مطالب توسط admin

اجازه به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی نسبت به ورود قطعات موتور سیکلت ایژ ماشین ماشین آلات و تجهیزات مربوط به خط تولید آن و توزیع موتورسیکلتهای تولیدی بین روستاییان ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت وزیران

اجازه به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی نسبت به ورود قطعات موتور سیکلت ایژ ماشین ماشین آلات و تجهیزات مربوط به خط تولید آن و توزیع موتورسیکلتهای تولیدی بین روستاییان ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت وزیران ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ – .۱۴۳۴۵۸ت۱۰۵۸ – ۱۳۶۶/۱۲/۱۶ – ۲۲۰۸ ‌واردات و صادرات-‌وزارت بازرگانی ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ با توجه به موافقت کمیسیون ماده […]

اجازه خرید محصول سیب زمینی سال جاری تا یکصد هزار تن از کشاورزان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۶۶/۰۷/۲۹ هیأت وزیران

اجازه خرید محصول سیب زمینی سال جاری تا یکصد هزار تن از کشاورزان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۶۶/۰۷/۲۹ هیأت وزیران ۱۳۶۶/۰۷/۲۹ – .۸۷۰۵۸ت۶۳۹ – ۱۳۶۶/۰۸/۱۱ – ۱۹۲۲ &‌بودجه – کشاورزی و روستایی – معاملات و اموال دولتی – نهادهای انقلاب اسلامی -سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۲۹ بر اساس […]

واگذاری سردخانه ۲۰۰۰ تنی یاسوج به سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۶۶/۱۱/۱۴ هیأت وزیران

واگذاری سردخانه ۲۰۰۰ تنی یاسوج به سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۶۶/۱۱/۱۴ هیأت وزیران ۱۳۶۶/۱۱/۱۴ – .۱۴۱۰۴۰ت۱۰۰۳ – ۱۳۶۶/۱۱/۲۴- ۲۱۶۰ ‌معاملات و اموال دولتی‌وزارت برنامه و بودجه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۴ بنا به موافقت شماره ۱۰۰٫۲۴٫۳۷۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۲۵ وزارت صنایع و پیشنهاد شماره ۱۰۳۱۰٫۴٫۸۱۷۴ – ۱‌ مورخ ۱۳۶۶/۰۸/۲۰ وزارت برنامه و بودجه و به […]

اجازه پرداخت سهمیه زیان ناشی از خرید و فروش برنجهای آمل ۲ و ۳ که در سالهای ۶۲ و ۶۳ توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی خریداری شده است به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. هیأت وزیران ۱۳۶۶/۱۰/۲۲

اجازه پرداخت سهمیه زیان ناشی از خرید و فروش برنجهای آمل ۲ و ۳ که در سالهای ۶۲ و ۶۳ توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی خریداری شده است به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. هیأت وزیران ۱۳۶۶/۱۰/۲۲ ۱۳۶۶/۱۰/۲۲ – .۱۱۵۲۲۰ت۹۶۱ – ۱۳۶۶/۱۱/۰۳- ۲۱۱۷ کشاورزی و روستایی – محاسبات عمومی – معاملات و اموال […]

اجازه استخدام رسمی ۱۰ نفر کارشناس جهت تصدی مشاغل فنی و تخصصی به سازمان مرکزی تعاون روستایی هیات وزیران ۱۳۶۶/۰۲/۰۶

اجازه استخدام رسمی ۱۰ نفر کارشناس جهت تصدی مشاغل فنی و تخصصی به سازمان مرکزی تعاون روستایی هیات وزیران ۱۳۶۶/۰۲/۰۶ ۱۳۱۰۲ت۶۵ – ۱۳۶۶/۰۲/۲۹ – ۵۵۹ ‌استخدام کشوری ‌سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۲۲ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و تأییدیه شماره .۲۰۳ق مورخ […]

اقدام سازمان غله کشور در خصوص تأمین اعتبار خرید گندم و پرداخت پول به سازمان مرکزی تعاون روستایی و برداشت تدریجی مطالبات جوایز گندم از مهر ماه به بعد. ۱۳۶۵/۰۶/۲۶ هیأت وزیران

اقدام سازمان غله کشور در خصوص تأمین اعتبار خرید گندم و پرداخت پول به سازمان مرکزی تعاون روستایی و برداشت تدریجی مطالبات جوایز گندم از مهر ماه به بعد. ۱۳۶۵/۰۶/۲۶ هیأت وزیران ‌اقدام سازمان غله کشور در خصوص تأمین اعتبار خرید گندم و پرداخت پول به سازمان مرکزی تعاون روستایی و برداشت‌تدریجی مطالبات جوایز گندم […]

قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵/۰۱/۱۷ مجلس

قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء مصوب ۱۳۶۵/۰۱/۱۷ مجلس ‌ماده واحده – اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و قرض‌الحسنه‌های پرداختی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی عشایری و‌صیادی به اعضاء مشروط بر این که اصل مبلغ وام از یک میلیون ریال تجاوز ننماید در حکم […]

اختصاص تا مبلغ ۸ میلیارد ریال سهمیه اعتباری شرکتهای تعاونی روستایی به اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی جهت تهیه و تدارک عوامل تولید آن بین اعضا . ۱۳۶۵/۰۸/۲۱ هیأت وزیران

اختصاص تا مبلغ ۸ میلیارد ریال سهمیه اعتباری شرکتهای تعاونی روستایی به اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی جهت تهیه و تدارک عوامل تولید آن بین اعضا . ۱۳۶۵/۰۸/۲۱ هیأت وزیران ‌اختصاص تا مبلغ ۸ میلیارد ریال سهمیه اعتباری شرکتهای تعاونی روستایی به اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی‌جهت تهیه و تدارک عوامل تولید آن […]

تضمین خرید سیب زمینی به منظور حمایت از سیب زمینی کاران از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۶۵/۱۲/۱۳

تضمین خرید سیب زمینی به منظور حمایت از سیب زمینی کاران از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ ۱۲۰۳۰۸ – ۱۳۶۵/۱۲/۲۶ – ۱۱۰۵ ‌تجارت – کشاورزی و روستائی -‌وزارت کشاورزی (‌سازمان مرکزی تعاون روستایی) ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۳ تضمین خرید سیب‌زمینی به منظور حمایت از سیب‌زمینی‌کاران را “‌از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی“‌تصویب […]

واگذاری ساختمان و تأسیسات واحد مرغداری خیرآباد ( نهضت) رنجان به صورت بلاعوض و قطعی به سازمان تعاون روستایی استان زنجان ۱۳۶۵/۱۱/۰۸ هیات وزیران

واگذاری ساختمان و تأسیسات واحد مرغداری خیرآباد ( نهضت) رنجان به صورت بلاعوض و قطعی به سازمان تعاون روستایی استان زنجان ۱۳۶۵/۱۱/۰۸ هیات وزیران ۱۳۶۵/۱۱/۰۸– ۹۰۵۶۲ – ۱۳۶۵/۱۲/۰۴ ۱۰۱۷ ‌معاملات و اموال دولتی -وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت کشاورزی ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۰۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۶۵۲ ـ ۲۶۵۰٫۳۱ مورخ […]