,

تصویب نامه در خصوص تأمین آب مورد نیاز دامداریهای مجاز مستقر در حاشیه و داخل شهرها و روستاها در مجتمع های جدید

,

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)

مصوبات مجلس شوراي اسلامي
مرجع تصویب:قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۵۰۰

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)

شماره۳۰۶۱۶/۱۱۰                                                                          ۶/۶/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۰۲۶۳/۴۷۳۴۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۱۵۹۰۸                                                                            ۱۹/۶/۱۳۹۱

وزارت راه و شهرسازی

«قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) » که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۰۶۱۶/۱۱۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت کمک هزینه و هزینه‌های اشتراک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره۱ـ هرگونه اصلاح در مواد (۱۳)، (۱۷) و (۲۴) این اساسنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره۲ـ هرگونه کمک بر اساس ماده (۱۰) این اساسنامه منوط به رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

اساسنامه انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC)

بخش ۱ـ نام، مقر، هدف و مدت

ماده۱ـ نام اولیه «انجمن بین‌المللی دائمی همایشهای دریانوردی» که در سال ۱۸۸۵ میلادی (۱۲۶۴ هجری شمسی) در بروکسل تأسیس شد به «پیانک» (PIANC) تغییر می‌یابد. این انجمن، انجمنی علمی و فنی غیرسیاسی و غیرانتفاعی بین‌المللی است که طبق قوانین بلژیک و به طور خاص طبق مفاد عنوان ۳ قانون ۲۷ ژوئن ۱۹۲۱ میلادی (۶/۴/۱۳۰۰ هجری شمسی) در مورد انجمنهای غیرانتفاعی، انجمنها و بنیادهای غیرانتفاعی بین‌المللی (که از این پس «قانون» نامیده می‌شود) تشکیل و اداره می‌شود. انجمن توسط حکومتهای ملی، فدرال و منطقه‌ای یا نهادهای نماینده آنها حمایت می‌شود و عضویت سازمانهای همکار و اشخاص حقیقی در آن آزاد است.

ماده۲ـ مقر انجمن در منطقه بروکسل بلژیک واقع شده است. مقر کنونی آن در بروکسل به نشانی ۱۰۰۰، بلوار دو روی آلبرت ۲، ۲۰، طبقه ۱۱، قسمت ۳ می‌باشد. این مقر، حسب تصمیم شورا می‌تواند به هر جایی در منطقه بروکسل منتقل شود. هر مورد از چنین نقل و انتقالی در ضمایم روزنامه رسمی بلژیک منتشر می‌شود.

ماده۳ (الف)ـ مقصود و اهداف انجمن، پیشبرد توسعه پایدار تمام انواع دریانوردی در سطح جهانی، از طرق زیر است:

الف ـ تعیین و انتشار بهترین رویه‌های جهانی (دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها و استانداردها) و تأمین دسترسی به اطلاعات بین‌المللی، به منظور ارتقای تصمیم‌گیری‌ها براساس اطلاعات صحیح و بی‌طرف به صورت حرفه‌ای

ب ـ وجود چهارچوبی بین‌المللی برای تجزیه و تحلیل و بحث در مورد تمام جنبه‌های حمل و نقل دریایی از جمله: سیاستگذاری، مدیریت، طراحی، موارد اقتصادی، یکپارچگی با سایر شکلهای حمل و نقل، فناوری، ایمنی و محیط زیست

پ ـ سهیم شدن در مدیریت یکپارچه سامانه (سیستم)های آبهای قابل کشتیرانی

ت ـ تشخیص نیازهای خاص کشورهای با اقتصاد در حال گذر و فراهم کردن کمک و مشورت مناسب

ث ـ توسعه شبکه جامع متخصصین دریانوردی و بنادر و سایر ذی‌نفعان بین‌المللی

ج ـ همکاری نزدیک با دیگر انجمن‌ها در زمینه بنادر، آبراه‌ها، مدیریت مناطق ساحلی و موضوع‌های مرتبط

انجمن می‌تواند هر فعالیت دیگری را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به هدف آن وابسته است برعهده بگیرد. برای دستیابی به این هدف، انجمن می‌تواند کمیسیون‌ها و گروه‌های کاری را تشکیل دهد.

ماده۳ (ب)ـ این اساسنامه با «قواعد و مقرراتی» تکمیل خواهد شد که تا حد لزوم فرآیند داخلی را که جهت نیل به این هدف باید دنبال شود، تعریف خواهد کرد.

ماده۳ (پ)ـ زبانهای رسمی انجمن انگلیسی و فرانسوی است. سایر زبانها ممکن است در صورت اقتضاء برای فعالیت‌های خاص مثل جلسات، فراهمایی (کنفرانس)‌ها و در انتشارات محلی خارج از کشورهای فرانسوی و انگلیسی زبان به‌کار روند.

ماده۴ـ انجمن برای مدت نامحدودی تأسیس شده است.

بخش ۲ـ عضویت

ماده۵ ـ تعداد اعضاء نامحدود است؛ با این حال نباید کمتر از سه باشد.

ماده۶ ـ انجمن مرکب از اعضای تخصصی، اعضای مورد تأیید و اعضای افتخاری است که می‌توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

ماده۷ (الف)ـ اعضای تخصصی انجمن، که دارای حق رأی در مجمع عمومی هستند عبارتند از:

ـ دولتهای ملی

ـ دولتهای منطقه‌ای دولت ملی

ـ بخشهای ملی یا دستگاههای ملی کشورهایی که دولتهای آنها (دیگر) یک عضو تخصصی نیستند. این بخشهای ملی یا دستگاههای ملی همان حقوق و تکالیف اعضای دولتی را بعد از تأیید عضویت آنها توسط مجمع عمومی به‌دست خواهند آورد.

ـ سازمان‌های بین دولتی

ماده۷ (ب)ـ اعضای مورد تأیید، در مقام مشاور، نمایندگان گروههای ناحیه‌ای و اعضائی هستند که به عنوان دارا بودن توانمندی شخصی، نام آنها ثبت شده و اعضای حقیقی یا حقوقی هستند که حق عضویت سالانه را به انجمن پرداخت می‌کنند.

ماده۷ (پ)ـ اعضای افتخاری در مقام مشاور، تمام اشخاص تأیید شده توسط مجمع عمومی هستند که خدمت برجسته یا حمایت قابل توجهی را برای انجمن ارائه داده‌اند.

ماده۸ ـ هر عضوی برای خروج از انجمن با تسلیم‌نامه مکتوب استعفاء به دبیرکل، آزاد است. اخراج اعضاء، بعد از دعوت عضو مورد نظر برای ارائه دفاعیه خود، تنها به وسیله مجمع عمومی می‌تواند مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

ماده۹ـ اعضای مستعفی، اخراجی یا فوت شده، ورثه یا جانشینان قانونی آنها، هیچ حقی نسبت به دارایی‌های انجمن ندارند. آنها نمی‌توانند برای استرداد تمام یا بخشی از میزان حق عضویت، ادعایی را مطرح نمایند.

ماده۱۰ـ هزینه‌های سالانه که اعضاء باید بپردازند، توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود. این مقدار می‌تواند برای اعضای تخصصی، مورد تأیید و افتخاری متفاوت باشد.

کمک هزینه سالانه اعضای تخصصی نمی‌تواند بیشتر از پنجاه‌هزار (۰۰۰/۵۰) یورو باشد.

کمک هزینه سالانه اعضای مورد تأیید نمی‌تواند بیشتر از بیست‌هزار (۰۰۰/۲۰) یورو باشد.

کمک هزینه سالانه اعضای افتخاری نمی‌تواند بیشتر از پانصد (۵۰۰) یورو باشد.

اعضائی که در پرداخت کمک هزینه یا هزینه‌های اشتراک خود برای دو سال کوتاهی کنند، از عضویت انجمن محروم می‌شوند.

ماده۱۱ـ اعضاء تحت هیچ شرایطی، در مورد تعهدات انجمن مسؤولیت شخصی ندارند.

بخش ۳ـ مجمع عمومی

ماده۱۲ـ مجمع عمومی شامل تمام اعضاء است.

تنها اعضای تخصصی مذکور در ماده (۷ (الف)) حق رأی دارند.

مجمع عمومی مرکب از نمایندگی‌های کشورهایی است که حداقل کمک هزینه را برای سال قبل پرداخته باشند. تعداد نماینده‌هایی که هر کشور حق دارد به جلسه‌ای از مجمع عمومی بفرستد یک نماینده به عنوان رئیس و تعدادی نماینده است که از طریق فرمول «(الف) + (ب) تقسیم بر (پ)» مشخص می‌شود.

در این فرمول (الف)، (ب) و (پ) عبارتند از:

الف ـ کمک هزینه واقعی پرداخت شده توسط دولت، بخش ملی یا دستگاه ملی

ب ـ مجموع حق عضویت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی آن کشور

پ ـ حداقل کمک هزینه

حداکثر تعداد نماینده‌هایی که می‌توانند در جلسه‌ای از مجمع عمومی شرکت کنند، ده نفر به علاوه رئیس هیأت نمایندگی است. در تعیین تعداد کل نماینده‌ها هر کسر یک‌دوم یا کمتر از آن نادیده گرفته می‌شود، هر کسر بیشتر از یک‌دوم به عنوان یک نماینده در نظر گرفته می‌‌شود.

اشخاص زیر نیز به مجمع عمومی دعوت می‌شوند:

ـ تمام اعضای کارگروه اجرائی

ـ نمایندگان کارگروه سازمان‌دهنده مجمع عمومی و همایشهای بعدی، به عنوان ناظر

ـ رؤسای گروههای کاری در صورت لزوم

انجمن، تنها یک نماینده ملی را در جلسات مجمع عمومی به رسمیت می‌شناسد. تنها رئیس نمایندگان هر هیأت نمایندگی ملی، یا جانشین او که در جلسه شرکت می‌کند، حق شرکت در هر رأی‌گیری رسمی را دارد و این مسؤولیت رئیس هیأت نمایندگی است که تعیین کند به چه طریقی آرای کل نمایندگان هیأت جمع شود. رئیس نمایندگان هر هیأت نمایندگی ملی باید ترتیب اخذ یک رأی را برای هر هیأت نمایندگی که کشورش حق داشته به مجمع عمومی بفرستد، بدهد.

هر عضو تخصصی حق دارد تا در مجمع عمومی به وسیله عضو تخصصی دیگری نمایندگی شود.

هر عضو تخصصی می‌تواند به عنوان نماینده تنها یک عضو تخصصی دیگر اقدام کند.

ماده۱۳ـ مجمع عمومی برای موارد زیر صلاحیت دارد:

الف ـ اصلاحات اساسنامه

ب ـ تأیید قواعد و مقررات

پ ـ نصب و عزل اعضای شورا به پیشنهاد بخشهای ملی

ت ـ نصب رئیس، دبیر کل و چهار نائب رئیس طبق قواعد و مقررات

ث ـ تأیید طرح‌های راهبردی

ج ـ تصویب بودجه‌ها، حساب‌ها و گزارش‌های مدیریتی

چ ـ تأیید کمک هزینه‌ها و تعهدات پرداخت (حق عضویت‌ها)

ح ـ تأیید کمیسیون‌های جدید

خ ـ تأیید همایش‌ها

د ـ تأیید موافقت‌نامه‌های همکاری

ذ ـ نصب و عزل حسابرس‌ها

رـ بازپرداخت به اعضای شورا و حسابرسان

ز ـ اخراج اعضاء

س ـ انحلال داوطلبانه انجمن

ش ـ تغییر انجمن به یک سازمان با هدف اجتماعی

ماده۱۴ـ مجمع عمومی باید حداقل یک بار در نیمه اول هر سال برگزار شود. تمام اعضای تخصصی دعوت خواهند شد. اعضای تأییدشده و افتخاری می‌توانند در مقام مشاوره‌ای توسط شورا دعوت شوند. مجمع عمومی می‌تواند به طور فوق‌العاده بنا به درخواست رئیس یا دو تن از اعضای شورا تشکیل جلسه دهد. همچنین می‌تواند وقتی حداقل یک‌پنجم اعضای تخصصی نیز چنین درخواستی داشته باشند تشکیل جلسه دهد.

ماده۱۵ـ مجمع عمومی در روز، ساعت و مکان مشخص شده در دعوتنامه برگزار می‌شود. مجمع عمومی توسط شورا با یک نامه معمولی که حداقل سی روز قبل از  جلسه و با ذکر دستور جلسه توسط رئیس امضاء می‌شود، برگزار می‌گردد. دستور جلسه توسط شورا تنظیم می‌شود. مدارک پشتیبان، به دعوتنامه پیوست می‌گردد.

هر پیشنهادی که حداقل به امضای یک بیستم اعضای تأیید صلاحیت‌شده رسیده ‌باشد، باید در دستور جلسه قرار گیرد. مجمع عمومی می‌تواند در مورد مواردی که در دستور جلسه قرار نگرفته ـ به جز تصمیم‌گیری‌های نیازمند اکثریتی خاص به نحو مقرر در ماده (۱۷) ـ چنانچه یک سوم اعضای حاضر چنین درخواستی داشته باشند، تصمیم‌گیری نماید.

ماده۱۶ـ مجمع عمومی به ریاست رئیس برگزار و در حالتی که او غایب باشد یا نتواند شرکت کند، به ریاست نایب رئیس حاضر برگزار می‌شود. در حالت عدم امکان هریک از این موارد، مجمع عمومی با اکثریت نسبی تصمیم می‌گیرد چه کسی جلسه را مدیریت کند.

ماده۱۷ـ به جز در موارد خاص که در قانون تصریح شده و بعداً فهرست آن ذکر می‌شود، در صورتی که نیمی از اعضای تخصصی حاضر باشند یا نماینده داشته باشند، مجـمع عمومی می‌تواند با اکثریت نسبی آراء تصمیم‌گیری نماید. در صورت برابرشدن، رأی رئیس تعیین‌کننده است. در موارد خاص زیر که اکثریت نسبی، کافی به مقصود نیست:

الف ـ بررسی و تغییر اساسنامه و مقررات مالی مشمول قواعد و مقررات، مجمع عمومی باید شامل حداقل دوسوم اعضای تخصصی، حاضر یا دارای نماینده باشد. تغییرات پیشنهادی باید در دعوتنامه‌ها که برای اعضاء فرستاده می‌شود به وضوح اعلام شود. هر تغییری، به حداقل اکثریت دوسوم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده نیاز دارد. با این حال تغییرات مربوط به مقصود و اهداف انجمن تنها می‌تواند با رأی اکثریت چهارپنجم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده، تأیید شود.

در صورتی که دوسوم اعضای تخصصی در جلسه اول حاضر نباشند یا نماینده نداشته باشند، جلسه دوم صرف‌نظر از تعداد اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده، برای تصمیم‌گیری تشکیل خواهد شد.

تغییرات به تأیید اکثریت دوسوم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده و برای تغییر هدف انجمن اکثریت چهارپنجم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده خواهد رسید.

این جلسه دوم حداکثر سی روز پس از نخستین جلسه برگزار خواهد شد.

اصلاحات اساسنامه به خدمات عمومی دادگستری فدرال تقدیم و طبق قانون در ضمایم روزنامه رسمی بلژیک منتشر می‌شود.

ب ـ انحلال انجمن، مستلزم رعایت الزاماتی مشابه شرایط تغییر اهداف انجمن است.

پ ـ برای اخراج یک عضو تخصصی به عللی غیر از موارد مذکور در ماده (۱۰)، حضور اکثریت دوسوم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده ضروری است.

ماده۱۸ـ تصمیمات مجمع عمومی در قالب صورتجلسات، تنظیم، توسط رئیس امضاء و در دفتر ثبت مخصوص، ضبط می‌شود. هر عضوی می‌تواند یک نسخه از صورتجلسات را داشته باشد. خلاصه‌هایی که باید در دادگاهی قانونی یا جای دیگر ارائه شود، به نحو معتبر توسط رئیس امضاء می‌شود.

بخش۴ـ شورا

ماده۱۹ـ انجمن به وسیله شورایی متشکل از حداقل ده شخص اداره می‌شود. عضویت شورا به ترتیب زیر است:

الف ـ یک نماینده از هر دولت، بخش ملی یا دستگاه ملی: دولتها، بخشهای ملی یا دستگاههای ملی توسط یک رئیس هیأت نمایندگی یا جانشین او مورد نمایندگی قرار می‌گیرد. طول دوره انتخاب او و حداکثر تعداد دفعاتی که او می‌تواند این خدمت را انجام دهد در مقررات ملی تعریف می‌شود.

ب ـ رئیس که برای یک دوره چهارساله و برای حداکثر سه دوره انتخاب می‌شود. رئیس توسط مجمع عمومی از طریق اکثریت نسبی آرای اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده انتخاب می‌شود. اگر هیچ نامزدی چنین اکثریتی کسب نکند، دومین رأی‌گیری بین دو نامزدی که بیشترین رأی را آورده‌اند انجام می‌شود. در صورت تساوی، رأی‌گیری دیگری انجام می‌شود تا یک نامزد اکثریت را به دست آورد. طول مدت تصدی ممکن است با استعفاء یا با رأی‌گیری در گردهمایی سالانه و یا یک جلسه فوق‌العاده تشکیل شده طبق ماده (۱۴) که دستور کار آن شامل توصیه خاصی برای پیشنهاد خاتمه باشد و در آن جلسه به سمع رئیس شخصاً رسانده باشند، خاتمه یابد.

این تصمیم همچنین می‌تواند در زمان غیبت او اگر دلیل احضار او بتواند ارائه شود، گرفته شود.

پ ـ چهار نائب رئیس که برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند و فقط می‌تواند برای یک دوره خدمت کنند. آنها توسط توافق اجماعی یا با رأی اکثریت نسبی اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده در مجمع عمومی، انتخاب می‌شوند.

یک نائب رئیس حسب نظر مجمع هر سال می‌تواند جایگزین شود. در هر زمان باید حداقل یک نائب رئیس از هریک از سه منطقه آمریکای جنوبی و شمالی، اروپا و افریقا، آسیا و اقیانوسیه باشد.

ت ـ دبیرکل که برای یک دوره هشت ساله انتخاب می‌شود. او توسط توافق اجماعی یا با رأی اکثریت اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده در مجمع عمومی انتخاب می‌شود. انتخاب فقط بعد از یک دوره آزمایشی دوساله انجام می‌پذیرد. دبیرکل برای دوره‌های چهارساله بعدی قابل انتخاب خواهد بود.

ث ـ رؤسای کمیسیون‌ها که توسط مجمع برای یک دوره تصدی چهارساله برای انجام خدمت انتخاب می‌شوند و فقط برای سه دوره می‌توانند خدمت کنند.

بقیه اشخاصی که در قواعد و مقررات داخلی مشخص شده‌اند می‌توانند برای شرکت در جلسات شورا به عنوان ناظر دعوت شوند. ریاست شورا به عهده رئیس و در صورتی که غایب باشد و یا نتواند حضور داشته باشد به عهده نائب رئیس ارشد حاضر است. در غیر این‌صورت مجمع با اکثریت نسبی تصمیم می‌گیرد که چه کسی ریاست خواهد کرد.

افراد اشاره شده در بند (الف) اعضای با حق رأی هستند. رئیس عضوی است که فقط در صورت تساوی آراء حق رأی دارد. اشخاص اشاره شده در بندهای (پ)، (ت) و (ث) اعضای بدون حق رأی هستند. اعضای خارج شده از شورا در اتمام دوره تصدی یا در صورت استعفاء، تا زمان جایگزینی مؤثر آنها در شورا حضور خواهند داشت.

ماده۲۰ـ وقتی رئیس یا دو نفر از اعضای شورا درخواست جلسه کنند، شورا تشکیل جلسه می‌دهد. دعوت‌نامه که توسط رئیس امضاء می‌شود شامل دستورکار، روز، ساعت و مکان جلسه خواهد بود.

ماده۲۱ـ شورا تنها در صورتی که اکثریت اعضاء حاضر باشند یا نماینده داشته باشند می‌تواند تصمیم‌گیری کند. تصمیم‌گیری تنها با رأی اکثریت نسبی بدون توجه به غایبین انجام می‌شود. هر عضو حاضر یا دارای نماینده یک رأی دارد. در صورت تساوی، رأی رئیس تعیین‌کننده است. هر عضو شورا می‌تواند از سوی عضوی دیگر نماینده شود. هر عضو شورا تنها می‌تواند به نمایندگی یکی از اعضای دیگر شورا عمل کند.

ماده۲۲ـ تصمیمات گرفته شده شورا در صورتجلسه ثبت، توسط رئیس امضاء و در دفتر ثبت مخصوص درج می‌شود. هر عضو می‌تواند تصویری از صورتجلسه را اخذ نماید. خلاصه‌ای از صورتجلسات که باید در دادگاه یا هر جای دیگر ارائه شود به نحو معتبری توسط رئیس امضاء می‌شود.

ماده۲۳ـ شورا حق راهنمایی و مدیریت انجمن را دارد. شورا نماینده انجمن در اقدامات قضائی و سایر موارد است. شورا نماینده انجمن به عنوان خواهان یا خوانده در هر رسیدگی قضائی است و در مورد هرگونه اقدام و استدلالی که باید در رسیدگی‌های قضائی انجام شود، تصمیم‌گیری می‌نماید. وکالت برای نمایندگی انجمن در دادگاه می‌تواند به دبیر کل داده شود. شورا برای هر اقدام از هر نوع که مربوط به هر دو جنبه مدیریت و سیاستگذاری باشد صلاحیت دارد و به خصوص برای واگذارکردن هر مال منقول و غیرمنقولی، بدون هزینه یا در قبال مابه‌ازاء برای ثبت هر نوع رهن یا فک‌رهن، برای گرفتن یا دادن قرض و پیش‌بینی شرط، برای عهده‌دار شدن هر اقدام تجاری یا بانکی. شورا گزارش مدیریت خود را به مجمع عمومی ارائه می‌دهد.

ماده۲۴ـ شورا می‌تواند قواعد و مقرراتی را که برای گرداندن انجمن لازم می‌داند وضع نماید و آنها را اصلاح کند. شورا این قواعد را جهت تأیید به مجمع عمومی تسلیم می‌کند.

ماده۲۵(الف) ـ شورا می‌تواند مدیریت روزانه و مالی انجمن را با امضای مجاز حاکی از موافقت نسبت به این امر، به کارگروه اجرائی محول نماید. کارگروه اجرائی مرکب از رئیس، دبیر کل، چهار نائب رئیس و رؤسای کمیسیون می‌باشد.

ماده۲۵(ب) ـ کمیته اجرائی می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به رئیس و دبیرکل محول کند.

ماده۲۵(پ) ـ همچنین شورا می‌تواند تمامی اختیارات خاص خود را که دقیقاً و با محدویت زمانی شرح داده شده به تمام نمایندگان منتخب خود محول کند. شورا می‌تواند پاداشی را که ممکن است به این نمایندگان منتخب داده شود، وضع نماید.

ماده۲۶ـ فعالیت‌های الزام‌آور انجمن توسط رئیس امضاء می‌شود، مگر این که به‌نحو دیگری توسط شورا مشخص شود. اعضای شورا هیچ تکلیف شخصی در ارتباط با تعهدات انجمن ندارند.

بخش۵ ـ دارایی‌ها ـ منابع

ماده۲۷ـ دارایی‌های انجمن شامل تمام اموال منقول یا غیرمنقولی می‌شود که انجمن خریداری یا به عنوان هدیه جهت نیل به اهداف خود دریافت کرده است.

درآمد سازمان به ویژه شامل موارد زیر است:

الف ـ کمک مالی اعطاء شده توسط دولتها، بخشهای ملی یا دستگاههای ملی

ب ـ هزینه اشتراک دریافتی از اعضای مورد تأیید و افتخاری

پ ـ وصیت اعضاء، طرفهای خصوصی یا هر شرکتی که مایل است از انجمن حمایت کند.

ت ـ هزینه مالی تعلق گرفته به سرمایه انجمن

ث ـ درآمد حاصل از اموال منقول که توسط انجمن مدیریت شده یا متعلق به انجمن است.

ج ـ درآمد حاصله از تمام فعالیت‌های انجمن

بخش۶ ـ بودجه‌ها ـ حسابها

ماده۲۸‌ـ سال مالی اول ژانویه (یازده دی ماه) آغاز و در سی‌ویک دسامبر هر سال (ده دی ماه سال بعد) خاتمه می‌یابد. دفاتر و سوابق در آن تاریخ بسته می‌شوند.

شورا هر سال، گزارش مالی حسابهای درآمد و هزینه‌های خود را به همراه گزارشی از فعالیت و اظهاریه امور مالی انجمن در مورد امور مالی سال گذشته و گزارشی از بودجه سال بعد را جهت تأیید به مجمع عمومی ارائه می‌کند.

تأیید حسابها و گزارش مدیریتی توسط مجمع عمومی برابر است با رفع مسؤولیت شورا، اعضای شورا و حسابرس‌ها

حسابها به خدمات عمومی قضائی فدرال ارسال خواهد شد و وفق ضوابط قانونی در پرونده مربوط قرار داده می‌شود.

بخش۷ـ حسابرس‌ها

ماده۲۹ـ حسابهای انجمن توسط دو حسابرس که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند حسابرسی می‌شود. حسابرس‌ها نتایج حسابرسی خود را به مجمع عمومی گزارش می‌دهند.

بخش۸ ـ انحلال ـ تسویه

ماده۳۰ـ به جز در مواردی که انحلال به طور قانونی یا به موجب تصمیم قضائی انجام می‌شود، تصمیم‌گیری در مورد انحلال تنها توسط مجمع عمومی طبق شرایط قانونی و وفق این اساسنامه می‌تواند اتخاذ شود. تصمیم انحلال باید دربردارنده انتخاب یک یا چند مدیر تسویه باشد؛ مگر آنکه آنها حسب درخواست فعال‌ترین طرف توسط مراجع قضائی مشخص شده باشند.

ماده۳۱(الف) ـ صرف‌نظر از علت انحلال، دارایی‌های خاص انجمن منحل شده به‌یک یا چند انجمن غیرانتفاعی دارای هدف اجتماعی مشابه که توسط مجمع عمومی مشخص می‌شود اختصاص داده خواهد شد. تحت هیچ شرایطی نمی‌توان دارایی‌ها را به‌اعضاء یا اعضای سابق اختصاص داد.

ماده۳۱(ب) ـ هر آنچه که صریحاً در این اساسنامه قید نشده است مشمول مقررات عنوان ۳ قانون ۲۷ ژوئن سال ۱۹۲۱ میلادی (۶/۴/۱۳۰۰ هجری‌شمسی) در مورد سازمانهای غیرانتفاعی، انجمنها و نهادهای بین‌المللی غیرانتفاعی است.

این اساسنامه در استوریل پرتغال در تاریخ ۱۲ می ۲۰۰۶ میلادی (۲۲/۲/۱۳۸۵ هجری‌شمسی) مورد موافقت قرار گرفت.

قانون فوق مشـتمل بر ماده واحده منضـم به متن اساسنامه شامل سی ‌و یک ماده در جلسه علنی روز سه‌شنـبه مورخ هفـدهم مرداد ماه یکـهزار و سیـصد و نـود و یک مجلـس شورای اسـلامی تصـویب شـد و در تاریـخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأییـد شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

,

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی آب

شماره۶۱۴۸۰/۱۹۰                                                                                ۱۳۹۰/۱۰/۴

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی آب

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۶۶۵۶/۳۹۷۱۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی آب که با عنوان لایحه به مجلس  شورای  اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۹۴۷۵۳                                                                                  ۱۳/۱۰/۱۳۹۰
وزارت نیرو ـ نهاد ریاست جمهوری
«قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی آب» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۱۴۸۰/۱۹۰ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی آب

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در «انجمن بین المللی آب» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.
تبصره ـ اعمال بند (۱۷) این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه انجمن بین المللی آب

۱ـ مفاهیم
در این اساسنامه و آیین نامه های تدوین شده به موجب آن، معانی اصطلاحات به شرح زیر خواهد بود:
«انجمن» به معنی «انجمن بین المللی آب» است.
«هیأت» به معنی هیأت انجمن طبق تعریف ارائه شده در بخش (۱۱) است.
«آیین نامه» به معنی کلیه آیین نامه هایی است که طبق این اساسنامه و در مواقع ضروری توسط هیأت تدوین می شود.
«شرکت» به معنی انجمن بین المللی آب شرکت با مسؤولیت محدود تضامنی ثبت شده در انگلستان (شماره ثبت ۳۵۹۷۰۰۵) است که اعضاء آن  را اعضاء کارگروه اجرائی طبق تعریف ارائه شده در بخش (۱۱) تشکیل می دهند.
«رئیس کنگره» به معنی شخصی است که هر از چند گاهی به وسیله هیأت به عنوان رئیس کنگره جهانی انجمن منصوب می شود.
«عضو حقوقی» عضوی است که مشخصات وی در بخش (۳ ـ ۴) آمده است.
«کارگروه اجرائی» انجمن در بخش (۱۲) تعریف شده است.
«مدیر اجرائی» مسؤول امور اجرائی انجمن است که مشخصات وی در بخش (۱۴) آمده است.
«عضو حاکم» به معنی عضوی است که مشخصات وی در بخش (۲ ـ ۴) آمده است.
«عضو افتخاری» به معنی عضوی است که مشخصات وی در بخش  (۶ ـ ۴) آمده است.
«عضو انفرادی» به معنی عضوی است که مشخصات وی در بخش (۴ ـ ۴) آمده است.
«عضو» به معنی فرد یا نهادی است که به عضویت انجمن پذیرفته می شود و عضویت خود را طبق اساسنامه و آیین نامه های انجمن حفظ می کند و شامل کلیه اعضاء انجمن از هر گروه می شود.
«مسؤول» به معنی هر یک از مسؤولینی است که در بخش (۱ـ۱۳) تعریف شده اند.
«نماینده رسمی» به معنی فرد یا افرادی است که توسط عضو حاکم معرفی می شود تا به نمایندگی وی در هیأت حضور یابد.
«رئیس سابق» به معنی فردی است که بلافاصله قبل از رئیس کنونی انجمن، عهده دار این مقام بوده است.
«رئیس» به معنی رئیس انجمن است که در فواصل زمانی مقرر توسط هیأت به  شرح بخش (۱۳) انتخاب می شود.
«گروه های تخصصی، شوراها، کارگروه ها، گروه های شاغل و گروه های کاری» واحدهایی می باشند که توسط انجمن تشکیل شده و در جهت پیگیری و انجام امور انجمن طبق آیین نامه ها به فعالیت می پردازند.
«عضو دانشجو» به معنی عضوی است که شرح وی در بخش (۵ ـ۴) آمده است.
«خزانه دار» به معنی خزانه دار انجمن است که در فواصل زمانی مقرر توسط هیأت به این سمت منصوب می شود.
«معاون رئیس» به معنی هر یک از معاونهای رئیس می باشد که در فواصل زمانی مقرر توسط هیأت و طبق مشخصات بخش (۱۳) انتخاب می گردد.
«کنگره جهانی» به معنی کنفرانس اصلی است که در فواصل زمانی مقرر توسط انجمن برگزار می شود.
در این اساسنامه واژه های مذکر، شامل معنی مؤنث نیز می باشد.
۲ـ نام و وضعیت
۲ـ۱ـ انجمن با نام «انجمن بین المللی آب» و یا با نام اختصاری «آی. دبلیو. ا» شناخته خواهد شد. این انجمن از ادغام «انجمن بین المللی کیفیت آب» و «انجمن بین المللی تأمین آب» به  وجود آمده است.
۲ـ۲ـ انجمن یک انجمن غیرشرکتی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که از جمع اعضاء آن تشکیل شده است.
۲ـ۳ ـ دفتر اصلی انجمن در کشور انگلستان مستقر می باشد و فعالیت های خود را طبق قانون انگلستان انجام می دهد.
۲ـ۴ـ هرگاه هیأت ضروری یا اقتضاء بداند فعالیت های روزمره انجمن توسط شرکت و به نمایندگی از طرف انجمن و هیأت انجام خواهد شد.
۳ـ اهداف، فعالیت ها و اختیارات
۳ـ۱ـ اهداف تشکیل انجمن عبارتند از :
الف) ـ پیشبرد آموزش علوم و شیوه های مدیریت آب به مردم
ب) ـ پیشرفت آموزش، مطالعه و تحقیق در زمینه مدیریت آب در جهت منافع عام و انتشار نتایج مفید این تحقیقات
۳ـ۲ـ انجمن از طریق فعالیت های زیر، تحقق اهداف خود را پیگیری می نماید.
الف) ارائه خـدمات مشاوره ای در زمیـنه سیاستـگزاری و توصیـه های  عمـومی به سازمانهای بین المللی که در امور مدیریت منابع، بهداشت عمومی و محیط زیست به فعالیت می پردازند.
ب) ارتقاء سطح تبادل اطلاعات از طریق فعالیت های مشترک و گروهی بین کارشناسان در زمینه تحقیق، آموزش، مهندسی و مدیریت
پ) توسعه منبع مرکزی اطلاعات برای کمک به گسترش تحقیقات هدفمند، مدیریت آب مؤثر و شرایط محیط زیست پایدار
ت) تشویق به کارگیری فناوری، شیوه و راهبردهای مدیریت جدید جهت ارتقاء خدمات آب و فاضلاب به منظور حفاظت از بهداشت عمومی و محیط زیست
ث) ارتباط و یکپارچه سازی فعالیت های فنی تخصصی با امور مدیریت در جهت تدوین برنامه های مؤثر و مطمئن
ج) یکپارچه سـازی فعالیت های مناسب آب و فاضلاب جهت تسهیل توجه جامع به چرخه آب
چ) تشویق تحقیقات جدید و توسعه تحقیقات در زمینه های مهم که می توانند سطح بهداشت عمومی و محیط زیست را بهبود بخشند.
ح) ارتقاء سطح آگاهی عمومی در رابطه با نیاز جهانی به آب سالم و مسائل مربوط
خ) برگزاری جلسات، فراهمایی ها و نمایشگاهها و انتشار گزارشات، مقالات و نشریات به صورت کتاب و الکترونیکی
د) همکاری با سایر نهادهایی که اهداف یا منافع آنها طبق اهداف یا منافع انجمن باشد.
ذ) کلیه امور قانونی دیگر به صلاحدید انجمن که در راستای توسعه یا دستیابی به  هریک و یا کلیه اهداف فوق الذکر باشد.
۳ـ۳ـ انجمن مختار است که کلیه فعالیت هایی که برای دستیابی یا توسعه اهداف ضروری یا لازم می باشد را انجام دهد. این فعالیت ها شامل برگزاری جلسات، تولید نشریات، برقراری ارتباط از طریق رسانه های الکترونیکی یا سایر رسانه ها، تدوین اعلامیه در رابطه با سیاستگزاری و همکاری با سایر سازمان ها می باشد اما محدود به آنها نمی باشد.
۴ـ عضویت
۴ـ۱ـ انجمن دارای گروه های عضویت زیر می باشد:
۴ـ۱ـ۱ـ اعضاء حاکم
۴ـ۱ـ۲ـ اعضاء حقوقی
۴ـ۱ـ۳ـ اعضاء انفرادی
۴ـ۱ـ۴ـ اعضاء دانشجویی
۴ـ۱ـ۵ ـ اعضاء افتخاری
۴ـ۲ـ اعضاء حاکم
هر سازمان غیرانتقاعی قانونی که هیأت آن را به عنوان نماینده بخش آب در یک منطقه خاص بشناسد، می تواند پس از تصویب طبق آیین نامه به عنوان عضو حاکم پذیرفته شود.
۴ـ۳ عضو حقوقی
هرگونه:
الف) سازمـان دولتی یا خصوصی که در زمینه تأمین، مدیریت و مقررات آب فعالیت می کند،
ب) نهاد آموزشی یا تحقیقاتی در بخش آب،
پ) پیمانکار، تولیدکننده، توزیع کننده یا مشاور در بخش آب،
ت) هر سازمان یا شخص دیگری که علاقمند به اهداف انجمن باشد،می تواند به شرط تصویب هیأت، طبق آیین نامه به عنوان عضو حقوقی پذیرفته شود.
۴ـ۴ـ عضو انفرادی
هر فردی که علاقمند به اهداف انجمن باشد می تواند به شرط تصویب طبق آیین نامه به عنوان عضو انفرادی پذیرفته شود.
۴ـ۵ ـ عضو دانشجو
هر فردی که به طور عادی در یک دانشسرا یا دانشگاه نام نویسی کرده و حداقل نیمی از دوره تحصیلی خود یا معادل آن را به فعالیت های آموزشی در زمینه مدیریت آب مشغول بوده و توسط رئیس گروه خود توصیه شده باشد، می تواند به شرط تصویب طبق آیین نامه به عنوان عضو دانشجو پذیرفته شود.
۴ـ۶ ـ عضو افتخاری
هیأت می تواند هر فردی را که خدمات چشمگیر به انجمن و پیشبرد اهداف آن ارائه داده است، به عنوان عضو افتخاری برگزیند.
۵ ـ حقوق اعضاء
۵ ـ۱ـ حق رأی
با رعایت مفاد بـخش (۱۱ـ۳)، هر یک از اعضاء حاکم حق یک رأی در هیأت را دارا اسـت که توسط نماینده رسـمی وی قابل اعـمال است. مسـؤولین انجـمن نیـز حق رأی در هیأت را دارند ولی اعضاء حقوقی، انفرادی، دانشجویی و افتخاری فاقد حق رأی می باشند.
۵ ـ۲ـ حقوق دیگر
الف) هر عضو حاکم می تواند حداکثر دو نماینده رسمی در هیأت داشته باشد.
ب) هر عضو از مزایای عضویت که جزئیات آنها در آیین نامه مشخص خواهد شد برخوردار خواهد بود.
۶ ـ مسؤولیت اعضاء
۶ ـ۱ـ یکی از شروط عضویت پرداخت حق عضویت تعیین شده طبق آیین نامه به طور کامل در تاریخ مقرر است.
۶ ـ۲ـ هر عضوی که به  نظر هیأت:
۶ ـ۲ـ۱ـ طبق الزامات حرفه ای و استانداردهای اخلاقی عمل نکرده باشد.
۶ ـ۲ـ۲ـ فعالیت هایی را انجام داده باشد که مخرب یا مغایر اهداف و منافع انجمن باشد.
۶ ـ۲ـ۳ـ شرایط پرداخت حق عضویت را رعایت نکرده باشد.
۶ ـ۲ـ۴ـ الزاماتی را رعایت نکرده باشد که جریمه عدم رعایت آنها در آیین نامه، لغو عضویت عنوان شده باشد،عضویت وی توسط هیأت باطل می شود.
۶ ـ۳ـ اعضاء حاکم همچنین باید:
الف) اهداف و فعالیت های انجمن را در کشورها و مناطق خود ترغیب کنند.
ب) در امور و فعالیت های انجمن مشارکت فعالانه داشته باشند و هرگونه مأموریت متعارفی که توسط هیأت تعیین می گردد را انجام دهند.
پ) هرگـونه مسئولیت دیگری را که ممکن است در آیین نامه ها مشخص شود، انجام دهد.
۷ـ حق عضویت
هیأت، حق عضویت گروه های مختلف عضویت و نیز مهلت پرداخت و هرگونه مجازات برای عدم پرداخت را تعیین می کند.
۸ ـ پذیرش عضویت
هیأت، شرایط عضویت و پذیرش برای هر گروه عضویت را تعیین و آنها را در آیین نامه های انجمن درج خواهد کرد.
۹ـ شکایات
هیأت شرایط رسیدگی به شکایت اعضاء را تعیین و در آیین نامه ها درج خواهد کرد. شکایت شامل طرح سؤال در خصوص تفسیر و رعایت مفاد این اساسنامه نیز می گردد.
۱۰ـ مدیریت و اداره
ساختار مدیریت انجمن به شرح زیر است:
۱۰ـ۱ـ هیأت
۱۰ـ۲ـ کارگروه اجرائی
۱۰ـ۳ـ مسؤولین
۱۰ـ۴ـ نهادهایی که طبق آیین نامه ها توسط انجمن تأسیس می گردند.
۱۰ـ۵ ـ مدیر اجرائی و کارکنان مقر
۱۱ـ هیأت
۱۱ـ۱ـ ترکیب
ترکیب هیأت شامل نمایندگان رسمی اعضاء حاکم، مسؤولین، خزانه دار، رئیس قبلی، مدیر اجرائی و رئیس کنگره می باشد.
۱۱ـ۲ـ وظایف
الف) مدیریت امور و فعالیت های انجمن و تعهد نسبت به تخصیص اعتبار کاملاً به عهده هیأت می باشد و هیأت مسؤول اعمال تمام اختیارات انجمن طبق الزامات خاص درج شده در آیین نامه ها می باشد.
ب) بدون خدشه به بند (الف) فوق، هیأت، کارگروه اجرائی به علاوه هرگونه نهاد یا واحد از جمله شرکتی را تأسیس، ترکیب آنها را مشخص، رئیس و اعضاء آنها را معرفی و هرگونه وظایفی را که صلاح بداند به آنها واگذار خواهد کرد.
پ) هیأت هر از چند گاهی اساسنامه را بازنگری و اصلاح خواهد کرد.
ت) هیأت هر از چند گاهی آیین نامه های مربوط به امور انجمن را تدوین و منتشر خواهد کرد.
۱۱ـ۳ـ رأی گیری
الف) تنها نمایندگان رسمی اعضاء حاکم و مسؤولین حق رأی در هیأت را دارند. هر عضو حاکم تنها یک رأی درهیأت دارد.
ب) کلیه آراء به  صورت حضوری و بدون حق وکالت اخذ خواهند شد.
پ) جز در مواردی که به گونه دیگری در این اساسنامه قید شده است، تصمیم گیری در خصوص مسائلی که در جلسه هیأت مطرح می شود براساس رأی اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه خواهد بود. در صورت تساوی تعداد آراء، رئیس هیأت حق رأی دوم یا رأی غالب را خواهد داشت.
۱۱ـ۴ـ شیوه عمل
الف) هیأت زمان و مکان جلسه خود را تعیین خواهد کرد مگر اینکه این جلسه در زمان برگزاری یک کنگره جهانی باشد. همچنین هیأت در زمانهایی که رئیس انجمن تعیین و یا حداقل یک دوم تعداد کل اعضاء حاکم توافق  کنند تشکیل خواهد شد مشروط بر اینکه حداقل سه ماه قبل از آن تاریخ، اطلاعیه آن صادر شده باشد.
ب) جلسه هیأت با حضور حداقل یک سوم کل اعضاء حاکم رسمیت خواهد یافت.
پ) در صورت عدم حـضور حدنصـاب یا چنانچه رئیس انجمن تشخیص دهد که جلسه هیأت به حد نصاب خود نخواهد رسید، کارگروه اجرائی مجاز خواهد بود از طریق رأی حد نصاب اعلام کند که مسائل مندرج در دستور کار جلسه هیأت برای امور انجمن مهم می باشند. در این صورت هیأت می تواند برای بررسی مسائل مزبور تشکیل جلسه دهد و تصمیمهای آن منوط به تصویب اکثریت اعضاء حاکم خواهد بود.
ت) هیأت می تواند آیین کار خود را وضع نماید و هر از چندگاهی تمام یا بخشی از آن را اصلاح، تغییر، اضافه یا حذف نماید.
ث) هیأت می تواند در آیین نامه ها، رویه های لازم برای هدایت فعالیتها را از طریق پست از جمله پست الکترونیکی تجویز نماید.
۱۲ـ کارگروه اجرائی
۱۲ـ۱ـ ترکیب
الف) کارگروه اجرائی مرکب از مسؤولین، خزانه¬دار، رئیس کنگره جهانی آینده، رئیس سابق انجمن، مدیر اجرائی و حداکثر پنج عضو دیگر که توسط هیأت طبق آیین نامه انتخاب می شوند، می باشد.
ب) پستهای خالی طبق آیین نامه ها تکمیل خواهند شد.
پ) کارگروه اجرائی می تواند هر از چندگاهی افرادی را دعوت به مشارکت در فعالیتهای کارگروه (بدون حق رأی) نماید.
۱۲ـ۲ـ وظایف
الف) وظایف کارگروه اجرائی به شرح زیر می باشد:
۱ـ مدیریت، ارائه گزارش و مشاوره در امور انجمن و شرکت و جوابگویی در مورد امور مالی، اداری و فنی که توسط هیأت به آن واگذار شده است.
۲ـ ارائه گزارش مالی انجمن و شرکت با همکاری خزانه دار در هر جلسه هیأت برای تصویب آن
ب) اعضاء کارگروه اجرائی می توانند به عنوان مدیران شرکت منصوب شوند و در مقابل فعل یا ترک فعل خود در قبال هیأت پاسخگو و مسئول خواهند بود.
۱۲ـ۳ـ شیوه عمل
الف) کارگروه اجرائی در فواصل مشخص شده در آیین نامه ها جلسه ای را برگزار خواهد کرد. کارگروه اجرائی می تواند در زمانی که رئیس ضروری می داند یا هنگامی که حداقل سه عضو کارگروه اجرائی به صورت کتبی و حداقل شش هفته قبل از تاریخ تشکیل جلسه از اعضاء دیگر درخواست نمایند نیز تشکیل جلسه دهد.
ب) حد نصاب جلسه کارگروه اجرائی، حضور پنج عضو می باشد.
پ) تصمیم گیری براساس رأی اکثریت نسبی حاضرین خواهد بود. در صورت برابری آراء، رئیس، حق رأی دوم یا غالب را خواهد داشت.
۱۳ـ مسؤولین و سایر مقامات
۱۳ـ۱ـ مسؤولین عبارتند از :
۱۳ـ۱ـ۱ـ رئیس
۱۳ـ۱ـ۲ـ دو معاون رئیس
۱۳ـ۲ـ سایر مقامات
سایر مقامات توسط هیأت، طبق شرایط مندرج در آیین نامه ها انتخاب می شوند.
۱۳ـ۳ـ انتخابات
الف) طبـق آیین نامه، مسؤولین، انـتخاب و سایر مقـامات و اعضـاء کارگروهها منصوب می گردند.
ب) نامزدهای مقام ریاست انجمن از بین اعضائی خواهند بود که واجد یک یا چند شرط زیر (جز در شرایط غیرعادی) می باشند:
۱ـ حداقل دو سال خدمت طی سالهای اخیر در کارگروه اجرائی
۲ـ معاون رئیس فعلی
۳ـ عضو کنونی شورای راهبردی یا عضو قبلی شورای علمی و یا شوراهای مدیریتی و سیاستگزاری با حداقل چهار سال سابقه خدمت متوالی در ترکیبی از شوراهای مذکور
پ) با رعایت محدودیت دوره انتصاب، نامزدهای پست معاون توسط اعضاء حاکم معرفی خواهند شد.
ت) پس از انتخاب، یک مسؤول، دیگر نماینده عضو حاکم خود نمی باشد و این عضو باید شخص دیگری را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
۱۳ـ۴ـ دوره تصدی
الف) هر دوره تصدی به مدت دو سال است که همزمان با جلسات هیأت می باشد. هر مسؤول تنها یک دوره خدمت خواهد کرد مگر آنکه در شرایط استثنائی، هیأت وی را برای دوره دیگر انتخاب نماید.
ب) در صورت توافق هیأت، خزانه دار می تواند در دو دوره متوالی در سمت خود باقی و یا در شرایط استثنائی طی یک یا چند دوره دیگر خدمت کند. دوره انتصاب سایر مقامات در آیین نامه ها قید خواهد شد.
پ) کـارگروه اجرائی هیأت را در مورد استثنائات دوره تصدی عادی راهنمایی خواهد کرد.
۱۳ـ۵ ـ رئیس
الف) رئیس، مقام اصلی و سخنگوی انجمن است و تحقق اهداف آن را ترغیب خواهد کرد.
ب) رئیس، ریاست تمامی جلسات هیأت و کارگروه اجرائی را به عهده خواهد داشت و مسؤول تضمین اجرای تصمیمات هیأت و کارگروه اجرائی خواهد بود.
پ) رئیس به اعتبار سمت خود، یکی از اعضاء تمام نهادهای انجمن می باشد.
ت) در صورت فوت، استعفاء، غیبت یا ناتوانایی رئیس:
۱ـ معاون ارشد جایگزین وی می گردد یا
۲ـ در صورت عدم توانایی معاون ارشد، معاون دیگر این وظایف را به عهده خواهد گرفت یا
۳ـ در صورت معذوریت هر دو معاون، رئیس سابق انجام وظیفه خواهد کرد، یا
۴ـ در صورت عدم توانایی رئیس سابق، هیأت یکی از اعضاء خود را برای این منظور انتخاب خواهد کرد.
۱۳ـ۶ ـ معاونها
الف) هر یک از معاونها باید رئیس را در انجام وظایف خویش یاری نماید.
ب) در مواقع ضروری هر یک از معاونها وظایف رئیس را انجام خواهد داد.
پ) معاون رئیس ارشد شخصی خواهد بود که بیشترین آراء را در انتخاب معاون رئیس کسب کرده باشد.
۱۳ـ۷ـ پستهای خالی
چنانچه سمت های معاون رئیس، ریاست کنگره یا خزانه دار طی دو جلسه هیأت خالی بماند، رئیس با مشورت کارگروه اجرائی، یکی از اعضاء هیأت را تا زمان برگزاری جلسه بعدی، جایگزین آنها خواهد کرد.
۱۴ـ مدیر اجرائی و کارکنان مقر
۱۴ـ۱ـ کارکنان مقر شامل مدیر اجرائی و هریک از کارکنان و ساختار اداری می گردند که هر از چند گاهی توسط هیأت مشخص می شوند.
۱۴ـ۲ـ مدیر اجرائی توسط کارگروه اجرائی منصوب می شود و از طریق کارگروه اجرائی جوابگوی هیأت خواهد بود. وی طبق آیین نامه و شرایط تعیین شده توسط هیأت، مسؤول اجرائی اصلی انجمن خواهد بود. وی مسؤولیت فعالیت های روزمره انجمن را به عهده خواهد داشت و سوابق آن را به ثبت می رساند. وی مسؤول ثبت دفاتر مالی انجمن می باشد و کمکهای مالی را دریافت وجوه انجمن را طبق تصمیم های هیأت خرج خواهد کرد.
۱۴ـ۳ـ مدیر اجرائی به اعتبار سمت خود، عضو تمام واحدهای انجمن خواهد بود.
۱۴ـ۴ـ چنانچه پست مدیر اجرائی خالی شود، رئیس، شخص مناسبی را تا زمان برگزاری جلسه کارگروه اجرائی و انتصاب جدید، انتخاب خواهد کرد.
۱۵ـ امور مالی
۱۵ـ۱ـ وجوه انجمن به نام انجمن یا هر نام دیگری که هیأت تعیین خواهد کرد نگهداری و هیچ پرداختی مجاز نخواهد بود مگر آنهایی را که هیأت تصویب کند.
۱۵ـ۲ـ هیأت باید اطمینان حاصل کند که دفاتر حسابداری به روز و مرتب می باشند.
۱۵ـ۳ـ هیأت، حسابرسهایی را انتخاب خواهد کرد که عضو هیأت نباشند و وظیفه آنها بررسی و تأیید دفاتر و حسابهای سالیانه انجمن و شرکت خواهد بود. این حسابها باید تا تاریخ ۳۱ دسامبر (۱۰ دی ماه) هر سال یا هر تاریخ دیگری که توسط هیأت مشخص می گردد ارائه شوند.
۱۵ـ۴ـ خزانه دار در هر جلسه هیأت و کارگروه اجرائی، موارد زیر را ارائه خواهد کرد:
الف) گزارش مالی از فعالیتهای انجمن از تاریخ جلسه قبلی هیأت به همراه نسخه ای از حساب های ممیزی شده سالانه
ب) پیش بینی درآمد و هزینه های دوره بعدی بین جلسه کنونی و جلسه بعدی هیأت.
۱۶ـ مسؤولیت ها
۱۶ـ۱ـ در صورتی که اقامه دعوی یا دفاع حقوقی به نمایندگی از انجمن یا در جهت منافع انجمن و به هر دلیل دیگری لازم باشد هیأت اختیار اقامه دعوی یا دفاع از سوی مدیر اجرائی و یا هر مسؤول انجمن را دارد.
۱۶ـ۲ـ انجمن، اعضاء هیأت و اعضاء کارگروه اجرائی را در قبال مسؤولیت های شخصی یا زیانهای وارده طی انجام وظیفه آنها مصون می دارد مشروط بر اینکه این مسؤولیت یا زیان، ناشی از عملکرد صحیح طی انجام وظیفه با توافق و دستور هیأت باشد.
۱۷ـ اصلاح اساسنامه
۱۷ـ۱ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه انجمن (از جمله پیشنهاد ادغام انجمن با هر نهاد مشابه) می تواند توسط هیأت یا هر یک از اعضاء آن ارائه گردد.
۱۷ـ۲ـ اصلاحات معمولاً فقط در جلسه هیأت مطرح خواهد شد.
۱۷ـ۳ـ متن اصلاح پیشنهادی باید به صورت کتبی به رئیس و مدیر اجرائی ارائه گردد. آنها باید مطمئن شوند که این پیشنهاد در دستور کار جلسه بعدی هیأت قرار گیرد مشروط بر اینکه اطلاعیه مربوط به برگزاری جلسه هیأت که در آن پیشنهاد اصلاح اساسنامه رسیدگی خواهد شد، حداقل سه ماه قبل صادر شود. متن اصلاحیه باید حداقل یک ماه قبل از جلسه بین اعضاء هیأت توزیع شود.
۱۷ـ۴ـ هرگونه پیشنهاد اصلاحی این اساسنامه باید به رأی گذاشته شود و حداقل نیمی از مجموع اعضاء حاکم باید شخصاً توسط نماینده رسمی خود یا از طریق ارسال نامه پستی طبق آیین نامه، رأی خود را اعلام نمایند. هر پیشنهاد باید حداقل دوسوم مجموع آراء را کسب کند تا به تصویب برسد. اصلاحیه در زمانی که هیأت مشخص خواهد کرد به اجراء گذاشته خواهد شد.
۱۸ـ انحلال انجمن
۱۸ـ۱ـ پیشنهاد انحلال انجمن طبق مفاد بخش (۱۷) اساسنامه و مانند پیشنهاد اصلاح اساسنامه بررسی خواهد شد.
۱۸ـ۲ـ در صورت انحلال انجمن، هرگونه سرمایه انجمن به هر شکلی که باشد:
الف) در صورتی که شرکت هنوز هم به فعالیت خود ادامه بدهد، به شرکت انتقال خواهد یافت.
ب) اگر شرکت منحل شده باشد یا پیشنهاد انحلال آن ارائه شده باشد، مانند سرمایه شرکت در مورد آن عمل خواهد شد. یعنی به نهاد خیریه دیگر اهداء و یا انتقال خواهد یافت که اهداف مشابهی با انجمن و شرکت داشته باشد و از تقسیم درآمد یا اموال خود بین اعضاء جلوگیری کند یا آن را محدود ساخته است. نهاد یا نهادهای مزبور توسط هیأت در زمان انحلال یا پیش از آن تعیین می گردد و چنانچه شرایط فوق الذکر تحقق نیابد، سرمایه انجمن به یک نهاد خیریه دیگر انتقال خواهد یافت.
قانون فوق مشتمل  بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن اساسنامه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی