قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني  (16-3-1346)

ماده ۱ – خانه سازماني خانه اي است كه از طرف وزارتخانه ها يا موسسات دولتي و يا وابسته به دولت در اختيار متصديان مشاغل معيني در دوره تصدي آن شغل براي سكونت گذارده مي شود.
ماده ۲ – شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني و مبلغي كه استفاده كننده بايد بپردازد و همچنين ترتيب تخليه آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت دارايي و وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده ۳ – در صورتي كه استفاده كننده از خانه سازماني ظرف مهلت مقررخانه را تخليه نكند تا روز تخليه و تحويل حقوق و مزاياي او و در مورد مستخدم بازنشسته يك چهارم حقوق بازنشستگي او به نفع سازمان مربوط برداشت مي شود.
ماده ۴ – ادارات پرداخت كننده حقوق در مركز و شهرستان ها مكلفند مبلغي را كه استفاده كننده از خانه سازماني در ازا استفاده از آن بايد بپردازد ماهيانه از حقوق و ساير دريافتي هاي او كسر و بلافاصله به حساب مربوطه تحويل نمايند.
ماده ۵ – خانه هاي سازماني مشمول هيچ يك از مقررات قانون مالك و مستاجر و همچنين انجام تشريفات ثبتي مربوط به مقررات اجاره و استجاره نخواهد بود.
‌قانون الحاق يك تبصره به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني     
‌(مصوب ۲۹-۳-۱۳۵۱)
‌ماده واحده – تبصره زير به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني اضافه مي‌شود:
‌تبصره – خانه‌هاي سازماني كه در بخش خصوصي از طرف صاحبان صنايع و معادن و واحدهاي توليدي در اختيار كاركنان و كارگران كارخانجات و‌معادن و واحدهاي توليدي گذارده مي‌شود از حيث طرز استفاده و تخليه مشمول مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد.
ماده ۶ – خانه هاي سازماني نيروهاي مسلح شاهنشاهي مشمول مقررات مربوط به خود خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر شش ماده كه در تاريخ ۱-۳-۱۳۴۶ به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه شنبه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت .
رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *