سند ناقص

راي شوراي عالي ثبت
شخصي ملك خودرابه نوه خودبه صلح محاباتي منتقل كرد،مصالح دفتروسند راامضاكردولي متصالح فقط سندوخلاصه معامله راامضاكردلكن موفق به امضا دفترنشد.متصالح پس ازفوت مصالح براي امضادفترحاضرشدورثه متوفي اعتراض كردند.
راي مورخ ۲۷-۳-۴۴شورا:
حضورمتصالح براي امضادفتربعدازمضي چندي كه ازامضاسندگذشته وآن را قبلاًامضاكرده بودظاهراً بي اشكال بنظرمي رسدواگراعتبارچنين سندي مورد اختلاف باشدذي نفع مي تواندبه دادگاه صلاحيت داررجوع كند.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه ۷۱۷-۷۱۸
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *