راي بدوي كه بدون وروددرماهيت صادرگرديده قرارتلقي مي گردد

شماره وتاريخ دادنامه : ۷۱۳-۱۲-۱۰-۷۴كلاسه پرونده ۲-۱۸۶-۷۴تجديدنظرحقوقي
مرجع رسيدگي :شعبه دوم دادگاه تجديدنظراستان سمنان
تجديدنظرخواهان ها:
تجديدنظرخواندگان :
موضوع :تجديدنظرازراي شماره ۴۹۹- ۲۵-۶-۷۴شعبه دوم دادگاه عمومي دامغان
(راي دادگاه )
درخصوص تجديدنظرخواهي آقايان ….ه طرفيت اداره ثبت اسنادواملاك دامغان وآقايان ……نسبت به دادنامه شماره ۲۹۹- ۲۵-۶-۷۴شعبه دوم دادگاه عمومي كه بموجب آن دادگاه بدون وروددرماهيت افرازواين كه در جريان افرازرعايت عدالت وانصاف شده ياخيرادعاي خواهان هارابه جهت اين كه درزمان افرازمالكيت ثبت شده درپلاك هاي ۱۴و۱۱۵فرعي از۳۴اصلي واقع دربخش چهاردامغان نداشته محكوم به بطلان دانسته وادعاي آن ها را رد كرده است باعنايت به اين كه راي صادره چون بدون وروددرماهيت صادرگرديده قانوناً قرارتلقي گرديده ووفق ماده دوم قانون افرازوفروش املاك مشاع هر يك ازشركا حق اعتراض به تصميم واحدثبتي راداشته كه منوط به صدورسند مالكيت نسبت به سهم آنان نبوده واين كه مالكيت تجديدنظرخواهان هاحسب محتويات پرونده ازجمله اقرارتجديدنظرخواندگان درمرحله بدوي ونامه شماره ۲۴۵۳-۲۶-۲-۷۲اداره ثبت دامغان محرزمي باشدلذادعوي تجديدنظر خواهي مستنداً به بندهاي ۲و۴ ماده ۲۵قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب واردتشخيص وبانقض راي بدوي پرونده جهت رسيدگي ماهيتي دراجراي بند۱ ماده ۲۲قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب به شعبه دوم دادگاه عمومي و دامغان ارسال مي گردد.
رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظراستان سمنان مستشاران دادگاه
علي صفابينش محمدقاسم اصحابي عليجان قبادي
مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران صفحه ۳۱
۱-دادگاه هاي تجديدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولي انتشارات سمن سال ۱۳۷۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *