تحديددرغير تاريخي كه براي تحديدمعين شده بود. – ابهام مدلول اظهارنامه واخذ به قدر متيقن . – تقاضاي ثبت مشتمل برموات وابطال تمام تقاضا. – تحديدحدود شامل برموات وابطال آن
راي شماره : ۴۱۲ – ۷-۱۰-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
شخصي تقاضاي ثبت قلعه اي درتاريخ ۲-۳-۱۳۰۸كرد،درآگهي تحديدي وقت تحديدحدودروز۷-۱۲-۱۳۰۸معين شدولي درتاريخ ۲۴-۱۲-۱۳۰۸تحديدحدود بعمل آمد.ثبت محل بااعلان اين جريان افزودكه درمحدوده موردتقاضامقداري زمين كه آثاركشت درآن نيست وجوددارد.هيئت نظارت درتاريخ ۲۳-۷-۲۹ راي داد:( اشتباه موثراست اظهارنامه وآگهي هاي نوبتي موردتقاضاي ثبت و آگهي تحديدي راطبق شق پنج ماده ۲۵اصلاحي قانون ثبت تجديدنمائيد).
(نظيرموردراي ۳۶۹)
درقسمتي ازاراضي موات كه بامحدوده موردتقاضاي مذكورمتداخل است تاسيس فرودگاه شده واداره دارائي برابرماده ۳۲قانون ثبت وادعااحيا موات تقاضاي ثبت كرد.
مدارك وتصرفات متقاضي ثبت قلعه داراي مشخصات ذيل است :
الف – مساحت موردتصرف اوبطوردقيق معلوم نيست زيراقلعه نيمه مخروبه است ومقداري زمين مزروعي دراطراف آن است ودرمتن اظهارنامه از (مراتع بائره) يادشده است .
ب – گواهان گواهي به مالكيت متقاضي داده اندولي قدرمتيقني (از لحاظ مساحت )ازشهادت آنان بدست نمي آيد(ماده ۱۳۱۷قانون مدني).
ج – بنچاق خريدواسناداجاره كه قدرمتيقن ومشترك آنان ميتواند حداقل موردتقاضاي اورادراظهارنامه روشن كند(راي ۳۴۹).
راي مورخ ۷-۱۰-۴۶شورا:
(چون به هرحال بنابرگزارش ،قسمتي ازموردتقاضاي ثبت ،موات بوده است ازجهت امكان تشخيص قسمت موات وانتزاع ازغيرموات ،راي هيئت نظارت درنتيجه بلااشكال است)
 (نظيرراي ۳۴۸-۳۴۹-۳۹۷)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۳۶-۵۳۷
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *