ضبط وفروش دامهاي مازاد برظرفيت مراتع به نفع دامداران موضوع ماده (۴۴)مكررقانون حفاظت وبهره برداري ازجنگهاومراتع


جنگهاومراتع مراتع
شماره : ۱۱۹۲۴۰
مورخ : ۳/۱۲/۱۳۶۸

باتوجه به اينكه شوراي محترم نگهبان طي نظريه شماره ۸۹۵۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۶،آن قسمت ازماده (۲۴) مكررقانون حفاظت وبهره برداري از جنگلهاومراتع راازاين نظركه مقررمي دارد وزارت منابع طبيعي دام افرادرابه نفع خودضبط وبه فروش برساند،مغايرباموازين شرعي اعلام داشته است لذادرصورتي كه اجراي ماده (۲۴)قانون مزبورازنظردولت ضرورت داشته باشد لازم است وزارت كشاورزي لايحه اي تهيه وبه دولت تقديم نمايدتادرسيرمراحل تصويب قرارگيرد،طبعا"چنانچه مجلس لايحه راتصويب نمايدلكن مواجه باايرادشوراي نگهبان گرددومجلس اجراي آن راضروري بيابدبه موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسي مراتب رابه مجمع تشخيص مصلحت ارجاع خواهدنمود.
البته لازم به ذكراست مواردي كه ازمعضلات نظام تشخيص داده شود وبه موجب بند ((۸)) اصل ۱۱۰ قانون اساسي قابل طرح مستقيم درمجمع تشخيص مصلحت مي باشدكه موردمذكوربه نظراين دفترمعضل تلقي نمي شود.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال ۱۳۶۸
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار ۱۳۷۵
صفحه : ۳۰۹

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *