مطالب توسط manager

قانون استفاده از درآمدهای سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۲۶

قانون استفاده از درآمدهای سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۲۶ ‌ماده واحده – ‌الف – سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش محصولات، تولیدات، ارائه خدمات و سایر‌درآمدهای واحدهای تابعه خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز نماید. ب – همه‌ساله معادل مجموع درآمد وصولی […]

قانون اجازه اخذ دو درصد (۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات و آفات و بیماریهای‌ گیاهی ‌مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۱۱

قانون اجازه اخذ دو درصد (۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات و آفات و بیماریهای‌ گیاهی ‌مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۱۱ ‌ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه‌های آزمایشهای سموم دفع آفات و تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی‌ سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی معادل دو درصد […]

قانون اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۲۷

قانون اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۲۷ ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود عضویت گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی را پذیرفته و حق عضویت ایران در گروه مزبور را ازمحل اعتبار مصوب در بودجه کل کشور پرداخت نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب […]

اساسنامه مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی مصوب ۱۳۴۹/۰۹/۲۲ کمیسیونهای منابع طبیعی و استخدام و دارایی مجلسین

اساسنامه مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی مصوب ۱۳۴۹/۰۹/۲۲ کمیسیونهای منابع طبیعی و استخدام و دارایی مجلسین ‌ماده ۱ – در اجرای ماده یک قانون تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی مؤسسه مذکور به موجب این اساسنامه اداره می‌شود و مشمول قانون‌استخدام کشوری نیست و دارای ارکان زیر خواهد بود: ‌الف – شورای مؤسسه. ب – رییس مؤسسه. […]

قانون تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۰۸

قانون تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۰۸ ‌ماده ۱ – به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به منظور تحقیق و مطالعه و تمرکز کلیه تحقیقات مربوط به آن قسمت از منابع طبیعی کشور که‌طبق قانون به عهده وزارت منابع طبیعی موکول گردیده مؤسسه‌ای به نام: (‌ مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی) وابسته به وزارت […]

قانون راجع به اجازه خرید لوازم فنی مربوط به اجرای طرحهای تحقیقاتی وزارت کشاورزی بدون رعایت تشریفات مناقصه مصوب ۱۳۴۳/۱۱/۰۱

قانون راجع به اجازه خرید لوازم فنی مربوط به اجرای طرحهای تحقیقاتی وزارت کشاورزی بدون رعایت تشریفات مناقصه مصوب ۱۳۴۳/۱۱/۰۱ ‌ماده واحده – اقدام وزارت کشاورزی مبنی بر خرید لوازم فنی و مواد مربوط به تلقیح مصنوعی به مبلغی که از پانزده هزار دلار تجاوز نکرده و در‌سال ۱۳۴۱ بدون رعایت تشریفات مناقصه مستقیماً و […]

قانون تمدید زمان اجرای ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۱۸

قانون تمدید زمان اجرای ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۱۸ ماده واحده – به موجب اين قانون مدت اجراي ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع – مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۰۷ مجمع تشخيص ‌مصلحت نظام – به منظور رسيدگي و تعيين تكليف پرونده‌هايي كه براساس تبصره (۲) قانون ياد شده […]

اجازه ترخیص خودروهای اهدایی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد به دفتر تثبیت شن و ماسه زدایی سازمان جنگلها و مراتع وزارت جهاد سازندگی ۱۳۷۶/۰۵/۰۸

اجازه ترخیص خودروهای اهدایی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد به دفتر تثبیت شن و ماسه زدایی سازمان جنگلها و مراتع وزارت جهاد سازندگی ۱۳۷۶/۰۵/۰۸ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۸ بنا به پیشنهاد شماره .۹۲۵۹ص.۱۰٫‌و مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۳۰ وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده واحده‌قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم […]

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به منظور انجام مطالعات مراحل توجیهی و تفصیلی اجرایی حوضه زاب کوچک( منطقه سردشت و پیرانشهر) به سازمان جنگلها و مراتع کشور ۱۳۷۵/۰۷/۱۰ هیأت وزیران

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به منظور انجام مطالعات مراحل توجیهی و تفصیلی اجرایی حوضه زاب کوچک( منطقه سردشت و پیرانشهر) به سازمان جنگلها و مراتع کشور ۱۳۷۵/۰۷/۱۰ هیأت وزیران هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۰۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۷۴ – ۳۹۵۵٫۸۰ – ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۷ سازمان برنامه و بودجه و […]

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۱۴ و الحاق چند تبصره به آن ۱۳۷۴/۰۷/۰۲ هیأت وزیران

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۱۴ و الحاق چند تبصره به آن ۱۳۷۴/۰۷/۰۲ هیأت وزیران ‌فصل اول – تعاریف و اصطلاحات ‌ماده ۱ – عبارات مشروح زیر از نظر این آیین‌نامه دارای مفاهیم زیر هستند: ‌الف – اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال: ‌به جنگل تکامل نیافته‌ای […]