با توجه به نظر كارشناس ملك غيرقابل تقسيم است وحكم به فروش مال مشترك صادر مي شود

كلاسه پرونده : ۷۴-۷۸۶ عمومي
شماره دادنامه ۴۱۳۰۷-۱۰-۷۴
خواهان : خديجه چراغعلي زاده بنشاني بابل …
خوانده : ابراهيم مشكين فر بنشاني بابلسر …
خواسته : تقسيم مال مشترك
راي دادگاه
در خصوص دادخواست خانم خديجه چراغعلي زاده به طرفيت ابراهيم مشكين فر مبني بر تقسيم مال مشترك ( در صورت غير قابل تقسيم بودن فروش مال مشترك ) با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و توضيحات متقاضي در جريان رسيدگي به ويژه مدلول سند عادي مورخه ۲-۸-۷۳ابرازي متقاضي و نظريه كارشناس منتخب مبني بر اين كه سهم خواهان بمقدار۹۱ مترمربع از پلاك ۸۳۹۶ فرعي از ۸۱۵۶ فرعي از يك اصلي بخش ۱۲ ثبت بابلسر غير قابل افراز و تفكيك مي باشد و اين نظريه از ناحيه اصحاب دعوي مصون از تعرض مانده است با احراز مالكيت خواهان نسبت به دو دانگ از شش دانگ پلاك فوق الاشعار موضوع خواسته محرز است و به تجويز ماده ۴ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۵۷ و مواد ۹و۱۰ آئين نامه قانون ياد شده دستور فروش پلاك فوق الاشعار صادر و اعلام مي گردد راي صادره قابل تجديدنظراست.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان بابلسر حسيني
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *