تعلق حق كرد زراعتي به مستاجر كه بر حسب مقررات عقد صرفاً درمدت اجاره استحقاق انتفاع از مورد اجاره دارد معلوم نيست بر چه اساس و مبنائي استوار است

تاريخ رسيدگي : ۳۰-۹-۷۱
شماره دادنامه : ۶۲۴/۳
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقايان (ه)و(م )و(الف ) دادخواستي در تاريخ ۱۲-۶-۶۹به طرفيت اقاي (س ) به دادگاه هاي حقوقي ۱ اصفهان تقديم نموده اين پرونده تحت كلاسه ۶۹/۱۸-۲۵ در شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي ۱ اصفهان به جريان افتاد و خواهانها به موجب فتوكپي چند فقره قرارداد عادي خواسته اند كه آقاي (ع ) حق زارعانه آن ها را در۴۵ جريب زمين كه منتهي به حكم تخليه گرديده است بپردازد و توضيحاً اعلام داشته اند كه علي الحساب مبلغ چهل هزار ريال با عنايت به ماده ۶۸۳ تمبر ابطال مي شود و پس از اظهارنظر كارشناس نسبت به مابقي تمبرابطال خواهد شد. خوانده ضمن دفاع در لايحه ارسالي و دادخواست متقابل كه تحت كلاسه ۳۴۵-۶۹ ثبت گرديده خواسته است خواندگان مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال بابت خسارات وارده به زمين و موتور چاه بايستي به وي بپردازند و توضيح داده است ۴۵ جريب زمين ودو حلقه چاه آب و متعلقات واقع در روستاي كاروانچي را به مدت يك سال زراعي به خواندگان دعوي تقابل كه همان خواهان هاي پرونده اصلي مي باشند اجاره داده است و چون مشاراليها از تخليه ملك بعد از انقضاء خودداي نموده حكم تخليه عليه آنان از دادگاه گرفته و چون مشاراليهم اجاره بها سال زراعي ۶۹-۶۸ را بدهكارند و به زمين و چاه زراعي به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان خسارت واردكرده اند بنابراين خواستار گرديده پرونده ها توام و دعوي خواهان ها مردود و به تاديه خسارت و خسارات محكوم شوند. مرجع رسيدگي هر دو پرونده را توام و پس از استماع مطالب طرفين قرار ارجاع امر به هيئت كارشناسان و تحقق و معاينه محلي توامان صادر نموده تا پس از تحقيق از شهود و زمينه عملكرد خواهان ها و حقوقي كه طبق عرف محل به عنوان حق كرد به هر يك از آنان تعلق مي گيرد و مدت و نوع عملكرد به هر يك از خواهان ها كارشناس در زمينه اجاره بهاء مورد مطالبه و در صورت تاييد گواهان راجع به خسارت وارد به موتو رو جاه در زمين هاي زراعي به تفصيل اعلام نظر نمايد كه با وصول نظر هيئت كارشناسي دادگاه نظر آقاي مشاور را كسب و بدين خلاصه ابراز نظر نموده است :
با توجه به طول مدت تصرف خواهان ها و رابطه في مابين حسب هشادت شهود اقامه شد و اظهارات طرفين و با توجه به نظريه هيئت كارشناسان منتخب و اقرار خواندگان دعوي تقابل مبني برعدم پرداخت اجرت المثل موردمطالبه خواهانهاي دعوي اصلي را تا مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۲ ريال بابت كرد زراعي و خواهان ها دعوي متقابل را تا مبلغ يك ميليون ريال بابت اجرت المثل سال زراعي ۶۹/۶۸ مستحق مي داند و با تهاتر مبالغ ياد شده نظر به محكوميت خوانده دعوي اصلي به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۹ ريال در حق خواهان ها بالسويه ورد دعوي خواهان ها نسبت به زائد مبلغ مذكور و رد خواهان دعوي تقابل نسبت به مازاد محكوم به اعلام مي نمايد. اين نظر مورد اعتراض آقاي (س ) واقع شده كه لايحه مربوطه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد. پرونده حسب دستور رئيس دادگاه در ظهر لايحه اعتراضيه به ديوان عالي كشور ارسال گرديد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظر مي نمايد:
نظريه :
نظريه مورخ ۱۹-۲-۷۱شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي يك اصفهان در پرونده هاي شماره ۱۸۱/۶۹ و ۳۴۵ و/۶۹ با اشكال مواجه است زيرا ( اولاً قراردادهاي استنادي خواهان هاي دعوي اصلي دلالت دارند بر اينكه خواهانها از تاريخ ۳۰-۶-۵۸ تا سال ۶۳ به عنوان نصفه كار در زمين زراعتي متعلق به آقاي (س ) زراعت كرده اند و از تاريخ ۱۰-۷-۶۴ هم تا ۱۰-۷-۶۴ به موجب سه فقره اجاره نامه يك ساله به عنوان مستاجر عمل كرده اند با اين ترتيب تعلق حق كرد زراعتي به مستاجر كه بر حسب مقررات عقد اجاره در قانون مدني صرفاً در مدت اجاره استحقاق انتقاع از مورد اجاره را دارد معلوم نيست بر چه اساس و مبنائي استوار استاضافه مي نمايد خواهان دعوي تقابل از بابت اجاره بهاء به شرح دادخواست بدهكاري خواندگان را تا بملغ نهصد هزار ريال تعيين نموده و در آخرين سند اجاره هم كه مربوط به سال ۱۳۶۶ است ميزان اجاره همين مبلغ معين گرديده و خواندگان دعوي تقابل هم از اين مبلغ تكذيب و انكار نكره اند نتيجتاً جلب نظركارشناس در اين زمينه والزام خواندگان به تاديه و انكارنكرده اند نتيجتاً جلب نظر كارشناس در اين زمينه و الزام خواندگان به تاديه مبلغ يك ميليون ريال بابت اجرت المثل سال زارعي ۶۸-۶۹ با وصف آن كه مقطوعاً مبلغ نهصد هزار ريال مطالبه شده وجهه قانوني ندارند بنا به مراتب نظريه دادگاه تائيد نمي شود و پرونده در اجراي ماده ۱۵ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك ودو به دادگاه مرقوم اعاده مي گردد.
مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي
س

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *