مصوبه هيات وزيران مبني براعطاي تسهيلات بانکي به مجريان طرح هاي احياء وواگذاري

بسمه تعالي
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيات وزيران درجلسه مورخه۳-۵-۱۳۶۹بنابه پيشنهاد وزارت صنايع وبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران وبه استناد ماده(۲۷)قانون((عمليات بانکي بدون ربا))مصوب ۱۳۶۲تصويب نمود:عبارت زيربه عنوان تبصره(۲)به ماده(۶)آيين نامه تسهيلات اعطايي بانکي موضوع تصويب نامه شماره۸۸۶۲۰مورخ۲۸-۱۲-۱۳۶۲الحاق مي گردد.
تبصره۲- کليه بانک هاموظفندقراردادهاي مربوط به تخصيص زمين توسط کشورشرکت هاي صنعتي ايران وشرکت هاي تابعه راهم رديف اسنادرسمي پذيرفته وتسهيلات اعتباري وحقوقي مربوط به اسنادرسمي رادرخصوص قراردادهاي مزبوراعلام نمايند.
شرکت شهرک هاي صنعتي ايران وشرکت هاي تابعه موظفنددرصورت تخلف متقاضي دراجراي قراردادتسهيلات اعطايي بانک ها،بنابه درخواست بانک يا موسسه ي اعتباري ذي نفع آن هارابه عنوان جانشين طرف قراردادواگذاري زمين شناخته وبپذيرندوکليه حقوق وتعهدات ناشي از قراردادتخصيص زمين را به بانک ياموسسه اعتباري ذي نفع انتقال نمايندتادرحفظ منابع بانک مورد استفاده قرارگيرد.
 معاون اول رئيس جمهور
بسمه تعالي
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيات وزيران درجلسه ي مورخ۵-۴-۱۳۷۰بنابه پيشنهادوزارت جهادسازندگي وبانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران وبه استنادماده ي ۲۷قانون عمليات بانکي بدون ربامصوب ۱۳۶۲تصويب نمود.
تبصره ۲الحاقي به ماده۶آيين نامه اعطايي تسهيلات بانکي (موضوع تصويب نامه شماره۳۱۴۱۶-ت۱۵۶ه مورخ۹-۵-۱۳۶۹)درمواردزيراصلاح ميگردد.
۱- درقسمت اول متن تبصره بعدازعبارت ((شرکت شهرک هاي صنعتي وشرکت هاي تابعه)) (عبارت)وهمچنين قراردادهاي مربوط به تخصيص زمين براي اجراي طرح هاي صنايع روستايي وپروژه هاي دامداري وآبزيان وزراعت که حسب موردموافقت اصولي آن ها توسط وزارت خانه هاي جهادسازندگي وکشاورزي صادرشده است اضافه مي گردد.
۲- درقسمت دوم متن تبصره بعدازعبارت ((شرکت شهرک هاي صنعتي ايران وشرکت هاي تابعه(عبارت)ووزارتخانه هاي جهادسازندگي وکشاورزي حسب مورد))اضافه مي   معاون اول رئيس جمهو

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *