اصلاح آییننامه معاینه فنی

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو.

شماره ۳۷۱۱۸/ت۳۶۹۷۲هـ ۱۳۸۶/۰۴/۰۵

اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو.

وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری ـ سازمان حفاظت محیط زیست.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۵۲۷/۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۵

وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۰۵۵/ت۲۷۴۵۷هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ اضافه می‌گردد :

«تبصره ـ تعیین و تصویب نرخ هزینه‌های معاینه فنی متناسب با امکانات هر منطقه در مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه درون شهری و برون شهری بر عهده کارگروهی متشکل از وزرای کشور و راه و ترابری است. مصوبات کارگروه مزبور پس از تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.»
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی
جزئیات قانون
تاریخ تصویب : ۱۳۸۶/۰۳/۳۰

مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران

نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید