امكان تشكيل كميسيون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع با توجه به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (۵۶) قانون جنگلها ومراتع


مراجع اختصاصي

شماره : ۴۵۳۲ تاريخ :۱۹/۴/۱۳۶۹

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
نظر به اينكه مسئوليت كميسيون مندرج در قسمت اخيرماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع صدور آراءقطعي بوده است و طبق قانون تعيني تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (۵۶) كميسيون ديگري مسئول اين امر شده است لذا كميسيون مندرج درقسمت اخيرماده (۵۶) قانون خفاظت و بهره برداري از جنگها ومراتع به لحاظ انتفاء موضوع ، قابل تشكيل نمي باشد.
بعلاوه اصولا" برخي قسمتهاي ماده (۵۶) قانون خفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع براساس نظريه شماره ۲۶۵۰ مورخ ۴/۸/۱۳۶۷ شوراي نگهبان ابطال نشده است از جمله مطابق بند(۳)نظريه مزبور تصميمات اكثريت كميسيون نمي تواند ملاك عمل قرار گيرد لذاصرف نظراز قانون تعيني تكليف اراضي اخلتافي ، تصميمات كميسيون قسمت اخيرماده (۵۶) قابل اعمال نمي باشد. چنانچه مهلت يكماهه مندرج در صدرماده مزبور نيز به موجب نظرهي مزبور ابطال شده است .

مرجع :
كتاب : مجموعه نظارت حقوقي اداره كل حقوقي نهادرياست جمهوري
سال ۱۳۶۹ ناشرمعاونت پژوهش ،تدوين وتنقيح قوانين ومقررات كشور
چاپ اول ،تابستان ۱۳۷۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *