ابطال عمليات اجرائي ملحوظ نظر مدعيان بوده كه اقتضا داشت دادگاه در خصوص دعوي مطروحه به طرفيت بانك علاوه بر استعلام وضعيت ثبتي پلاك مورد رهن پرونده اجرائي متشكله در رابطه با ملك مزبور مطالبه و مورد لحاظ قرار مي گرفت

تاريخ رسيدگي :۲۳-۶-۷۳ شماره دادنامه : ۲۳۴-۷۲-۱۹
مرجع رسيدگي : شعبه ۱۹ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده:
آقايان عباسعلي و حسين طي دادخواست تقديمي به طرفيت بانك ملي شعبه مركزي قاينات و محضر رسمي شماره ۱ بيرجند ادعا نموده اند كه آقاي داود به موجب قرارداد شماره ۷۱/۹۰۲۶۶۳ و فروش اقساطي شماره ۵۴۱۰۲۱ با بانك ( خوانده رديف يك ) وارد قرارداد و استفاده از تسهيلات بانكي گرديده و قراردادها را محضر شماره يك بيرجند ( خوانده رديف دو ) تنظيم نموده است و مدت دو سال مهلت بازپرداخت داشته كه طي چهار قسط انجام گيرد اينك بانك قبل از انقضاء مهلت آخرين سررسيد (۱۹-۳-۶۳) تقاضاي اجرائيه نموده و خوانده ۲ نيز اقدام به صدور اجرائيه است و در نتيجه خانه پلاك ۱-۲۰۲ اصلي بخش ۱۱ قاينات كه به عنوان رهن به مدت ده سال لغايت ۱۷-۳-۷۱به وثيقه گذاشته بوديم توقيف نموده و حال آن كه بانك مطالبات خويش را از مديون (داود) چك دارد كه به شرح پرونده ۱۲-۲۷۵ ك ۲ در جريان رسيدگي است و قبل از انقضاء مهلت صدور اجرائيه خلاف قانون و مقررات است و لذا تقاضاي رسيدگي بر توقيف عمليات اجرائي داريم دادگاه حقوقي يك قاينات پس از استماع اظهارات خواهان ها و استعلام قانوني بودن عمل بانك مركزي از اداره ثبت و بانك مركزي و وصول پاسخ از مراجع مرقوم سرانجام به استدلال اين كه بانك مركزي ايران عملكرد بانك مركزي قاين را تاييد نموده دادخواست خواهان ها را غير موجه تشخيص و به رد آن حكم صادر نموده است كه حكم صادره مورد درخواست رسيدگي تجديد نظر از سوي محكوم عليهما قرار گرفته و سابقه پس از ارسال به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است اينك با تنظيم گزارش پرونده آماده اتخاذ تصميم است مندرجات دادخواست تجديد نظر خواهان و لايحه جوابيه بانك ملي ايران احد از تجديد نظر خواندگان هنگام شور قرائت خواهد گرديد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
بسمه تعالي
به دلالت مندرجات دادخواست تقديمي ظاهراً ابطال عمليات اجرائي مورد بحث ملحوظ نظر مدعيان بوده است كه اقتضا داشت دادگاه در خصوص دعوي مطروحه به طرفيت بانك ملي ايران شعبه مركزي قائنات علاوه بر استعلام وضعيت ثبتي پلاك مورد رهن پرونده اجرائي متشكله در رابطه با ملك مزبور مطالبه و مورد لحاظ قرار مي گرفت و به علاوه در ارتباط با دين مورد تضمين خواهان ها دو برگ چك از جانب مديون صادر و به بانك مرتهن تسليم گرديده كه يك برگ آن به مبلغ هفت ميليون ريال از سوي بانك مورد شكايت قرار گرفته است كه ميبايستي وضعيت چك مزبور از لحاظ وصول و يا عدم وصول آن و ارتباط با موضوع اجرائيه مورد رسيدگي دادگاه قرار مي گرفت و سپس حسب النتيجه تصميم مقتضي اتخاذ مي گرديد و از طرفي دعوي مطروحه توجهي به محضر رسمي شماره ۱ بيرجند كه صرفاً تنظيم كننده سند موضوع اجرائيه هاست ندارد و دعوي مطروحه در اين وضعيت معد قرار رد بوده بنا به مراتب راي تجديد نظر خواسته به لحاظ مراتب مرقوم مخدوش تشخيص مي گردد و با نقص آن پرونده جهت رسيدگي وفق بند ب ماده ۶ قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها نزد مرجع صدور راي منقوض اعاده مي گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *