لايحه  قانوني تقليل اجاره بهاي واحدهاي مسکوني
مصوب ۷- ۸- ۱۳۵۸
ماده واحده ـ كليه اجاره ‌بهاي خانه ‌هاي استيجاري كه به عنوان‌محل مسكوني به اجاره واگذار شده و مستأجر از عين مستأجره به‌صورت مسكن استفاده مي‌كند از تاريخ اول آذر ۱۳۵۸ شمسي‌ بيست درصد تقليل داده مي‌شود.
تبصره‌1 ـ موجرين و مستأجرين خانه ‌هاي مسكوني كه بعد از۲۲ بهمن۱۳۵۷ شمسي نسبت به مال‌الاجاره توافق كرده و ميزان‌اجاره ‌بها را از رقم مندرج در اسناد رسمي و عادي و يا ميزاني كه بين‌طرفين بطور شفاهي مقرر و يا عمل شده است تقليل داده باشند براي طرفين معتبر مي‌باشد، مگر اين كه مورد اعتراض مستأجر قرارگيرد كه در اين صورت مي‌تواند ميزان اجاره‌بها را از مبلغ قيد شده دراسناد رسمي و عادي و توافقات قبلي تا بيست درصد كاهش دهد.
تبصره‌2 ـ موجريني كه تنها محل درآمدشان وصول‌مال‌الاجاره از مستغلات بوده و جمع ميزان اجاره ‌بهاي دريافتي آنان‌در ماه از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند از تاريخ تصويب اين قانون تا سي هزار ريال آن از پرداخت ماليات مستغلات موضوع ماده ۲۰قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۸ اسفند۱۳۴۵ معاف خواهند بود و نسبت به مازاد آن تا پنجاه هزار ريال مشمول پرداخت ماليات‌موضوع ماده ۲۰ قانون بوده و در صورتي كه از پنجاه هزار ريال‌تجاوز كرد مشمول معافيت نخواهد بود.
تبصره‌3 ـ حكم اين قانون مانع از اجراي مفاد ماده۴ قانون‌روابط موجر و مستأجر نخواهد بود. ساير مقررات قانون روابط‌موجر و مستأجر مصوب ۲۲-۴-۱۳۵۶ به قوت خود باقي است وساير قوانين در آن قسمت كه مغاير با اين قا نون باشد ملغي‌الاثرمي‌باشند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *