راهن ياكسي كه قائم مقام اوست مكلف است درموقع تقاضاي ثبت ملك حق مرتهن رادرضمن اظهارنامه خودقيدنمايد

راي ديوان عالي كشور
ماده ۳۳اصلاحي قانون ثبت اسنادچنانكه مشهوداست درمقام بيان حكم معاملات انتقالي است كه باحق استردادواقع شده باشدوربطي به معامله رهني كه نقل وانتقال باحق استرداددرآن متصورنيست نداردومتكفل بيان حكم ملك رهني كه موردتقاضاي ثبت واقع شده ماده ۱۱۶وتبصره ذيل آن مي باشدوازماده اخيروضوحامستفاداست كه چون رهن نيزازحقوق عيني است بايددرضمن ثبت اصل ملك دردفتراملاك قيدگرددوراهن ياكسي كه قائم مقام اواست مكلف است در موقع تقاضاي ثبت ملك حق مرتهن رادرضمن اظهارنامه خودقيدنمايدودرصورتي كه متقاضي به تكليف خودعمل نكندمرتهن درمدت مقررازتاريخ اولين آگهي مي توانداعتراض نموده تقاضاي قيدحق مذكوررادردفتربنمايدوالاحق عيني اوكه حق وثيقه وارتهان است ساقط مي گرددولي مادام كه مرورزمان منقول شامل طلب اونشودحق مطالبه طلب خودرافقط ازمديون اصلي خواهدداشت بنا براين اگردرموردي برتقاضاي ثبت راهن (ازجهت قيدنكردن حق ارتهان در تقاضاي ثبت )اعتراض نشودوفقط دردادخواست خواهان مطالبه وجه از منتقل اليه گرددچنين دعوائي متوجه خوانده نبوده وماده ۳۳اصلاحي مزبورشامل آن نمي شود.
حكم شماره ۲۵۷۱-۲۸/۱۱/۱۶شعبه ۱

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين
اسفندماه ۱۳۳۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *