مصوبه طرح كالبدی خوزستان

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح كالبدي منطقه‌اي خوزستان (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۶/۱۵)

شماره ۸۹/۳۰۰/۵۱۶۱۴ – تاريخ : ۱۳۸۹/۰۹/۲۳

استاندار محترم خوزستان

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در نهمين جلسه سال جاري در مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ طرح كالبدي منطقه‌اي خوزستان را پيرو مباحث جلسه ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ خود و جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۸ كميته فني مورد بررسي مجدد قرار داد و تصويب نمود.

منطقه جنوب غربي شامل ۸ ناحيه و ۲۳ شهرستان به شرح زير مي‌باشد :
مدارك متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ ميرمحمد غراوي
منبع خبر:  روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۷۹ (۱۳۸۹/۱۰/۱۳)