رأی ۱۴۷۵ شورای شهر طرقبه

رأی شماره ۱۴۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۶ شورای اسلامی شهر طرقبه.

شماره هـ/۸۴/۹۷۴

تاریخ : ۱۳۸۶/۱۲/۱۲

شماره دادنامه : ۱۴۷۵

کلاسه پرونده : ۸۴/۹۷۴

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : سید عباس باغبان عنبران.

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۶ شورای اسلامی شهر طرقبه.

رأی شماره ۱۴۷۵ شورای شهر طرقبه :

مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر طرقبه براساس پیشنهاد شهرداری طرقبه مصوبه شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۶ مبنی بر اخذ مبلغ دو هزار ریال عوارض برای هر سیخ شیشلیک که رستوران داران می‎فروشند، تصویب نموده که مصوبه مذکور به دلایل ذیل غیر قانونی است.

۱ـ به استناد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و همچنین ماده ۱۲ آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک شوراها مکلفند نسخه‎ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداری محل ارسال نمایند. استانداریها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمائم آن را به همراه نظرات کارشناسی خود و همچنین فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و شهرک مربوط (موضوع ماده ۱۳ و تبصره یک همان ماده از آیین‎نامه) به وزارت کشور ارسال نمایند.

چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج آگهی در روزنامه‎ها و جراید محلی یا در روزنامه‎های کثیر الانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری که اعلان عمومی دارد به آگاهی عموم برسانند.

عوارض مربوط از تاریخ اعلان قابل وصول است. در این خصوص وزیر کشور نیز طی بخشنامه مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۱۳ رعایت موضوع فوق را تاکید نموده است که در مصوبه مذکور رعایت قوانین فوق‎الذکر نگردیده و شورای محترم شهر طرقبه و شهرداری مدعی هستند که وزیر کشور به استاندار خراسان تفویض اختیار نموده که این تفویض اختیار محمل قانونی نداشته است. ثانیاً، در بخشنامه مذکور قید گردیده رونوشتی از مصوبه عوارض جهت ضبط در سوابق به اداره کل امور شهرداریهای وزارت کشور جهت اقدامات قانونی بعدی اعلام دارندکه به اقرار اطلاع چنین اقدامی درخصوص عوارض شیشلیک نـشده است.

رأی شماره ۱۴۷۵ شورای شهر طرقبه :

۲ـ شورای اسلامی شهر موظفند به هـنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض علاوه بر توصیه به سیاستهای کلی در برنامه ‎های پنج ساله و قوانین بودجه سالیانه که اعلام می‎شود و همچنین سیاستهای عمومی دولت و ماده ۱۴ آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن را رعایت نمایند که شورای اسلامی شهر طرقبه در مصوبه عوارض شیشلیک رعایت ماده ۱۴ و ۱۵ و بندهای ذیل آن را ننموده و عوارض مضاعفی علاوه بر عوارض صنفی و شغلی که رستوران‌ داران به شهرداری پرداخت می‎نمایند، تصویب نموده است.

مضافاً به اینکه تعرفه عوارض صنفی رستوران‌داران را نیز ۵۰% افزایش داده از طرفی اثرات سوء تبعاتی را بر اقتصاد محل نیز خواهد گذاشت و عوارض محلی برای واحدهای تولیدی در قانون برنامه سوم توسعه و قانون تجمیع عوارض ذکر شده در حالی که رستوران‌داران واحد تولیدی نیستند که شورای اسلامی شهر شاندیز برای فروش هر سیخ شیشلیک مبلغ ۲۰۰۰ ریال عوارض تصویب نموده است. اقدام رستوران‌ داران طبخ غذا و سرویس‌ دهی به مردم می‎باشد و عوارض شغلی، شهرداری اخذ می‎نماید.

لذا مصوبه شماره ۶۹۸ شورای اسلامی شهر طرقبه مقررات قانونی فوق‎ الذکر را رعایت نکرده و عوارض تصویبی شورای شهر طرقبه با هیچ‌یک از قوانین و ماده ۱۴ آیین‎نامه وضع و وصول عوارض و بندهای ذیل آن و همچنین قانون تجمیع عوارض مطابق ندارد. با عنایت به مطالب معروض ابطال مصوبه شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۶ شورای اسلامی شهر طرقبه که مغایر با قوانین فوق ‎الذکر صادر گردیده مورد استدعا است.

رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه ۲۱۳/۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۷ اعلام داشته‎اند،
رأی شماره ۱۴۷۵ شورای شهر طرقبه :
۱ـ شورای اسلامی شهر طرقبه براساس تجویز مندرج در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور حق دارد اقدام به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا بر طبق آیین‎نامه هیأت وزیران نماید. براین اساس شورای اسلامی شهر طرقبه در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۳ اقدام به وضع عوارض شیشلیک به مبلغ ۲۰۰۰ ریال برای هر سیخ می‎نماید.
۲ـ در اجرای ماده ۱۲ آیین‎نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۰/۰۷ شورای اسلامی شهر طرقبه مصوبه خود را پس از تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال وپس از عدم اعتراض و ایراد آنها در مدت قانونی به استانداری ارسال نموده است. استانداری نیز طبق نامه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ به استناد اختیارات حاصله از تفویض اختیار مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۱ وزیر کشور با وصول عوارض موافقت می‎نماید و متعاقباً موضوع تصویب عوارض از جمله عوارض شیشلیک به وسیله اطلاعیه‎ای که در نقاط مختلف سطح شهر نصب می‎گردد به اطلاع عموم می‎رسد. براساس قوانین از جمله ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، شهرداری حق دارد با توجه به تولیدات و درآمدهای اهالی اقدام به وضع عوارض نماید.
فلذا با عنایت به تجویز مقنن در برقراری عوارض براساس درآمد اهالی بوده که این شهرداری جهت تامین هزینه‎های خدمات شهری پیشنهاد وضع عوارض را مطرح و مورد تصویب شورای اسلامی شهر و سایر مقامات ذیصلاح قرار گرفته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی :
رأی شماره ۱۴۷۵ شورای شهر طرقبه :
قانونگذار به شرح ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال ۱۳۸۲، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی را صرفاً بر اساس احکام مقرر در قانون مذکور مجاز اعلام داشته و ضمن تعیین میزان عوارض خدمات مندرج در ماده ۴ آن قانون، قوانین و مقررات مغایر جز در موارد مصرح در ماده یک قانون را لغو و به صراحت ماده ۵ قانون فوق‎الذکر، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده ۴ قانون و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر منع کرده است.
بنابه جهات فوق‎الذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و یا دریافت عوارض مضاعف به واسطه ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد. بنابراین تمسک شورای اسلامی شهر طرقبه به تبصره یک ماده ۵ قانون فوق‎الاشعار و برقراری عوارض به میزان ۲۰۰۰ ریال برای فروش هر سیخ شیشلیک به شرح مصوبه شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۶ شورای اسلامی شهر طرقبه خلاف احکام قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی آن شهر تشخیص داده می‎شود و به تجویز قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبه مذکور ابطال می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
نوع : آراء و نظریات     شماره انتشار :     ۱۸۴۴۳
تاریخ تصویب :  ۱۳۸۶/۱۲/۱۲
دستگاه اجرایی : شورای اسلامی شهر طرقبه
موضوع : رأی شماره ۱۴۷۵ شورای شهر طرقبه