متقاضي ثبت بايد حقوق عينه ازقبيل حق انتفاع ، ارتفاق ، ارتهان راكه درملك مورد تقاضاي ثبت وجود داردقيدنمايد و نيازي به قيدحقوق استيجاري كه ازحقوق عينيه نميباشد، نيست

حكم شماره : ۲۲۷-۳۱/۱/۱۳۱۶

راي شعبه اول ديوان عالي كشور
بموجب قانون سابق و لاحق ثبت اسناد علاوه برتقاضاي ثبت رقبه تقاضا كننده ثبت بايد حقوق عينه را از قبيل حق انتفاع ، ارتفاق ، ارتهان كه ديگري درملك مزبور دارد قيد نمايد و آثار قانوني ثبت مزبور عبارتست ازمسموع نبودن دعوي حقي ازكسي كه نه به عنوان عين ونه بعنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگرسندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده تمام محتويات وامضاهاي مندرجه در آن معتبراست وانكارمندرجات اسنادرسمي راجع به اخذ تمام ياقسمتي از وجه يا مال يا تعهدبه تاديه وجه تا تسليم مال مسموع نيست و لازمه آن سقوط دعاوي عينيه وحقوق ارتفاقيه وكليه علايق موجد تسلط ديگري برمورد ثبت درآن حقوق مي باشد اما اجاره و استيجاره هرچند شباهت تامه به حق انتفاع داردولي چون از حقوق عينيه نيست ذكرآن درتقاضانامه ثبت و قيدآن درسند مالكيت لازم نيست و بالفرض بطور اجمال ذكري از اجاره درسندمالكيت وتقاضانامه شده باشد فقط نسبت به تقاضاكننده رسميت دارد و راجع به اشخاص ثالث بي تاثير است ومانعي ازاستماع دعوي استيجار از اشخاص ثالث نسبت به عين ثبت شده باقيداستيجاردرورقه مالكيت نمي باشد و اين قبيل معاملات وتعهدات پس از ثبت ملك نيزبه ترتيبات مقررثبت وبه موجب ماده ۱۷۷ قانون سابق وماده ۷۱ قانون ۱۳۱۰ فقط نسبت به طرفين كه تعهدنموده اند وكليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنانندداراي اثرمي باشدنه نسبت به اشخاص ثالثي كه قبلا ملك به آنان اجاره داده شده باشد.

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي ) – ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين – اسفندماه ۱۳۳۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *