اصلاح آییننامه شورای توسعه

اصلاح بند (ب) ماده (۳) آیین نامه تشکیل شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری

۱۴۷۸۷۶/ت ۳۸۲۵۰هـ ‎ ـ‎‎ ۱۳۸۶/۰۹/۱۳

‎‎‎وزارت کشور – وزارت راه و ترابری – وزارت جهاد کشاورزی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت نیرو – وزارت صنایع و معادن

وزارت اطلاعات – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۷ بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

در بند (ب) ماده (۳) آیین نامه تشکیل شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری، موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۱۵۸/ت۳۴۲۵۴هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۴ پس از عبارت “پشتیبانی نیروهای مسلح” عبارت “و اطلاعات” اضافه می شود.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎

پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور

رونوشت ‎‎‎ با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست ‎‎‎ محترم مجلس ‎‎‎ شورای اسلامی ارسال می شود.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
رونوشت ‎‎‎ به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست ‎‎‎ قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، ‎‎‎ دفتر معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، ‎‎‎اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
جزئیات قانون
تاریخ تصویب : ۱۳۸۶/۰۹/۰۷

مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران

نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید