قانون مالیات بر درآمد حقوق

قانون شمول قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ به خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه ۱۳۶۷

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه و همچنین سازمان خدمات هلیکوپتر (‌ساخه) نیز مشمول قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق  مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ خواهند بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۳۶۷/۰۲/۲۸ مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۰۲/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.