عضویت در مرکز کاهش بلایا

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا.

شماره ۶۲۶۸۰/۲۰۴  –  ۱۳۹۰/۱۰/۰۷

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۶۶۴۱/۳۹۷۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا که با عنوان لایحه به مجلس  شورای  اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۱۹۵۸۱۴ – ۱۳۹۰/۱۰/۱۷

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور

«قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶۸۰/۲۰۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در «مرکز آسیایی کاهش بلایا» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره ـ اعمال ماده (۱۰) این اساسنامه درمورد جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه مرکز آسیایی کاهش بلایا

مواد زیر اصول اساسی آیین نامه تشکیلاتی و عملیاتی مرکز آسیایی کاهش بلایا که از این پس «مرکز» نامیده می شود را تصریح می نماید که در سی ام ژوئیه ۱۹۹۸ (۱۳۷۷/۰۵/۰۸) به منظور تسهیل تلاشهای کاهش بلایا در آسیا از طریق همکاریهای چندجانبه برای کاهش  بلایا مانند تبادل اطلاعات، تشکیل گردید. براساس توافق میان کشورهای آسیایی در مورد تأسیس مرکزی برای انجام وظیفه به عنوان دبیرخانه یک سامانه، با وظایف یک مرکز کاهش بلایا برای منطقه آسیا، در اجلاس ترغیب همکاری کاهش بلایا در آسیا که در تاریخ ۱۶ و۱۷ ژوئن ۱۹۹۷ (۲۶ و ۱۳۷۶/۰۳/۲۷)، مرکز شروع به کار کرد.

ماده ۱ـ اهداف

اهداف مرکز تقویت ظرفیت کاهش بلایای کشور های عضو، توسعه جامعه ای که در آن انسانها بتوانند زندگی راحت تر و ایمن تری داشته باشند و کمک به ایجاد جامعه ای مستعد توسعه پایدار از طریق تدوین و اجرای شبکه ای برای فعالیتهای چند جانبه کاهش بلایا از جمله تبادل مأموران دولتی و کارشناسان نهادهای مربوط در مورد کاهش بلایا در آسیا خواهد بود.

ماده ۲ـ فعالیتها

برای نیل به اهداف ذکر شده در ماده قبلی، مرکز فعالیتهای زیر را انجام خواهد داد :

۱ـ جمع آوری و توزیع اطلاعات مربوط به بلایای طبیعی و کاهش بلایا

۲ـ مطالعات در مورد گسترش همکاریها در زمینه کاهش بلایا

۳ـ جمع آوری اطلاعات در مورد امداد رسانی فوری در زمان وقوع حادثه

۴ـ انتشار دانش و افزایش آگاهی در مورد کاهش بلایا در آسیا

۵ ـ برنامه های دیگر راجع به کاهش بلایا در آسیا

رئوس فعالیت های فوق الذکر طی سندی در اختیار کشورهای عضو، کشورهای مشاور و ناظران قرار خواهد گرفت.

ماده ۳ـ تخصیص هزینه ها

۱ـ کشورهای عضو، هزینه های مربوط به فعالیتهای اصلی مرکز را تقبل خواهند نمود. مبلغی که هر کشور عضو تقبل می نماید شامل هزینه اصلی و هزینه اضافی خواهد بود که طبق توانایی اقتصادی هر کشور محاسبه می شود. هر کشور عضو، برای ترغیب فعالیتهای مرکز می تواند کمکهای داوطلبانه دیگری را ارائه نماید.

۲ـ روش محاسبه مبلغ هزینه های تقبل شده توسط هر کشور به طور جداگانه مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. مبلغ هزینه های تقبل شده توسط هر کشور هر پنج سال یک بار مجدداً محاسبه خواهد شد.

۳ـ مرکز علاوه بر کمکهای مالی کشورهای عضو، می تواند وجوه خاص و کمکهای مالی دیگری را بپذیرد و فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه موضوعات مربوط به کاهش بلایا را به منظور تقویت توانمندی های خود، انجام دهد.

ماده ۴ـ حسابرسی

۱ـ سال مالی مرکز از ۱ آوریل تا ۳۱ مارس (۱۲ فروردین تا ۱۱ فروردین) سال بعد می باشد.

۲ـ مرکز برنامه سالانه فعالیتها و ترازنامه سال مالی سال قبل را به کشورهای عضو ارائه خواهد نمود.

ماده ۵ ـ کشورهای عضو

۱ـ کشورهای عضو به کشورهایی در آسیا اطلاق می گردد که علاقمند به شرکت در فعالیتهای مرکز می باشند. (به پیوست (۱) فهرست کشورهای عضو مراجعه نمایید).

۲ـ درخواست عضویت در مرکز توسط حداقل دوسوم کشورهای عضو حاضر به تصویب خواهد رسید.

۳ـ کشورهای عضو به جمع آوری و توزیع اطلاعات راجع به بلایا، اطلاعات راجع به کاهش بلایا و سایر تجربیات و تخصص ها تشویق خواهند شد و این منابع را در بین کشورهای عضو دیگر و مرکز، از طریق اعزام کارشناس و سایر روشها، به اشتراک خواهند گذاشت.

ماده ۶ ـ کشورهای مشاور

۱ـ کشورهای مشاور به کشورهایی در خارج از آسیا اطلاق می گردد که علاقمند به شرکت در فعالیتهای مرکز هستـند (به پیوست (۲) فهـرست کشورهای مشـاور مراجعه نمایید).

۲ـ درخواست عضویت به عنوان کشور مشاور مرکز، توسط حداقل دوسوم کشورهای عضو حاضر به تصویب خواهد رسید.

۳ـ کشورهای مشاور، تخصص ها، تجربیات و سایر منابع خود را برای حمایت از فعالیتهای مرکز ارائه خواهند نمود. این موارد شامل ارائه تخصص و تجربیات آنها از طریق اعزام کارشناس به کشورهای عضو و مرکز و کمکهای مالی می گردد.

۴ـ کشورهای مشاور می توانند به عنوان مشاور در کارگروه راهبری مندرج در ماده (۹) شرکت نمایند و می توانند پیشنهادهایی را به کارگروه راهبری مرکز به منظور تحقق هر چه بهتر اهداف تصریح شده مرکز در ماده (۱)، مطرح نمایند.

ماده ۷ـ ناظران

۱ـ ناظران به سازمانها و سایر نهادهای منطقه ای ذی ربط در آسیا اطلاق می گردد که علاقمند به همکاری در فعالیتهای مرکز هستند (به پیوست (۳) فهرست ناظران مراجعه نمایید).

۲ـ درخواست عضویت به عنوان ناظر در مرکز توسط حداقل دو سوم کشورهای عضو حاضر به تصویب خواهد رسید.

۳ـ ناظران تجارب، تخصص و سایر منابع خود را برای حمایت از فعالیتهای مرکز، ارائه خواهند نمود.

ماده ۸ ـ کارگروه راهبری

۱ـ کارگروه راهبری متشکل از کشورهای عضو، سالیانه تشکیل جلسه خواهد داد. کارگروه راهبری می تواند در صورت لزوم تشکیل جلسه دهد. ژاپن، ریاست کارگروه راهبری را عهده دار خواهد بود.

۲ـ علاوه بر موضوعاتی که جداگانه در دیگر مواد تصریح شده است، کارگروه راهبری در مورد موضوعات اساسی مربوط به عملیات مرکز مانند تأمین منابع مربوط بحث خواهد نمود.

۳ـ تصمیمات کارگروه راهبری اصولاً با رأی اکثریت اتخاذ خواهد شد.

ماده ۹ـ سازمان

۱ـ دفتر مرکز در کوبه در استان «هیوگو» ژاپن قرار خواهد داشت.

۲ـ ریاست مرکز توسط رئیس کارگروه راهبری تعیین و توسط کارگروه راهبری تأیید خواهد شد. دوره تصدی رئیس، پنج سال می باشد. رئیس می تواند برای دوره های بعدی مجدداً منصوب گردد.

۳ـ رئیس مرکز، نماینده مرکز خواهد بود و عملیات آن را اداره خواهد نمود.

۴ـ رئیس مرکز، مدیر اجرائی را با مشورت رئیس کارگروه راهبری تعیین خواهد نمود.

۵ ـ رئیس مرکز، محققان و کارکنان اداری مرکز را با مشورت با مدیر اجرائی، تعیین خواهد نمود.

۶ ـ مدیر اجرائی، به رئیس کمک خواهد نمود و در نبود ریاست و یا ناتوانی رئیس، وظایف وی را انجام خواهد داد.

۷ـ کشورهای عضو می توانند محققانی را جهت بازدید از مرکز اعزام نمایند. مرکز تا حدود معینی هزینه زندگی آنها را در مدت اقامت در ژاپن متقبل خواهد شد.

۸ ـ علاوه بر موضوعات تصریح شده در ماده قبل، مرکز می تواند مأموریت کارشناسان کاهش بلایا را به عنوان محقق بپذیرد.

ماده ۱۰ـ اصلاحات مواد

این اساسنامه با تصویب حداقل دوسوم کشورهای عضو حاضر قابل اصلاح می باشد.

ماده ۱۱ـ مقررات اضافی (تاریخ اجراء)

این اساسـنامه از ۱۶ ژانویه ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۱/۱۰/۲۶ هجری  شمسی) نافذ خواهد شد.

پیوست (۱)
فهرست کشورهای عضو مرکز آسیایی کاهش بلایا (تا تاریخ ۱ مه ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ هجری شمسی)
ـ جمهوری ارمنستان
ـ جمهوری آذربایجان
ـ جمهوری مردمی بنگلادش
ـ پادشاهی بوتان
ـ پادشاهی کامبوج
ـ جمهوری خلق چین
ـ هند
ـ جمهوری اندونزی
ـ ژاپن
ـ جمهوری قزاقستان
ـ جمهوری کره
ـ جمهوری قرقیزستان
ـ جمهوری دمکراتیک خلق لائوس
ـ مالزی
ـ جمهوری مولداوی
ـ مغولستان
ـ اتحادیه میانمار
ـ پادشاهی نپال
ـ گینه جدید پاپوا
ـ جمهوری اسلامی پاکستان
ـ جمهوری فیلیپین
ـ فدراسیون روسیه
ـ جمهوری سنگاپور
ـ جمهوری سوسیالیستی دمکراتیک سریلانکا
ـ جمهوری تاجیکستان
ـ پادشاهی تایلند
ـ جمهوری ازبکستان
ـ جمهوری سوسیالیستی ویتنام
ـ جمهوری یمن
پیوست (۲)
فهرست کشورهای مشاور مرکز آسیایی کاهش بلایا (تا تاریخ ۱ مه ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ هجری شمسی)
ـ استرالیا
ـ جمهوری فرانسه
ـ نیوزلند
ـ سوئیس
ـ ایالات متحده امریکا
پیوست (۳)
فهرست کشورهای ناظر مرکز آسیایی کاهش بلایا (تا تاریخ ۱ مه ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ هجری شمسی)
ـ مرکز آسیایی آمادگی برای بلایا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی