اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه

شماره ۱۰۷۴۶۵/ت۴۵۱۳۲هـ               ۱۳۹۱/۰۵/۲۸

اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی :

اصلاح تبصره ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی :

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۴۰۳۴/۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ تصویب نمود :

در تبصره ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۲/۲۲ عبارت «و وجوهی که بابت اداره امور اماکن مذهبی دریافت می دارد» حذف می شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
جزئیات قانون
اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی :
تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران