حمایت وام گیرندگان روستایی

نحوه حمایت دولت از وام گیرندگان روستایی، کشاورزان و عشایر خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، زلزله، سیل و سرمازدگی ۱۳۸۵/۰۸/۲۸ هیأت وزیران.

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دفتر امور مناطق محروم کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

نحوه حمایت دولت از وام گیرندگان روستایی، کشاورزان و عشایر خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، زلزله، سیل و سرمازدگی در کلیه استانها که اصل تسهیلات دریافتی آنان از مبلغ سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر نباشد، به شرح زیر تعیین می‌شود :

۱ـ کلیه جرایم تأخیر در بازپرداخت تسهیلات یادشده توسط مجمع عمومی بانکها به صورت جداگانه مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
۲ـ سود و کارمزد متعلق به کلیه تسهیلات بانکی و همچنین سود دوران استمهال (فقط تسهیلاتی که تا سقف سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال مربوط به خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه باشد) با تأیید ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استانها و از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت پرداخت می‌گردد.
۳ـ اصل تسهیلات (بدون هیچگونه هزینه سود و کارمزد و جرایم) توسط دریافت کنندگان تسهیلات تماماً و در اقساط مناسب، به بانکها بازپرداخت می‌گردد.