احد از خواندگان دعوي نخستين كه تجديد نظرخوانده مدعي خريد دو قطعه املاك موضوع دو فقره مستند خودرا نام برده بوده است مالكيتي درپلاك مربوطه ندارد

شماره دادنامه:۳۷۲- ۳-۱۰-۷۵
مرج رسيدگي:شعبه۸ دادگاه عمومي قزوين
راي دادگاه
در خصوص دعوي اقاي شكورفرزند… به طرفيت۱-مسكن وشهر سازي واحد قزوين۲-غلامحسين فرزند… مبني برتاييدوتنفيذ تاريخ وصحت وقوع معامله دو فقره(قول نامه تنظيمي في مابين خواهان و خوانده رديف دوم)به تاريخ ۴-۵-۱۳۶۳خواهان به شرح دادخواست تقديمي و به موجب اظهارات خوددر جلسه دادگاه چنين توضيح داده كه به موجب دو فقره سند عادي مورخه ۴-۵-۱۳۶۳پانصدوچهل متر مربع ازپلاك۴۲ اصلي ازبخش۵ قزوين راازآقاي غلامحسين خوانده رديف دوم به بيع شرعي ابتياع نموده قبض واقباض ثمن مبيع به عمل آمده ومبيع را متصرف شده ودر زمان وقوع معامله نيززمين خريداري شده خارج از حوزه و محدوده شهري وداير مزروعي بوده ودرتاريخ ۸-۷-۱۳۶۹پلاك مذكور داخل درمحدوده شهري شده ودر تملك سازمان مسكن وشهرسازي(زمين شهري سابق )قزوين قرارگرفته و خوانده رديف نيز نسب به ادعاي خواهان ايراد و اعتراضي به عمل نياورده ووقوع معامله وتاريخ بيع نامه را تاييدوتنفيذ نموده است وبه موجب دوفقره پرونده به كلاسه هاي ۲۴۴۲۳و۲۴۴۲۲ ازهيات رسيدگي به در خواست مالكيت موضوع قانون حذف واصلاح مواد از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب۱۳۱۰ واصلاحات بعدي ان مصوب مرداد۱۳۶۵ مواد۱۴۷ و۱۴۸ اصلاحي ثبت تقاضاي رسيدگي به موضوع و صدور سند مالكيت رانموده است كه فروشنده زمين زارعي باحضوردرهيات ماده ۱۴۷ قانون اصلاحي ثبت نيزاقرار به فروش ووقوع بيع شرعي نموده وموردمعامله را تاييدوتنفيذقراردادالنهايه تقاضاي خواهان به دليل عدم احداث اعياني ردگرديده است وخوانده رديف اول مسكن وشهرسازي واحدقزوين ايرادواعتراض موجهي وموثري به عمل نياورده لذاباالتفات به جميع اوراق ومحتويات پرونده ومدارك مضبوط دردادگاه ادعاي خواهان راواردتشخيص داده حكم به تاييد وصحت دوفقره نسدعادي وتاريخ آن تنظيمي في مابين خواهان وآقاي غلامحسين صادرواعلام مي داردراي صادره حضوري بوده ظرف۲۰روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردر دادگاه تجديدنظرتهران مي باشد..
راي دادگاه،تجديد نظر استان در خصوص تجديد نظر از راي فوق الذكر
تاريخ رسيدگي :۲۱-۴-۷۴ شماره دادنامه :۷۵۱ مرجع رسيدگي : شعبه ۷ تجديدنظراستان تهران
راي دادگاه
ايراداداره تجديدنظر(سازمان مسكن وشهرسازي) قزوين به دادنامه تجديدنظرخواسته شماره ۳۷۲-۳-۱۰-۷۵صادره از شعبه۸ دادگاه عمومي قزوين وارداست زيرا به موجب پاسخ شماره ۱۲۵۳۹-۱۱-۴-۷۶اداره ثبت املاك قزوين آقاي غلامحسين احد از خواندگان دعوي نخستين كه تجديد نظر خوانده مدعي خريددو قطعه املاك موضوع دو فقره مستند خود از نام برده بوده است مالكيتي درپلاك مربوطه ندارد و به دلالت پاسخ ياد شده و مستندات تجديد نظر خوانده سند مالكيت پلاك مرقوم(به استثناءخانه هاي احداثي) به نام اداره زمين شهري ثبت شده است بنابراين دادگاه با نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوي تجديد نظر خوانده(خواهان نخستين)صادرواعلام مي نمايد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *