‌قانون تعيين تكليف پرونده‌هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده و يا اعتراض آن ها در مراجع قضايي از بين رفته است
‌ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون اعتراضاتي كه به موجب مادتين ۱۶ و ۲۰  قانون ثبت تا پايان سال ۱۳۶۰ نسبت به اصل يا حدود املاك به‌مرجع قضايي ذي ربط ارسال گرديده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضايي وجود ندارد معترضين يا قائم ‌مقام قانوني آنان مي‌توانند حداكثر ظرف‌مدت ۶ ماه ديگر از تاريخ لازم‌ الاجرا شدن اين قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارك لازم به دادگاه صالح تقديم نموده گواهي لازم ‌در اين مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم دارند اگر در اين مدت بدون عذر موجه شرعي مراجعه ننمايند معرض شناخته خواهند شد.
‌تبصره ۱ – متقاضيان ثبت املاك يا قائم ‌مقام آن ها كه نسبت به تقاضاي ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض يا معترضين در مهلت تعيين شده‌ فوق گواهي مربوط را به ثبت محل تسليم ننموده‌اند مي‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهي مبني بر نداشتن سابقه اعتراض قبلي و عدم‌تقديم دادخواست جديد آن را به ثبت محل تسليم نموده و تقاضاي ادامه عمليات ثبتي را بنمايند. ثبت محل مكلف است نسبت به ادامه عمليات ثبت ‌اقدام نمايد.
‌تبصره ۲ – اعتراض به تقاضاي ثبت و تحديد حدود (‌موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) مي‌بايد توسط معترضين ظرف مدت يك ماه از تاريخ‌تسليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذي صلاح قضايي صورت پذيرد.
‌تبصره ۳ – مهلت مذكور در تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه۳۱-۴-۱۳۶۵و الحاق موادي به آن مصوب به مدت ۲ سال ديگر از تاريخ لازم‌ الاجرا شدن اين قانون تمديد مي‌شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *