قانون احداث نیروگاه رودخانه ارس

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس.

شماره ۶۳/۱۳۶۱۳-۱۳۹۷/۰۲/۲۵

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی.

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران.

عطف به نامه شماره ۴۲۹۴۰/۶۶۴۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۲۱۶۲۴ – ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

وزارت نیرو

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر رودخانه ارس» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۳/۱۳۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصـل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۳) موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس.

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس.

مقدمه

دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که از این پس طرفین نامیده می شود با تمایل به بهره برداری از انرژی برق آبی رودخانه مرزی ارس در محلهای قره چیلر و مغری، با توجه به مناسبات حسن همجواری موجود طرفین، به پیروی از تمایل متقابل به تحکیم و توسعه بیشتر همکاری اقتصادی و فنی و بر اساس اصول برابری، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام متقابل به منافع، در موارد زیر توافق نمودند.

ماده ۱ـ طرفین از طریق سازمان های ذی ربط در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در امر احداث و بهره برداری از نیروگاههای جریانی قره چیلر و مغری بر روی رودخانه ارس همکاری خواهند نمود. طرفین توافق می نمایند تا در چهارچوب معاهده­های بین­المللی، نسبت به ثبت حق بهره برداری از انرژی برق آبی رودخانه ارس برای دو کشور در سازمان های بین المللی و در صورت لزوم دفاع از این حق ، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده ۲ـ عملیات اجرائی احداث نیروگاههای جریانی قره چیلر و مغری از سال ۱۳۸۶ هجری شمسی (۲۰۰۷ میلادی) آغاز خواهد شد و ظرف مدت شش سال به اتمام خواهد رسید.

ماده ۳ـ طرفین اعتبارات لازم برای طراحی و احداث نیروگاههای قره چیلر و مغری و تأسیسات آنها را تأمین می نمایند، به نحوی که هر طرف هزینه های احداث نیروگاه واقع در قلمرو خود را (قره چیلر ـ در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و مغری در قلمرو جمهوری ارمنستان) پرداخت نماید.

ماده ۴ـ طرفین به منظور اتمام مطالعات و احداث نیروگاههای جریانی ارس و تأسیسات مربوطه، منطقه مشترک ساختمانی و مطالعاتی را تعیین و امنیت این منطقه را در طول مدت اجراء و بهره برداری تأمین می نمایند. نحوه عبور و مرور اتباع دو کشور از مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و نحوه ورود تجهیزات و مصالح به منطقه فوق بر اساس مقرراتی خواهد بود که به منظور تسهیل عبور و مرور مرزی ایران و ارمنستان در منطقه یادشده نیروگاههای جریانی ارس، ظرف مدت دوماه (پس از تاریخ امضای این موافقتنامه) بین مقامات ذی ربط دو کشور به امضاء می رسد.

ماده ۵ ـ هر یک از طرفین به طور مستقل عملیات جاری بهره برداری، تعمیر و نگهداری کلیه تأسیسات، ماشین آلات و مخازن آب سدهای انحرافی و نیروگاههای خود را انجام خواهد داد و از هر گونه اقدامی که به تأسیسات نیروگاه و طرز کار عادی آن خلل و نقصی وارد نماید خودداری خواهد نمود. در صورتی که هر یک از طرفین نیاز به انجام بازرسی یا تعمیرات در تأسیسات خود واقع در قلمرو طرف دیگر را داشته باشد، طرفین همکاری های لازم را در عبور و مرور آزادانه نمایندگان خود اعمال خواهند کرد.

طرفین کلیه هزینه های تعمیرات، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات متعلق به خود را تأمین خواهند کرد.

ماده ۶ ـ طرفین می توانند بر اساس توافق متقابل به منظور انجام تعمیرات جاری و اساسی تأسیسات سد، تونل، نیروگاه و ماشین آلات تشریک مساعی نموده و بر اساس این موافقتنامه خدمات متقابلی را به یکدیگر ارائه دهند.

ماده ۷ـ طرفین می توانند با توافق قبلی نسبت به تبادل انرژی از طریق نیروگاههای قره چیلر و مغری اقدام نمایند.

ماده ۸ ـ هر طرف خسارت های ناشی از احداث نیروگاههای قره چیلر یا مغری به طرف دیگر از طریق استغراق اراضی و مستحدثاث را بر اساس توافق قبلی به طرف أخیر پرداخت خواهد کرد. لیکن ایجاد تأسیسات (سدهای انحرافی) در قلمرو طرف دیگر حق هیچ گونه مالکیتی را برای طرف أخیر ایجاد نکرده یا خللی به تمامیت ارضی آن وارد نمی کند.

ماده ۹ـ طرفین به منظور تسهیل در احداث نیروگاهها تمایل خود را در خصوص استفاده از ظرفیت های دو کشور در زمینه های مالی، فنی و مهندسی، اجرائی و نیز امکانات یکدیگر در تهیه مصالح و تجهیزات در چهارچوب مقررات حاکم هر کشور و توافق وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران و وزارت انرژی جمهوری ارمنستان اعلام نموده اند.
ماده ۱۰ـ احداث سد و نیروگاههای جریانی ارس هیچ گونه تغییری در خطوط مرزی بین دو کشور به وجود نمی آورد و خط مرزی فعلی پس از احداث سد و ایجاد دریاچه در روی آب علامتگذاری و مشخص خواهد شد تا مرز رسمی دو کشور شکل بگیرد.
ماده ۱۱ـ طرفین حق برداشت آب به جز برای اهداف تعریف شده در این طرح (پروژه) را ندارند و موافقت می کنند که از انجام هر گونه عملی که باعث آلودگی رودخانه ارس و مخزن سدهای انحرافی و محیط زیست از طریق ورود پسابهای آلوده جلوگیری نمایند. همچنین موافقت می کنند که کلیه ضوابط حفاظت محیط زیست را مراعات کنند و در صورت آلودگی مخزن سد و محیط زیست توسط یکی از طرفین، طرف مذکور موظف به رفع آلودگی و جبران خسارت وارده می باشد.
ماده ۱۲ـ طرفین، اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را (در صورت بروز) از طریق مشورت و مذاکرات دیپلماتیک حل وفصل خواهند نمود.
ماده ۱۳ـ این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام تشریفات مربوط مقرر توسط قانون داخلی طرفین، لازم الاجراء خواهد شد و تا اجرای کامل آن معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۰۷ در منطقه مرزی در قلمرو ارمنستان در دو نسخه به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی، تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند و در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری ارمنستان
وزیر نیرو
پرویز فتاح
وزیر انرژی
آرمن موسسیان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی