مقررات اخذ مجوز شهرداری

لزوم رعایت مقررات مربوط به ساخت وساز و اخذ مجوز های لازم از شهرداری.

احتراماً، به پيوست تصوير نامه شماره ۴/۱۶۳۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۲ معاون محترم امور فني و عمراني فرمانداري تهران به همراه ضمائم مربوطه مبني بر لزوم رعايت مقررات مربوط به ساخت و ساز و اخذ مجوزهاي لازم از شهرداري توسط کليه دستگاه‌هاي اجرايي جهت استحضار و اقدام لازم و نظارت بر حسن اجرا ابلاغ مي گردد.