ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده (۱۰۱) قانون شهرداري.

شماره ۴۴۸۴۷/۳۰/۹۰                        ۱۳۹۰/۰۹/۲۹

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست تصوير نظريه فقهاء شوراي نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسي در خصوص سئوال شرعي نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده

شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹۰                          ۱۳۹۰/۰۹/۰۲

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری :

نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده (۱۰۱) قانون شهرداری.

نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه.

عطف به نامه شماره ۴۸۵۵۱۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ :

موضوع ماده (۱۰۱) قانون شهرداري، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحـث و بررسي قرار گرفـت و نظر فقـهاء به شرح زير اعـلام مي‌گردد :

ـ تسري تبصره (۴) ماده واحده اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ مجلس شوراي اسلامي، به موقوفات خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده

شماره ۴۸۵۵۱۹/۹۰                            ۱۳۹۰/۰۶/۱۲

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری :
حضرت آيت‌الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
ماده ۱۰۱ قانون شهرداري به موجب ماده واحده مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ توسط مجلس محترم شورای اسلامي اصلاح و در تاريخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ به تأئيد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
به موجب تبصره ۴ اين ماده واحده، كليه اراضي حاصل از تفكيك، افراز و صدور سند مالكيت موضوع تبصره ۳ از جمله اراضي خدماتي و سرانه فضاهاي عمومي متعلق به شهرداري بوده و در تملك آن ارگان قرار مي‌گيرد.
با عنايت به مراتب فوق و قوانين و مقررات حاكم بر موقوفات و از جمله قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازي و عمران شهري (مصوب ۱۳۴۷) مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ كه با نظر و رهنمود آن شوراي محترم با مستثني نمودن موقوفات به تصويب نهايي رسيده است، لذا به نظر مي‌رسد تأئيد ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري از طرف شوراي محترم نگهبان نيز با فرض انصراف و عدم تسري آن نسبت به موقوفات صورت گرفته باشد، خواهشمند است به منظور رفع ابهامات احتمالي در اين مورد اظهارنظر فرمايند.
در خاتمه ضمن تشكر از بذل عنايت هميشگي آن شوراي محترم نسبت به موقوفات مستدعي است دستور فرمايند در ارسال پاسخ تسريع گردد.
نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه ـ علي محمدي