نشرآگهي نوبتي درغير تاريخ معين شده
راي شماره : ۲۳۵ – ۳۰-۴-۱۳۴۵

راي شوراي عالي ثبت
آگهي نوبتي ملكي به جاي اين كه درتاريخ ۱-۲-۴۳و۱-۳-۴۳برابرماده ۵۹ نظام نامه قانون ثبت منتشرشوددرروزنامه هفتگي ودرتاريخ ۶-۲-۴۳و۶-۳-۴۳ منتشرشد،روزاول ارديبهشت ۱۳۴۳جمعه بودوروزچهارشنبه بعدروزانتشار روزنامه هفتگي مذكوربوده است كه درهمان روزهم منتشرگرديد.ثبت مربوطه كسب دستورراجع به وضع آگهي مزبوركرد.
راي مورخ ۳۰-۴-۴۵شورا:
(اشتباه موثراست )

* سابقه *

نكات توضيحي :
اول – درصدق روزنامه شرط نيست كه هرروزمنتشرشود(بند۴ماده ۴و تبصره ۵ ماده پنج لايحه قانوني مطبوعات مصوب ۸-۵-۳۴)
دوم – طبق ماده ۵۳آئين نامه قانون ثبت روزنامه ناشرآگهي هاي نوبتي وتحديدي رااداره كل ثبت درآخرهرسال براي سال بعدمعين مي كند.
نتيجه – روزنامه هفتگي مي تواندناشرآگهي نوبتي وتحديدي باشدولي دراين صورت بايدازتاريخ انتشارآگهي كه اداره ثبت معين مي كندپيروي كنند وازاين جهت راي شوراصحيح است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۲۹۰-۲۹۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *