هيچگونه آثار احياء و تصرف در محل موجود نبوده و درختان ازگونه وحشي رويت گرديده محل مورد بحث را جزء منابع طبيعي دانسته است

تاريخ رسيدگي ۲۴/۹/۱۳۷۲
شماره دادنامه ۴۳۴/۸
شعبه ۸ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
ابتدا آقاي (الف ) نسبت به راي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع راجع به يك قطعه زمين بمساحت ۶۰۳۰ مترمربع واقع در دزدك شهرستان نوشهر اعتراض نموده كه رسيدگي به موضوع طبق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ماده ۵۶ قانون مذكور به هيئت ذيربط احاله گرديده و قاضي هيئت پس ازملاحظه اسنادومدارك وكسب نظر كارشناسان مفادا" بشرح راي شماره ۲۸۷/۹/۷۰ در پرونده كلاسه ۹ بنابراستدلالي كه نموده و با عنايت به نظريه كارشناسان كميسيون و اتفاق نظر آنان به اينكه هيچگونه آثاراحياء و تصرف توسط در محل موجود نبوده و از درختنان از گونه هاي وحشي رويت گرديده ، نتيجتا" با رد اعتراض محل مورد بحث را جزءمنابع طبيعي دادگاه مذكور بموجب دادنامه شماره ۲۲۸۶/۲/۷۲ پس ازبيان مقدمه اي از دعوي مفادا" باين استدلال كه با درختان جنگلي درقطعه مورد بحث و نفي هرگونه آثار عمران واحياء دارد چون اعتراض موجهي اقامه نشده و اعتراضات عنوان شده انطباقي با شقوق ماده ۲۸۴قانون اصلح موادي از آئين دادرسي كيفري كه بعدا" ماده ۶ قانون تعيين موارد تجديدنظر جايگزين آن شده ندارد لذا اعتراض خواهان رد و راي هيئت تاييد مي شود. متعاقبا" آقاي (الف ) نسبت به راي دادگاه حقوقي يك نوشهر تجديدنظرخواهي نموده مفادا" و بنحو اختصار ادعا نموده كه به تمامي دلايل وي توجه كافي معمول نگرديده با توجه به مواردي گواهي گواهان و كارشناسي و تحقيق و بررسي سوابق پرونده جنگلباني و املاكي كه وضعيت مشابهي با ملك موضوع دعوي دارند، تقاضاي فسخ راي معترض عنه و ابطال تصميم كميسيون موضوع ماده واحده و خلع يد را مي نمايد.
هييت شعبه در تاريخ فوق تشكيل ، گرازش آقاي … عضو مميزهنگام راي قرائت مي شود.
پس از مشاوره بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي
از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موجهي بعمل نيامده و دادنامه تجديدنظرخواسته كه مغايرتي با مندرجات پرونده و قانون ندارد ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / ۷۸ ، چاپ اول
۱۵۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *