قانون مؤسسه بررسی آفات

قانون تأسیس مؤسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی مصوب اسفند ۱۳۴۴

ماده ۱ – به منظور بررسی آفات و بیماریهای گیاهان و محصولات کشاورزی و تعیین بهترین روش پیشگیری و مبارزه با آنها مؤسسه بررسی آفات و‌بیماریهای گیاهی تشکیل می‌شود. این مؤسسه وابسته به وزارت کشاورزی است.

ماده ۲ – مؤسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی دارای شورایی است که از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد :

۱-وزیر کشاورزی

۲-معاون فنی وزارت کشاورزی

۳-معاون وزارت دارایی

۴-یکی از استادان دفع آفات نباتی دانشکده کشاورزی به معرفی دانشگاه تهران

۵-یکی از استادان بیماریهای گیاهی دانشکده کشاورزی به معرفی دانشگاه تهران

۶-مدیر کل حفظ نباتات یا جانشین او به معرفی وزیر کشاورزی

۷-رییس مؤسسه سرم و واکسن‌سازی رازی

۸-رییس انستیتو پاستور

۹-رییس مؤسسه بررسی آفات و بیمارهای گیاهی

تبصره ۱ – وزیر کشاورزی و در غیاب وی معاون فنی وزارت کشاورزی عهده‌دار ریاست شورا خواهد بود.

تبصره ۲ – آیین‌نامه داخلی شورا از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده می‌شود.

ماده ۳ – وظایف شورای مؤسسه عبارت است از :

۱-تصویب سازمان مؤسسه

۲-تصویب برنامه کار و بودجه مؤسسه

۳-بررسی و اخذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای رییس مؤسسه

ماده ۴ – رؤسای بخشهای مؤسسه از بین افرادی که دارای درجه لیسانس یا بالاتر در رشته کشاورزی و یا علوم (‌شیمی – طبیعی) و حداقل ده سال‌متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه بررسی در رشته‌های مربوط به آفات یا بیماریهای گیاهی داشته باشند بنا به پیشنهاد رییس مؤسسه و تصویب شورا‌انتخاب و با حکم وزیر کشاورزی منصوب می‌شوند ‌دارندگان درجه لیسانس یا بالاتر در رشته کشاورزی و تخصص در رشته‌های مختلف مربوط به آفات یا بیماری‌های گیاهی با دارا بودن شرایط مساوی‌حق تقدم خواهند داشت.

تبصره – انتخاب دیپلمه‌های کشاورزی که حداقل بیست سال به طور متوالی در امور آفات و بیماری‌های گیاهی به کار بررسی اشتغال داشته و در‌ این رشته‌ها دارای تحقیقات و تتبعات علمی باشند بنا به پیشنهاد رییس مؤسسه و تصویب شورای مؤسسه به ریاست بخش بلامانع است.

ماده ۵ – مؤسسه دارای یک رییس و دو معاون خواهد بود رییس از بین رؤسای بخشهای مؤسسه که حداقل دارای یک سال سابقه تصدی بخش یا افرادی که دارای تحصیلات فوق لیسانس یا بالاتر در یکی از‌رشته‌های آفات یا بیماریهای گیاهی و بیست سال سابقه بررسی در رشته‌های مزبور باشند به پیشنهاد شورا و تصویب وزیر کشاورزی انتخاب می‌شوند.

معاونین مؤسسه از بین رؤسای بخشها به پیشنهاد رییس مؤسسه و تصویب شورا تعیین می‌گردند.
احکام انتصاب رییس و معاونین مؤسسه به امضای وزیر کشاورزی خواهد رسید.

ماده ۶ – بودجه تفصیلی سالانه مؤسسه در حدود اعتباری که هر سال در بودجه کل کشور منظور و تصویب می‌گردد پس از تصویب شورای مؤسسه‌ به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره ۱ – وزارت دارایی مکلف است اعتبار مصوب مؤسسه را به اقساط چهارگانه در ابتدا هر فصل در اختیار مؤسسه بگذارد. مؤسسه مجاز است‌صرفه‌جویی هر سال را در سال بعد منحصراً به مصرف امور مربوط به بررسی‌ها برساند.
تبصره ۲ – مؤسسه مجاز است در موارد فوری و ضروری تا میزان پانصد هزار ریال با تصویب شورا بدون رعایت تشریفات مناقصه مواد و وسائل‌ لازم را خریداری نماید.
تبصره ۳ – ذیحساب مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی از طرف وزارت دارایی انتخاب می‌شود
تبصره ۴ – مؤسسه مجاز است وجوهی که مؤسسات دولتی یا مؤسسات خارجی برای کمک به بررسی‌های آفات نباتی می‌پردازند علاوه بر بودجه‌مصوب خود آن را منحصراً به مصرف هزینه بررسی مربوط رسانیده و صورت مصرف آن را جداگانه به شورا و هدیه‌ کننده بدهد.
ماده ۷ – فوق‌العاده مخصوص کارکنان فنی مؤسسه با توجه به تمام وقت بودن کار آنها به وسیله آیین‌نامه‌ای که به تصویب شوری خواهد رسید تعیین‌ خواهد شد به این قبیل اشخاصی فوق‌العاده اضافه کار تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۸ – مؤسسه می‌تواند همه‌ساله از بین کارشناسان خود کسانی را که حداقل پنج سال سابقه کارهای تحقیقاتی در مؤسسه داشته باشند در حدود‌اعتبارات مصوب و با تصویب شورای مؤسسه برای تکمیل اطلاعات به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی خارجه که مورد قبول وزارت کشاورزی باشد‌ اعزام دارد.
هزینه سفر رفت و برگشت و حقوق این مأمورین در مدت اقامت در کشورهای خارج به ریال و فوق‌العاده روزانه آنها با توجه به آیین‌نامه اعزام مأمور به‌خارجه به ارز قابل پرداخت است.
اشخاصی که به طریق فوق به خارجه اعزام می‌شوند باید قبل از عزیمت با معرفی ضامن معتبر تعهد نمایند که در خاتمه مدت مأموریت به ایران‌ مراجعت و حداقل دو برابر مدت توقف در خارجه در مؤسسه به کار به پردازند در صورت عدم رعایت تعهد کلیه هزینه‌هایی که بابت فوق‌العاده و هزینه‌سفر و حقوق به آنها پرداخت شده به اضافه سود ۱۲ درصد در سال به دولت برگشت بدهند.
ماده ۹ – مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی مجاز است با مؤسسات و سازمانهای تحقیقاتی خارجی روابط علمی برقرار نماید ‌قبول عضویت و تعهد پرداخت حق عضویت این مؤسسات با تصویب هیأت دولت خواهد بود مؤسسه می‌تواند با تصویب شوری نمایندگانی به کنفرانسها و کنگره‌های علمی اعزام داشته و هزینه‌های مربوط را طبق مقررات مالی کشور از اعتبارات‌ خود بپردازد.
ماده ۱۰ – کلیه بررسیهای مربوط به آفات و بیماری‌های گیاهان و محصولات کشاورزی که از محل اعتبارات بودجه‌ای یا عمرانی انجام می‌شود باید‌در مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی متمرکز گردد.
قانون بالا مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه ۱۳۴۲/۰۹/۲۰ تقدیم و در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۴/۱۰/۰۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بوده در تاریخ روز پنجشنبه ۱۳۴۴/۱۲/۱۹ شمسی مورد تصویب مجلس‌ شورای ملی قرار گرفت.