صورت مکتوب و پس از امضاء توسط نماینده مجاز و سه ماه قبل از پایان سال تقویمی از طریق پست سفارشی برای دبیرکل ارسال گردد.

۲ـ در صورت عدم پرداخت حق عضویت سالیانه ظرف یک‌سال از موعد پرداخت (بند ۲ ماده ۷)

۳ـ در صورت پایان داده‌شدن به عضویت یک عضو به‌وسیله قطعنامه مجمع‌ عمومی به ‌ دلیل تخطی از اساسنامه فدراسیون یا قطعنامه‌های مصوب ارکان ذی‌ربط فدراسیون

تصمیم در خصوص پایان دادن به عضویت، توسط شورای اجرائی اتخاذ و توسط مجمع‌ عمومی تأیید می‌شود. این تصمیم در پایان سالی که این تصمیم تأیید شده است، لازم‌الاجراء می‌شود و به این ترتیب کلیه حقوق عضو معزول نسبت به دارایی‌های آپیموندیا خود به ‌ خود از وی سلب می‌گردد.

ماده۹ـ ارکان فدراسیون

ارکان آپیموندیا به شرح زیر است:

۱ـ مجمع عمومی

۲ـ هیأت مدیره

۳ـ شورای اجرائی، و

۴ـ کمیسیون‌های دائمی هفت‌گانه

ماده۱۰ـ مجمع عمومی

مجمع‌ عمومی مرکب ‌از نمایندگان اعضای دارای حق‌رأی (موضوع ماده ۵) می‌باشد. بر اساس تعداد اعضائی که هر عضو نمایندگی آنها را دارد و تعداد مناطق در اختیار اعضای مذکور جهت پرورش زنبور عسل، تعداد مشخصی رأی به هر عضو تخصیص داده می‌شود. اعضای فاقد حق رأی (موضوع ماده ۵) می‌توانند در مجمع عمومی حاضر شوند و در مذاکرات و مباحث شرکت کنند.

ماده۱۱ـ فراخوان مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی به صورت دو سالانه و در جریان همایش بین‌المللی آپیموندیا برگزار خواهد شد. برگزاری مجمع‌ عمومی فوق‌العاده منوط به درخواست نیمی از اعضای شورای اجرائی یا یک سوم اعضای واجد حق رأی خواهد بود. دبیرکل ملزم خواهد بود تا حداقل دو ماه قبل از تاریخ مقرر، از اعضاء جهت حضور در مجمع عمومی دعوت به عمل آورد. دستور جلسه، مکان، تاریخ و زمان برگزاری جلسه باید در متن دعوتنامه گنجانده شود. در صورت هرگونه درخواست مبنی بر صدور قطعنامه در خصوص تغییر اساسنامه، لازم خواهد بود تا پیشنهادات مربوط جهت تغییر مواردی که نیاز به تغییر دارند در دعوتنامه قید گردد. در صورتی که امکان دعوت به موقع از مجمع عمومی جهت رأی‌گیری درباره موضوعاتی که نیازمند اقدامات فوری هستند وجود نداشته باشد، رئیس یا هیأت مدیره محق خواهد بود تا نسبت به رأی‌گیری غیرحضوری و از طریق پست مبادرت نماید. یک تصمیم در صورتی اتخاذ شده تلقی خواهد شد که سه چهارم تمام اعضاء، ظرف مهلت تعیین شده به نفع تصمیم مورد نظر رأی داده باشند.

ماده۱۲ـ حد نصاب و رویه مجمع عمومی

در صورتی که اعضای دارای نمایندگی یک سوم از کل تعداد آراء در مجمع عمومی حضور داشته باشند و در مواردی که نمایندگان حاضر با دو سوم اکثریتی که دعوتنامه را طبق اساسنامه فدراسیون و به موقع دریافت نموده‌اند منطبق باشد، در آن صورت مجمع ‌عمومی به حد نصاب رسیده است. رئیس آپیموندیا یا در غیاب وی، نائب رئیس آپیموندیا به‌عنوان رئیس مجمع‌ عمومی عهده‌دار امور خواهد بود. در صورتی که امکان حضور این دو در مجمع‌ عمومی میسر نباشد، اعضای حاضر باید رئیس جلسه را از میان اعضای شورای اجرائی انتخاب نمایند. تصمیمات توسط مجمع عمومی و با اکثریت نسبی آراء مأخوذه، به تصویب می‌رسد. هرگونه تغییر در اساسنامه فدراسیون نیازمند اکثریت دو سوم آراء خواهد بود. تغییر در آیین‌نامه‌ها، براساس اکثریت نسبی آراء به تصویب خواهد رسید. انحلال آپیموندیا، انتقال دارایی‌های آن، تعیین مدیر تصفیه و تعیین اختیارات وی مستلزم اکثریت سه چهارم آراء خواهد بود. رویه رأی‌گیری توسط مجمع‌ عمومی و براساس اکثریت نسبی آراء تعیین خواهد شد. صورتجلسات توسط دبیرکل در اختیار اعضاء قرار داده می‌شود.

ماده۱۳ـ اختیارات مجمع عمومی

مجمع عمومی در قبال موارد زیر مسؤول خواهد بود:

۱ـ تعیین فعالیت آپیموندیا به خصوص با توجه به ویژگی‌های مهم مأموریت و اهداف، تصویب دستورالعمل‌ها و تأیید گزارشات فعالیت واصله از ارکان فدراسیون

۲ـ انتخاب مکان همایش‌های بین‌المللی آپیموندیا که در آینده برگزار خواهند شد.

۳ـ  انتخاب هیأت مدیره

۴ـ انتخاب رؤسای کمیسیونهای دائمی

۵ ـ تأیید و توشیح انتصاب هیأت بازرسی

۶ ـ انتصاب رؤساء و اعضای افتخاری ( موضوع ماده ۲۲)

۷ـ پذیرش اعضای جدید ( موضوع ماده ۵)

۸ ـ لغو عضویت (موضوع ماده ۸)

۹ـ تصویب بودجه و گزارش مالی

۱۰ـ تصویب آیین‌نامه‌ها از جمله حق‌عضویت‌ها

۱۱ـ تصویب همکاری با سایر سازمان‌ها

۱۲ـ تصویب تغییر محل استقرار مقر آپیموندیا

۱۳ـ  تصویب تغییرات در اساسنامه فدراسیون

۱۴ـ انحلال آپیموندیا، استفاده از دارایی‌ها و انتصاب مدیرتصفیه و

۱۵ـ  انجام مشورت‌هایی درخصوص اقدامات مربوط به نحوه اجرای تصمیمات

ماده۱۴ـ شورای اجرائی

شورای اجرائی متشکل است از:

۱ـ اعضای هیأت مدیره؛ و

۲ـ رؤسای کمیسیون ‌ های دائمی هفت‌گانه

تمام اعضای شورای اجرائی به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و می‌توانند مجدداً انتخاب شوند. در جریان هر یک از مجامع عمومی‌عادی، نیمی ‌از تمام پستها جهت تصدی مجدد به شور گذاشته می‌شود. برخورداری از مهارت‌های خاص برای انجام وظایف پست مورد نظر و تعهد فردی به انجام این وظایف از جمله پیش ‌ شرطهای انتخاب به شمار می‌رود . اعضاء یا شورای اجرائی می‌توانند نامزدهایی را برای مشاغل بلاتصدی به انضمام معرفی‌نامه و سوابق شغلی تفصیلی حداکثر دو هفته قبل از مجمع عمومی، که در آن انتخابات جهت پستهای بلاتصدی در آن انجام می‌شود، به دفتر دبیرکل معرفی نمایند. اعضای شورای اجرائی ملزم خواهند بود تا وظایف خود را به صورت افتخاری انجام دهند. پرداخت حقوق و هزینه‌های رفت و آمد منوط به تأمین بودجه خواهد بود.

ماده۱۵ـ فراخوان شورای اجرائی

رئیس یا دبیرکل سالی یک‌بار شورای اجرائی را برای برگزاری جلسه فراخوان خواهند کرد و اجلاس آن باید در صورت امکان قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی باشد. فراخوان شورای اجرائی به صورت درخواست کتبی حداقل یک سوم از اعضای آن نیز صورت می‌پذیرد. دعوتنامه باید قبل از تاریخ مقرر ارسال گردد و باید در بردارنده مواردی از جمله دستور جلسه، مکان، تاریخ و زمان جلسه باشد. حد نصاب جلسات شورای اجرائی‌، حضور یک سوم از اعضای آن می‌باشد. شورای اجرائی‌ تصمیمات خود را با اکثریت نسبی اتخاذ خواهد کرد. در صورت تساوی آراء، رئیس دارای رأی قاطع خواهد بود. صورتجلسات باید بلافاصله منتشر گردد.

ماده۱۶ـ وظایف شورای اجرائی‌

وظایف شورای اجرائی‌ به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ تمام فعالیت ‌ های سازمانی که در زمره مسؤولیت سایر ارکان قرار نمی‌گیرند.

۲ـ تا حد امکان اجرای تصمیمات مجمع عمومی تا جایی که موارد مزبور در زمره مسؤولیت هیأت مدیره قرار نگیرند.

۳ـ تصمیم ‌ گیری درباره تمام موضوعات عمومی و مسائل مورد علاقه زنبورداران بر اساس برنامه‌کاری، پیشنهادات کمیسیون ‌ ها و اصول و دستورالعمل‌های وضع شده توسط مجمع عمومی

۴ـ تعیین موضوعات اصلی همایش ‌ های آپیموندیا:

الف) تصمیم‌گیری درخصوص پذیرش اعضاء

ب) تصمیم‌گیری درخصوص از دست دادن شرایط هر یک از اعضای آپیموندیا

پ) بررسی بودجه و تسلیم گزارش بودجه به مجمع‌ عمومی جهت تصویب

۵ ـ ارائه پیشنهاداتی به رؤسای کمیسیون‌های دائمی و

۶ ـ تصمیم‌گیری درباره دستورالعمل ‌ ها تا جایی که انجام این کار در زمره مسؤولیت ‌ های مجمع عمومی نباشد.

ماده۱۷ـ هیأت مدیره

هیأت مدیره مرکب از رئیس، نائب رئیس و دبیرکل است. جلسات هیأت مدیره در هر زمان که هر یک از اعضای آن لازم و ضروری بدانند، تشکیل خواهد شد. دعوتنامه باید در بردارنده دستور جلسه باشد و باید حتی‌الامکان یک ماه قبل از تاریخ مقرر ارسال شود. هیأت مدیره مسؤولیت نظارت بر اجرای بدون اشکال امور و فعالیت هیأتهای مختلف آپیموندیا را بر عهده دارد. هیأت‌مدیره در هر زمان که لازم و ضروری بداند، تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. علاوه بر این هیأت مدیره درخصوص موضوعات عمده به عنوان گروه مطالعاتی شورای اجرائی‌ ایفای نقش می‌کند.

ماده۱۸ـ رئیس

رئیس یا در غیاب وی نائب رئیس یا دبیرکل به نیابت از اعضاء و اشخاص ثالث، از نظر قانونی نماینده آپیموندیا خواهد بود. ریاست جلسه در تمام اجتماعات و نشستها، بر عهده رئیس خواهد بود و اگر وی قادر به حضور در این‌گونه جلسات نباشد، نائب رئیس یا دبیرکل به عنوان نماینده رئیس در آنجا حضور خواهند یافت. در مواردی که دبیرکل یا سایر اعضای شورای اجرائی‌ قادر به ایفای وظایف خود نباشند، رئیس باید این مسؤولیت را بر عهده بگیرد. در مواردی که دبیرکل قادر به ایفای وظایف خود نباشد، رئیس حق و وظیفه دارد بر حسابهای بانکی و دارایی ‌ ها و امور مالی آپیموندیا نظارت نماید.

ماده۱۹ـ نائب رئیس و دبیرکل

نائب رئیس به عنوان نماینده قانونی، نمایندگی آپیموندیا را بر عهده دارد، مشروط به این که رئیس، وی را برای این وظیفه منصوب نموده باشد. نائب‌رئیس مسؤول اطمینان حاصل نمودن از این است که فعالیت ‌ های آپیموندیا در چهارچوب مفاد اساسنامه انجام می‌شود. نائب‌رئیس در قبال نظارت بر مدیریت مالی عملیات و دارایی‌های آپیموندیا مسئول شناخته می‌شود. دبیرکل مسؤول اجرای فعالیت‌های دبیرخانه‌ای و سایر فعالیت‌های سازمانی خواهد بود. وی در قبال مدیریت مالی آپیموندیا مسؤول شناخته خواهد شد. وی همچنین در قبال گزارش مالی و بودجه، مسؤول خـواهد بود و ملزم خواهد بود تا صورت دارایی‌های متعلق به آپیموندیا را به روزسازی نماید.

ماده۲۰ـ کمیسیون‌های دائمی

کمیسیونهای دائمی هفتگانه عبارتند از:

۱ـ کمیسیون دائمی زنبور درمانی

۲ـ کمیسیون دائمی زیست‌شناسی زنبور عسل

۳ـ کمیسیون دائمی اقتصاد پرورش زنبور عسل

۴ـ کمیسیون دائمی پرورش زنبور عسل برای توسعه روستایی

۵ ـ کمیسیون دائمی فناوری و کیفیت پرورش زنبور عسل

۶ ـ کمیسیون دائمی بهداشت زنبور عسل

۷ـ کمیسیون دائمی گرده‌افشانی و گیاهان مورد علاقه زنبور عسل

هدف از تشکیل کمیسیون‌های دائمی عبارت است از مطالعه و بررسی تمام موضوعات اساسی مربوط به زمینه‌های مرتبط با تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) هیأت‌اجرائی‌ می‌تواند به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای به کمیسیون‌های دائمی در زمینه‌های مختلف، کارگروههایی را تشکیل دهد یا برای وظایف خاص می‌تواند دو یا چند کمیسیون دائمی را با هم ادغام نماید. کمیسیون‌های دائمی، جلسات کارشناسی را برای اجرای همایش ‌ های آپیموندیا تدارک می‌بیند و مقالاتی را که باید ارائه شوند انتخاب خواهد کرد. کمیسیون‌های دائمی در قبال ویراستاری علمی نسخه الکترونیکی رسمی نشریه «اپیکتا» مسؤول هستند. کمیسیون‌های دائمی علاوه بر رؤسایی که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، مرکب از سه یا بیش از سه عضو کارشناس نیز می‌باشند که توسط رؤسای کمیسیون مربوط معرفی و توسط هیأت مدیره منصوب می‌شوند.

ماده۲۱ـ هیأت بازرسی

هیأت بازرسی ملزم خواهد بود تا بر جنبه‌های اقتصادی و حقوقی مدیریت، نظارت نماید. گزارشهای مکتوب توسط دبیرکل و نائب رئیس به مجمع عمومی ارائه می‌شود. هیأت بازرسی باید برای مدت چهار سال انتخاب شوند و انتخاب مجدد آنها امکانپذیر می‌باشد.

ماده۲۲ـ رئیس افتخاری و اعضای افتخاری

مجمع عمومی به‌دنبال پیشنهاد شورای اجرائی‌ می‌تواند با اکثریت نسبی‌آراء، رئیس پیشین آپیموندیا یا هر یک از اعضای دیگر شورای اجرائی‌ را که خدمات ارزشمند ارائه نموده‌اند، به عنوان رئیس افتخاری برگزیند.

مجمع عمومی یا شورای اجرائی‌ می‌تواند مسؤولیت وظایف مهم نمایندگی یا داوری را به رئیس افتخاری محول نموده یا اینکه از او به عنوان مشاور در صورت بروز مشکلات در داخل یا با سازمان‌های عضو استفاده نماید. مجمع عمومی به ‌ دنبال پیشنهاد شورای اجرائی‌ می‌تواند زنبورداران، دانشمندان برجسته یا کارمندان لایق تشکیلات آپیموندیا را به عنوان اعضای افتخاری منصوب نماید. رئیس افتخاری، نقش رئیس اعضای افتخاری را ایفاء می‌نماید. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده۲۳ـ همایش‌های بین‌المللی

همایش‌های آپیموندیا معمولاً به صورت دو سالانه برگزار می‌شود. سازماندهی و اجرای این همایش‌ها بر عهده آپیموندیا و عضو وابسته کشوری است که این همایش در نظر است طبق تصمیمات مجمع عمومی در آن برگزار شود. در ارتباط با نحوه درخواست برگزاری همایش آپیموندیا، رهنمودهایی در آیین‌نامه‌های آپیموندیا ارائه شده‌است. براساس آیین‌نامه‌های آپیموندیا و موافقتنامه، رعایت دستورالعمل‌های شورای اجرائی‌ از سوی برنامه‌ریز ذی‌ربط الزامی خواهد بود.

ماده۲۴ـ دارایی‌ها

مدیریت دارایی‌های آپیموندیا بر عهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده۲۵ـ بودجه و مدیریت

جلسه بازنگری مسائل مالی آپیموندیا باید به صورت سالیانه برگزار گردد و گزارش مالی به صورت دو سالانه به استماع مجمع عمومی برسد.

ماده۲۶ـ تغییر در اساسنامه آپیموندیا

هیأت مدیره، شورای اجرائی‌ و اعضای واجد حق رأی می‌توانند درخواست تغییر اساسنامه را تسلیم نمایند. این درخواست ‌ ها باید شش ماه قبل از مجمع‌ عمومی توسط رئیس یا دبیرکل دریافت شوند. دبیرکل ملزم خواهد بود تا این درخواست‌ها را حداقل دو ماه قبل از مجمع عمومی، در اختیار اعضای واجد حق رأی قرار دهد. تغییر در اساسنامه فدراسیون، مستلزم رأی اکثریت دو سوم اعضای حاضر می‌باشد. اگر امکان برگزاری مجمع‌ عمومی طبق برنامه بنا به هر دلیل وجود نداشته باشد، تغییر در اساسنامه فدراسیون به صورت رأی‌گیری مکتوب که مسؤولیت سازماندهی آن بر عهده هیأت‌مدیره می ‌ باشد، انجام خواهد پذیرفت. این تغییرات نیز باید با رأی اکثریت دو سوم تمام اعضاء به تصویب برسد. هرگونه تغییر در اساسنامه آپیموندیا توسط مجمع عمومی بلافاصله پس از تصویب آنها نافذ خواهد شد.

ماده۲۷ـ آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه‌ها، وظایف داخلی آپیموندیا و ارکان آن، رابطه حقوقی با اعضای آن، حق عضویت ‌ ها، اجرای موضوعات تجاری، برگزاری همایش‌ها و محافل علمی، پرداخت ‌ ها و فهرست‌های قیمت، رابطه آپیموندیا با سازمان ‌ ها و مؤسسات وابسته و انجمن‌های دائمی را تنظیم می‌نماید. هیأت مدیره، شورای اجرائی‌ و اعضای واجد حق رأی می‌توانند درخواست تغییر آیین ‌ نامه ‌ ها را تسلیم نمایند. این درخواست‌ها باید شش ماه قبل از مجمع عمومی توسط رئیس یا دبیرکل دریافت شوند. دبیرکل ملزم خواهد بود تا این درخواست‌ها را حداقل دو ماه قبل از مجمع‌ عمومی در اختیار اعضای واجد حق رأی قرار دهد. تغییر در آیین‌نامه‌ها مستلزم رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر می‌باشد.

ماده۲۸ـ انحلال

در صورت انحلال فدراسیون، مجمع عمومی ملزم خواهد بود تا با رأی اکثریت دو سوم تمام اعضای خود درباره انتقال دارایی ‌ ها به نفع یک یا چند سازمان بین‌المللی که آپیموندیا با آنها ارتباط کاری دارد و قادر به انجام فعالیت‌هایی در راستای تأمین منافع پرورش زنبور عسل در سطح جهانی هستند، تصمیم‌گیری نماید. در صورتی که مجمع‌ عمومی تصمیم به انحلال بگیرد، در آن صورت مجمع‌ عمومی نسبت به تعیین دریافت‌کننده و مدیر تصفیه و ضوابط و شرایط تصفیه مبادرت می‌نماید. اگر امکان برگزاری مجمع‌ عمومی طبق ‌برنامه بنا به هر دلیل وجود نداشته باشد، انحلال فدراسیون به صورت رأی‌گیری مکتوب که مسؤولیت سازماندهی آن بر عهده هیأت مدیره می‌باشد، انجام خواهد پذیرفت. انحلال باید با رأی اکثریت دو سوم تمام اعضاء به تصویب برسد.

ماده۲۹ـ متن اصلی

نسخه اصلی و الزام‌آور اساسنامه فدراسیون، نسخه زبان انگلیسی خواهد بود که برای تمامی ارزیابی‌‌ها، بحثها و تفسیرها ملاک می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل بیست و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

اجازه عقد قرارداد وزارت کشاورزی با شرکت سهامی بیمه ایران به منظور بیمه بهداشتی کارکنان سازمان دامپروری کشور که در‌معرض ابتلاء به بیماریهای مشترک انسان و دام می‌باشند۱۳۶۳هیات وزیران

 بودجه – بیمه
 وزارت کشاورزی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۶۳ و بنا به درخواست شماره ۹۰۶٫۳۰۰٫۸۱۴۳ مورخ۱۲/۴/۱۳۶۳ وزارت کشاورزی و تائید شماره ۷۵۵۳٫۸۰٫۱۰۶۱۱-۱‌سازمان برنامه و بودجه تصویب نمودند که وزارت مذکور مجاز است به منظور بیمه بهداشتی آن دسته از کارکنان فنی سازمان دامپروری کشور که بنا به ضرورت‌شغلی مستقیماً در معرض ابتلاء به بیماریهای مشترک انسان و دام می‌باشند حداکثر برای ۲۵۰ نفر و تا مبلغ سه میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار(۳۵۸۳۰۰۰) ریال در قالب ماده ۲ بودجه جاری آن وزارتخانه با شرکت سهامی بیمه ایران عقد قرارداد نماید.
 

قانون افزایش بهره وری ۱۳۸۹مجلس

ماده ۱ـ  دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور، سياست هاي كلي نظام و قانون سياست هاي اجرائي اصل (۴۴) قانون اساسي و به موجب اين قانون، زمينه‌ها، برنامه‌ها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهره‌وري و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.
ماده ۲ـ به منظور:

الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه‌هاي مصرف عوامل توليد و نهاده‌ها در محصولات و توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛

ب ـ انجام فعاليت هاي مهندسي و تأمين زمينه‌هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي؛

ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماري‌هاي گياهي و دامي
سازمان‌هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياست ها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي حاكميتي تابعه آن، مجوز تأسيس درمانگاه ها (كلينيك ها)، مجتمع‌هاي درماني (پلي كلينيك ها)، آزمايشگاه ها، داروخانه‌ها، بيمارستان هاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي و مايه‌كوبي و شركت هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرائي ـ مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت نمايند.
نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سياست هاي حاكميتي اعلامي، بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ها و مؤسسات حاكميتي تحت پوشش اين وزارتخانه (حسب مورد) مي‌باشد.

تبصره ۱ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده و براساس قوانين مربوطه در مراجع ذي‌صلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت مي‌نمايند.
تشكّل هاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط با اين مراكز به صورت منطقه‌اي و يا كشوري، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذي‌صلاح خواهد بود.

تبصره ۲ـ تعداد نيروي انساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعاليت و سطح‌بندي خدمات، براساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزي تأييد و ابلاغ مي‌شود.
در صورتي كه فعاليت اين مراكز در زمينه تحقيقات دانش بنيان با فن‌آوري بالا باشد، به كارگيري حداقل يك نفر دكتراي متخصص در رشته ذي‌ربط الزامي است.

تبصره ۳ـ مراكز موضوع اين ماده، خدمات موردنياز توليدكنندگان و بهره‌برداران بخـش كـشاورزي را بر اسـاس تعرفه‌هاي اعلامـي از سـوي وزارت جـهاد كشـاورزي به انجام مي‌رساند.
تعرفه‌هاي ارائه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترك سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران نماينده اتحاديه كـشوري مراكز موضوع اين مـاده (حسـب مورد) و نمايـنده تشكّل هـر يك از زيربخش هاي كشاورزي و منابع طبيعي (حسب مورد) به تأييد وزير جهاد كشاورزي رسيده و ابلاغ مي‌گردد.
تبصره ۴ ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهاي دولتي به مراكز موضوع اين ماده، رتبه‌بندي سازمان هاي نظام مهندسي و دامپزشكي ملاك عمل مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي نحوه رتبه‌بندي اين مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با هماهنگي سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي كشاورزي اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد

ماده ۶ ـ دولت مكلف است وظايف تصدي‌گري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده‌هاي توليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقلام موردنياز تنظيم بازار، ادارة كشتارگاه ها، آزمايشگاه‌هاي گياهي و دامي (به جز آزمايشگاه هاي مرجع به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانه‌ها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمه‌گري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشكلهاي موضوع مواد (۲) و (۵) اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.

تبصره ۱ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين و با رعايت ماده (۶) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱، به تشكل هاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهاده‌ها و محصولات نهايي كشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات كشاورزي و غذايي و تشكل هاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمايند
.
ماده ۱۶ـ از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اولية غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. همچنين دولت مكلف است به‎منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كلية كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفة مؤثر وضع نمايد به گونه‎اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكنندة داخلي باشد.

تبصره ۱ـ واردات نهاده‎هاي توليد بخش كشاورزي (از قبيل بذر، نهال، كود و سم) باهماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني ميباشد‎

تبصره ۲ـ مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفه‎اي، تعيين سهمية مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي كالاهاي كشاورزي و فرآورده‎هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهدبود.

 ماده ۱۷ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است علاوه بر منابع پيش‎ شده در ماده (۱۲) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و در اجرا بند «د» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، چهل و نه درصد (۴۹%) آورده سهم دولت در تشكيل و افزايش سرمايه صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امكانات قابل واگذاري وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‎گذاري در بخش كشاورزي در سراسر كشور تأمين نمايد

تبصره ۱ـ صندوق هاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري و بازرگاني در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي از جمله فعاليت هاي موضوع ماده (۶) اين قانون ميباشد.  ابقاء
 

اجازه واگذاری اراضی موضوع نامه وزارت جهاد کشاورزی به شرکت پشتیبانی امور دام کشور۱۳۸۳

شماره‌ : .11257ت‌30794ه¨

تاریخ : ۲۴/۳/۱۳۸۳
وزارت جهاد کشاورزی‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۹۵٫۰۱۱ مورخ ۹/۳/۱۳۸۳ وزارت‌جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶
ـ تصویب نمود:
به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود اراضی موضوع نامه یادشده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ‌به شرکت پشتیبانی امور دام کشور واگذار نماید.

 

قانون ادغام شرکتهای سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می‌نمایند۱۳۷۱٫
‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون از ادغام دو شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون و شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک، شرکت‌سهامی طیور کشور تشکیل و کلیه اموال منقول و غیر منقول، مطالبات، وجوه نقد و دیون و تعهدات دو شرکت فوق بر مبنای ارزش دفتری به شرکت‌سهامی طیور کشور منتقل می‌شود.
‌تبصره ۱ – تمامی کارکنان شرکتهای منحله فوق اعم از کارمند و کارگر با کلیه سوابق خدمتی مربوط به شرکت سهامی طیور کشور منتقل می‌شوند.
‌تبصره ۲ – دولت مجاز است با رعایت مقررات قانون تعیین مرجع تصویب یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها‌مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ نسبت به تغییر اساسنامه شرکت سهامی طیور کشور اقدام نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۲۹/۲/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.         نسخ

 

قانون برنامه پنجم۱۳۹۰  مواد۱۴۳ و۱۴۴ و۱۴۹   ابقاء

ماده ۱۴۳ـ به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندرقند و نيشكر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم‌مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساخت هاي امنيت غذايي و ارتقاء ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار سالانه به ميزان هفت درصد (۷%) نسبت به سال ۱۳۸۸ در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‌شود.

ماده ۱۴۴ـ به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد و توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و كاهش قيمت تمام‌شده وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني و مسكن و شهرسازي با سياستگذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ براساس تفاهم‌نامه‌اي كه به تأييد معاونت مي‌رسد، نسبت به حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات ‌اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطب هاي توليدي اقدام نمايند.

الف ـ حمايت از توليد محصولات كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، كمك هاي بلاعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوق ها با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي ـ منطقه‌اي بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب ـ از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي اعم از خام و يا فرآوري‌شده و يا مواد اوليه غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه مؤثر وضع نمايد به‌گونه‌اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.
ماده ۱۴۵ـ به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصولات كشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي

ماده ۱۴۹ـ دولت مجاز است با هدف تأمين امنيت غذايي اقدامات زير را انجام دهد: 

الف ـ حمايت مالي از توسعه كشتارگاه هاي صنعتي و بهبود كشتارگاه هاي سنتي و نيمه‌صنعتي توسط بخش غيردولتي به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام

ب ـ ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي و پنج درصد (۳۵%) ارزش توليد اين بخش

ج ـ حمايت از افزايش توليد پروتئين حيواني حاصل از انواع دام، طيور و آبزيان
تبصره ۱ـ وزارت جهاد كشاورزي مجاز است به منظور كنترل بيماري هاي دامي، تضمين سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و امنيت غذايي، از طريق ادارات و سازمان هاي تابعه و با همكاري سازمان نظام دامپزشكي، سامانه هوشمند مراقبت بيماريهاي دامي و هويت‌دارنمودن جمعيت دامي كشور را مستقر نمايد.

تبصره ۲ـ دولت برنامه تأمين سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طي سال اول برنامه تصويب و اقدامات قانوني لازم براي اجراي آن را به عمل آورد.

 

قانون واگذاري سهام مجتمع صنعتي گوشت لرستان به بانك ملي۱۳۶۶

ماده ۱ – به بانك ملي ايران اجازه داده مي شود كه پس از انحلال و تعيين مدير تصفيه ، شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت لرستان وفق اساسنامه آن كليه دارايي هاي شركت مزبور را به قيمت ارزيابي كارشناسان منتخب وزارتخانه هاي برنامه و بودجه ، دادگستري ، كشاورزي ، امور اقتصادي و دارايي كه به تاييد وزراي ذيربط نيز خواهد رسيد از مدير تصفيه خريداري نمايد. بانك ملي موظف است براي اداره مجتمع صنعتي گوشت لرستان شركت سهامي خاص با موضوع و اهداف مندرج در ماده ۳ اصلاحي قانون اساسنامه كه به ضميمه اين قانون است مصوب خرداد ۱۳۵۴ تاسيس نمايد.
ماده ۲ – تاديه و انجام كليه تعهدات شركت سهامي مجتمع گوشت لرستان به عهده شركت در حال تصفيه است كه مدير تصفيه بايد از محل فروش دارايي ها به تاديه و انجام تعهدات اقدام و مابقي را به حساب خزانه داري كل منظور نمايد.
ماده ۳ – ارزيابي دارايي ها بايد با توجه به نرخ رسمي كارشناسي به عمل آيد، اراضي مجتمع و ايستگاه هاي اقماري كه به طور رايگان به تملك شركت در آمده باشد عينا و مجانا به شركت جديد واگذار شود. در اين صورت بانك ملي ايران حق واگذاري اراضي مذكور را نخواهد داشت و ماشين آلات و ابزار فرسوده و خارج از رده كه شركت براي ادامه فعاليت نيازي به آنها ندارد توسط مدير تصفيه از طريق مزايده عمومي فروخته و بهاي آن به خزانه واريز خواهد شد.
ماده ۴ – تحويل و تحول شركت مذكور مشتركا با نظارت نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه هاي برنامه و بودجه ، دادگستري ، كشاورزي ، امور اقتصادي و دارايي انجام خواهد شد.
تبصره – وزارتخانه هاي فوق موظف هستند گزارش تحويل و تحول را پس از شش ماه از تصويب اين قانون به كميسيونهاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.
ماده ۵ – از تاريخ تصويب اين قانون شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت لرستان منحل گرديده و وزارت كشاورزي مكلف است طبق اين قانون حداكثر ظرف شش ماه نسبت به واگذاري شركت به بانك ملي اقدام نمايد.
ماده ۶ – وزارت كشاورزي و ساير وزارتخانه ها و دستگاه ها مكلفند همكاري لازم را براي راه اندازي مجتمع به عمل آورند.
ماده ۷ – مدير تصفيه مكلف است فرد يا افرادي كه به نحوي از انحا موجب ورود خسارت ، ضرر و زيان به مجتمع شده اند (با ميزان خسارت و زيان وارده )به محكمه صالحه معرفي نمايد تا طبق مقررات عمل شود. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه بيست و نهم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.         ابقاء