صلاحيت دادگاه بخش – اعتبار ماده ۲۲ ق ۰ث ۰ در مالكيت – تملك شهرداري به استناد قانون توسعه معابر۱۳۲۰ – اعتبار امرقضاوت شده (بند۴ ماده ۱۹۸ ق ۰آ۰د۰م ۰) – افراز – مالكيت

راي دادگاه
در خصوص ايرادعدم صلاحيت كه در لايحه شماره ۱۸۴۹۶۸۱۲-۳۷ به آن اشاره شده :
نظر به اين كه ، صلاحيت هر دادگاه تابع عنوان دعوائي است كه توسط خواهان اقامه مي شود و به موجب شق يك از ماده ۱۳ قانون آئين دادرسي مدني ، درخواست افراز مطلقاً درصلاحيت دادگاه هاي دادگستري است و صرف نظر از صحت و سقم ايردات وكيل خوانده ، هيات حل اختلاف نمي تواند در اين خصوص رسيدگي نمايد لذا ايراد مزبور به نظروارد نمي رسد و رد مي شود.
و اما در ماهيت دعوي :
نظر به اين كه ، به موجب رونوشت سندمالكيت تقديمي مساحت يك هزار و هفتاد و نه متر و هشتاد و هفت دسي متر و شانزده سانتيمتر مربع از شش دانگ پلاك ۴۷۵۷ در دفتر املاك به نام آقاي محمود فرعي ثبت و به خواهان منتقل شده و بنابراين به موجب ماده ۲۲قانون ثبت مادام كه شهرداري از طريق مشروع پلاك مزبور را تملك نكرده است ، خواهان مالك آن شناخته خواهد شد.
نظر به اين كه ، احداث باغ ملي مشمول هيچ يك از عناوين مصرحه در ماده ۱ قانون توسعه معابر مصوب اول تيرماه ۱۳۲۰نيست وبالنتيجه ادعاي تملك شهرداري به استناد قانون مزبور نمي تواندطريق مشروعي براي انتقال ملك به شهردراي محسوب گردد و اساساً درمقابل اعتبار سند مالكيت قابل استماع نيست تا دعوي مربوط بدان قابل رسيدگي و موجب نزاع در مالكيت تلقي شود. و به اضافه راي مورخه ۱۸ آذر ماه ۱۳۳۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز منطوقاً ناظر به مواردي است كه مشمول قانون توسعه معابرباشد، و لذا ارتباطي به قضيه مورد بحث ندارد.
نظر به اين كه : اختلاف طرفين در مورد مالكيت خواهان ضمن دادنامه قطعي شماره ۲۱۳۷۴-۱۲-۳۷ شعبه ۱۲ دادگاه استان حل شده ، و برطبق شق ۴ از ماده ۱۹۸ قانون آئين دادرسي به نظر دادگاه مزبوربين طرفين و برا ي محكمه لازم الاتباع است و با وجود حكم صادره ، كه صريحاً با رد ايرادات وكيل خوانده در خصوص شمول قانون توسعه معابر،شهرداري را به خلع يد و پرداخت اجرت المثل محكوم نموده ، ديگر نمي توان اختلافي را درباره مالكيت فعلي خواهان باقي دانست و از اين حيث ميزان بهاء خواسته تاثير در صلاحيت دادگاه براي افراز ندارد.
رئيس شعبه ۴ دادگاه بخش تهران ناصر كاتوزيان
مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال ۱۳۷۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *