مجوزملي كردن منابع جنگلي كه دررژيم سابق تصرف واحياءشده اند

جنگهاومراتع جنگها
شماره : ۱۰۸۴۰
مورخ : ۱۰/۱/۱۳۶۸

نظربه اينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان درنامه ۲۶۵۰مورخ ۱۰/۱/۱۳۶۸ مواد(۵۵و۵۶)قانون حفاظت وبهربرداري ازجنگهاومراتع اصلاحي ۱۳۴۸را ازحيث شمول به منابعي كه دررژيم گذشته تصرف واحياءشده نيزابطال نموده است علي هذاهرچنددرقسمت اخيرنظريه مزبورشوراي نگهبان تصريح شده پس ازتهيه وابلاغ آيين نامه قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده (۵۶)قانون جنگهاومراتع كشورمصوب ۱۳۶۷اين ماده واحده ملاك عمل است لكن ازآنجاكه قوانين حداكثرتاموداي خودمي تواند ملاك عمل قرارگيردوقانون اخيرحكمي درخصوص ملي نمودن منابعي كه دررژيم سابق تصرف واحياءشده نداردلذاقانون اخيرنمي توانددرموردملي نمودن منابع مزبورملاك عمل قرارگيرد.
ازطرفي مواد(۵۵و۵۶)قانون حفاظت وبهربرداري ازجنگهاومراتع نيز درخصوص ملي نمودن منابع مزبوركه دررژيم گذشته تصرف واحياءشده بر اساس نظرفوق شوراي نگهبان ابطال شده است لذا در حال حاضر مجوزي قانوني براي ملي كردن منابعي كه اشخاص دررژيم گذشته تصرف واحياء نموده اندوجودنداردوعلي الاصول افرادي دررژيم گذشته مي توانسته اند علي رغم قانون وتصميم مراجع مربوط به تصرف واحياءمنابع بپردازند كه ازنفوذي دررژيم سابق برخوردار بوده اند.بنابه مراتب فوق وبه منظوررفع خلاءقانوني واخذمجوزبراي ملي شدن منابعي كه دررژيم گذشته تصرف واحياءشده اندتصميم گيري مجمع تشخيص مصلحت ضروري است .

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال ۱۳۶۸
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار ۱۳۷۵
صفحه : ۳۰۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *