وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نظر به اینکه در بند (الف) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ حرف « یا» قبل از عبارت « گواهی فعالیت صنعتی» تحریر نشده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌گردد.

دبیر هیئت دولت ـ عزت‌اله زارعی