تعيين تکليف اراضی تصرف شده

لزوم تعيين تکليف اراضي تصرف شده توسط مناطق و واحدها طبق قانون با هماهنگي اداره کل املاک و مستغلات.

باسلام واحترام، همانگونه که مستحضريد در سنوات گذشته جهت اجراي طرح هاي عمران شهري تعدادي از اراضي و املاک متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي بدون رعايت تشريفات و ترتيبات قانوني توسط مناطق و واحدها تصرف گرديده و درحال حاضر مالکين املاک موصوف به شهرداري مراجعه و تقاضاي اعاده ملک و يا مطالبه بهاي آنها را دارند.

درصورت عدم دريافت پاسخ مناسب نسبت به اقامه دعوي عليه شهرداري در محاکم قضايي اقدام نموده و بعضا” باصدور حکم قانوني بهاي ملک خود را به قيمت روز از حسابهاي بانکي مختلف شهرداري تهران برداشت مي نمايند که اين امر موجب بروز مشکلات عديده مالي، اداري و اجرايي مي شود.

لذا به منظور جلوگيري از ايجاد و پرداخت هزينه اضافي خواهشمند است دستور فرمايند :
مناطق و واحدها در اجراي تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمين شهري و ماده ۱۱ آيين نامه قانون مذکور و ماده ۸ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ نسبت به تعيين تکليف قطعي املاک تصرف شده قبلي با هماهنگي ادارات کل املاک و مستغلات و حقوقي اقدام و حتي الامکان از شروع هرگونه پروژه جديد قبل از تملک قطعي املاک معارض طرحهاي عمراني خودداري نمايند.