تغییر کاربری اراضی کرکج

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تبریز (تغییر کاربری اراضی ۳۵ هکتاری کرکج).

شماره ۳۰۰/۶۷۲۶۲ – ۱۳۹۱/۱۰/۲۹

استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند :

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳، تغییرکاربری اراضی ۳۵ هکتاری کرکج با کاربری جنگلکاری ـ کارگاهی ـ فضای سبز عمومی و خدمات شهری را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود :

با تغییر کاربری ۱۸ هکتار از اراضی مذکور به مسکونی با تعیین تراکم خالص ۲۰۰ نفر در هکتار موافقت و مقرر گردید نقشه کاربری اراضی و جدول سرانه های مورد نیاز پس از تایید و کنترل دبیرخانه شورایعالی ابلاغ شود.

ضمناً ۱۷ هکتار باقی مانده به منظور اجرای پارک و فضای سبز شهری در اختیار شهرداری تبریز قرار می گیرد تا نسبت به احداث آن اقدام نماید، کاربری اراضی مذکور غیرقابل تغییر بوده و شهرداری بهره بردار آن خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی