يد برعرصه مشاع يد براعيان منقول وغيرمنقول واقع درآن به قدرالحصه الحصه است
راي شماره : ۲۲۹ – ۹-۹-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
شخصي شش فردمشاع قريه اي راموردتقاضاي ثبت قراردادوتصديق كردكه اعيان خانه هاودوم سوم درختان موودرختان باغ هامتعلق به كشاورزان است . سپس دوفردمشاع آن قريه رابه بيع شرط دادودرسندشرطي نوشته شده است (به اظهاربايع درمبيع ،چندباغ ويك مهمانخانه احداث شده وشماره جداگانه نداردوجزموردمعامله است )ولي درپاسخ استعلام دفترخانه ذكرازباغات و مهمانخانه نشده است .
اجرائيه صادرشدوهنگام تهيه آگهي مزايده :
اولاً- بستانكارتقاضاداشت باغات ومهمانخانه به پيروي ازسندشرطي بايددرآگهي درج شود.
ثانياً- خرده مالكان قريه (به عنوان معترض ثالث اجرائي )اظهار مي كردنداعيان متعلق به تمام مالكان قريه است ومعامله شرطي بايع درزائد برقدرسهم خودازاعيان ،بيع فضولي است .
بعداًباكسب دستورازاموراسنادثبت كل آگهي مزايده برابرمشخصات پرونده ثبتي ومندرجات دفتراملاك صادرگرديد(يعني باغات ومهمانخانه درآگهي درج نشده چون هنوزشماره فرعي براي اعيان معين نشده وموردتقاضاي ثبت واقع نگرديده بودوخلاصه پرونده ثبتي دلالتي برمالكيت بايع شرطي نداشت )كه مورداعتراض بستانكارشرطي واقع شد.
مديرثبت وهيات تجديدنظراجرائي شكايت اوراردكردند.
راي مورخ ۹-۹-۴۶ شورا:
(ازحيث عدم ذكرسهم اعياني درآگهي اشكال موثراست وبايدتجديدشود)
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – اعيان واقع درملك مشاع ،محكوم به اشاعه است تاخلاف آن محرز گردد.
دوم – چون ملك موردبيع شرط ثبت دفتراملاك نشده است به استناد ماده ۸۸ قانون ثبت سندشرطي به ضررثالث رسميت ندارد.
سوم – معترضين ثالث اقراربه اشاعه اعيان بين مالكان قريه كرده اند ويكي ازمالكان قريه همان بايع شرطي است علي هذاحق بودكه درآگهي مزايده به نسبت سهم اوازاعيان درج ميشدوچون اين قسمت به ضرربايع وبستانكارشرطي عمل شده وخلاف مقررات است شوراازاين جهت اشتباه درآگهي مزايده راموثر شمرده است .
(نظيرراي ۵۳-۵۴-۵۸)راي ۲۳۰نيزديده شود.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۲۸۳-۲۸۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *