آییننامه ۱۰۴ قانون برنامه

اصلاح آیین نامه اجرایی بند “ج” ماده (۱۰۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شماره ‎‎‎۳۰۷۰۴/ت ۳۲۶۴۶هـ ‎‎‎  ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ۱۳۸۶/۰۲/۳۱ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
  ‎‎‎
‎‎‎وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند “ج” ماده (۱۰۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  اسلامی ایران، موضوع ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- ‎‎‎ تصویب نمود :

آیین نامه اجرایی بند “ج” ماده (۱۰۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۴۷۹/ت۳۳۳۹۴هـ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود :

۱- ‎‎‎متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) الحاق می گردد : “تبصره – میزان آلودگی برمبنای متوسط عددی میزان آلودگی اندازه گیری شده طی سه بار نمونه برداری در یک شبانه روز و یا روزهای کاری (در صورت عدم کار مداوم شبانه روزی واحد) تعیین می گردد.

۲- ‎‎‎ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می گردد :

“ماده ۱۶- جریمه واحدها به حساب خزانه واریز شده و معادل آن در لوایح بودجه سنواتی پیش‏بینی می گردد تا جهت اجرای طرحهای فاضلاب و سالم سازی محیط زیست و جبران خسارت با هماهنگی سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریقدستگاههای اجرایی ذی ربط که واحد آلاینده در حیطه آن دستگاه عمل می کند، هزینه گردد”.

۳- ‎‎‎ماده (۱۷) به شرح زیر اصلاح می شود :

ماده ۱۷- مدیریت واحدهای تولیدی و صنعتی موجود در شهرکهای صنعتی و مجتمع های مشابه آن فعالیت می کنند به عنوان شخصیت حقوقی پاسخگو بوده و مسئول پرداخت جرایم مشمول این آیین نامه می باشند، مدیریت شهرکهای صنعتی و مجتمع های مشابه در جمع‏آوری سهم پرداخت جریمه واحد، همکاری لازم را خواهد داشت”.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
‎‎‎ پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت ‎‎‎ با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس ‎‎‎ شورای اسلامی ارسال می شود.
تنظیم متن کنترل ابلاغ ‎‎‎تأیید انطباق متن و تصمیم ‎‎‎تأیید نهایی ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
رونوشت ‎‎‎ به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست ‎‎‎ قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، ‎‎‎ دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، ‎‎‎ اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
جزئیات قانون
تاریخ تصویب : ۱۳۸۶/۰۲/۲۳

مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران

نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید
شناسنامه
تاریخ انتشار : ۱۳۸۶/۰۲/۳۱