فواصل آگهي هاي نوبتي
راي شماره : ۴۴۰- ۹-۸-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
شش دانگ اراضي مشاعي قريه اي ازطرف اشخاص (به عنوان ملك ووقف ) اشتباهاًبا۱۴پلاك موردتقاضاي ثبت واقع شدوحدواحددراظهارنامه (كه ۲۴ فقره بود)براي آن اراضي ذكرشد.هيئت نظات اشتباه راموثردانست ودستور دادكه يك شماره (كوچك ترين پلاك )براي آن اراضي معين شود.
اراضي مذكورمحيط براراضي مفروزقريه است كه سندمالكيت پاره اي ازقطعات مفروزصادرشده است موقع تحديدحدوداراضي مشاعي حداراضي مفروز نيزمعين گرديدكه هيئت نظارت آن راابطال كرد.اراضي مشاعي به حكم دادگاه افرازشدوكل اراضي به چهارمنطقه تقسيم گرديد.مالكان اراضي مشاعي ازتجاوز متقاضي ثبت يك قطعه مفروزبه اراضي خودبه شرح راي ۴۲۴شكايت كردند.
اخيراًمالكان مناطق يك ودووسه دادنامه افرازاراضي مشاعي تقاضاي صدورسندمالكيت كردندكه به علت عدم رعايت فواصل قانون آگهي هاي نوبتي (ماده ۱۱قانون ثبت )دراين باب نظرهيئت نظارت پرسيده شد(براساس همين آگهي هاپاره اي ازاسنادمالكيت قبلاًصادرشده بود)وهيئت اشتباه راجع به فواصل آگهي نوبتي راموثردانسته وبه تجديدآگهي نوبتي نظرداد.
راي مورخ ۹-۸-۴۶شورا:
(نسبت به فاصله انتشارآگهي اشكال موثري به نظرنمي رسدوراي هيئت نظارت دراين قسمت فسخ مي شود)
***
شرح – نظرشورااين است كه تساوي فواصل آگهي هاازماده ۱۱قانون ثبت واصلاحي آن درسال ۱۳۳۷دانسته نمي شود(ظهورماده جزاين است).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۶۷
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *