وام بدون بهره قرض‌الحسنه

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به اعطای سی میلیارد ریال وام بدون بهره به صندوقهای قرض‌الحسنه جهت‌ توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و خدماتی.

مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۰۶        مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۱۴

ماده واحده : نظر به این که اجرای مفاد لایحه قانونی راجع به اعطای سی میلیارد ریال وام بدون بهره به صندوقهای قرض‌الحسنه جهت توسعه‌ فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و خدماتی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۰۶ از طریق صندوقهای قرض‌الحسنه امکان‌پذیر نیست.

لذا، بانک صادرات ایران در لایحه‌مذکور جانشین صندوقهای قرض‌الحسنه می‌گردد تا کلیه وظایف اجرایی صندوقها را عهده‌دار شده و نسبت به اعطای وام اقدام نماید.

جهاد سازندگی‌مرکز متعهد پرداخت سفته‌های وصول نشده ناشی از وامهای پرداختی موضوع آیین‌نامه اجرایی لایحه مذکور می‌باشد.
تصمیم موردی و عدم تسری به سنوات بعد و منقضی نسخ ضمنی.