لازمه ابطال تقاضاي ثبت بطلان تحديداست . تقاضاي ثبت غيرمتصرف ( غيرمالك)
راي شماره : ۴۸۰ – ۴۸۱ ۲۸-۱۲-۱۳۳۷

راي شوراي عالي ثبت
شش سهم ازهيجده سهم مزرعه وقنات به پلاك ۱۱۰۱به استناداستشهاديه وموافقت نامه اداره اوقاف به عنوان تصدي برثلث موردتقاضاي ثبت واقع و بانو(ع )درموعدبه آن معترض ودادخواست اودردادگاه ابطال شد.معترض كه درتاريخ ۴-۱۲-۲۸پنج سهم از۷۲ سهم مزرعه مذكورراموردتقاضاي ثبت قرار داده مدعي است كه زمين پلاك ۱-۱۱۰۱راضمن محدوده پلاك ۱۱۰۱درسال ۱۳۱۷مورد تقاضاي ثبت قرارداده ولي نماينده تحديدكننده مقداري ازاراضي مزرعه را به عنوان اين كه موات است ازموردتحديدخارج كرده وهمان اراضي رابعداًآقاي (ك)تحت پلاك ۱-۱۱۰۱موردتقاضاي ثبت قرارداده است كه اين اظهاربه عنوان اعتراض به تقاضاي ثبت آقاي (ك )درپلاك ۱-۱۱۰به دادگاه فرستاده شده است
تحديدحدودپلاك ۱۱۰۱بدون اعتراض خاتمه يافت بعدامتقاضي ثبت دو دانگ مشاع (شش سهم )مزرعه وقنات پلاك ۱۱۰۱اقراركردكه موردتقاضادر تصرفش نيست وبانو(ع )متصرف است لكن دليلي برتصرف اين بانوپيش از سال ۱۳۲۶نيست وثبت محل اعلان كردكه مزرعه مذكورتاسال ۱۳۲۶بايرومعطل بوده است وطرفين تصرف درآن نداشته اند.
راي مورخ ۲۸-۱۲-۳۷شورا:
(پرونده واظهارمتقاضي ثبت درموقع تحقيقات حاكي است كه نام برده درتاريخ تقاضاتصرفي نداشته علي هذاتقاضاي مزبورابطال مي شودكه بارعايت مقررات درخواست ثبت راازمتصرف قبول وذي نفع راهدايت كنندكه ازحق اعتراض استفاده كنند).
***
درموردپلاك ۱-۱۱۰۱كه جزئيت آن نسبت به پلاك ۱۱۰۱به شرح بالامورد بحث وادعابانو(ع )است اداره كشاورزي هم به عنوان موات بودن آن شكايت كرده ودردادگاه مطرح است وتحديدحدودآن هم بعلت عدم ذكرحدوددرصورت مجلس تحديدحدوددرهيئت نظارت ابطال شدلكن ثبت محل نظردادكه پلاك ۱-۱۱۰۱مستقل است .اين اختلاف درتاريخ ۲۴-۵-۳۹درشورامطرح وچنين راي داده شد:
(چون نسبت به ثبت پلاك ۱-۱۱۰۱اعتراضات عديده رسيده كه دردادگاه جريان داردموجبي براي مداخله شوراي عالي نيست ودادگاه تعيين تكليف خواهدكرد).

* سابقه *

***
شرح – رويه شورادرموردي كه اعتراض به اصل دردادگاه مطرح باشدبر خودداري ازرسيدگي است (راي ۳۵۱-۳۵۲-۳۵۷-۴۳۵)ودرموردي كه تقاضاي ثبت موات مطرح باشدرويه شورابررسيدگي است هرچنددعوي دردادگاه مطرح باشد (راي ۳۴۶تا۳۵۰)لكن دراين موردهردوجنبه بالاوجودداردوشوراطبق اصل از رسيدگي خودداري كرده است (راي ۳۴۶).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۶۰۶-۶۰۷
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *