قانون معافیت هزینه های ثبتی

قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی.

شماره ۱۶۰/۱۸۱۸۹ – ۱۳۹۸/۰۳/۰۸

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی.

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران.

عطف به نامه شماره ۳۷۶۶۶ /۵۱۷۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۲۸۲۳۴ – ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

وزارت دادگستری ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۶۰/۱۸۱۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی.
ماده واحده ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند.
تبصره ۱ـ معافیت موضوع این قانون شامل هزینه های کارشناسی، نقشه برداری، استعلام ها و حق التحریر نمی شود.
تبصره ۲ـ انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی