دعوي الزام به تنظيم سندرسمي معامله قبل ازتفكيك وافرازآن قابليت استماع ندارد

پرونده كلاسه : ۷۰-۸۵۱-۲۱
راي شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور
امادرموردمحكوميت مشاراليه نسبت به قطعه باغ ازپلاك …با اين عبارت :دادگاه نسبت به آن چه سندرسمي داردودردفتراملاك به نام خوانده ثبت گرديده طرح دعوي راازطرف خواهان ها وارد دانسته وحكم بر محكوميت خوانده به انتقال وتنظيم سندرسمي اعم ازمشاع باتفكيك وافراز درحق خواهان هاصادرواعلام مي دارد واجد ايرادقضايي است ،زيرا اولاً قطعه باغ مذكوربامساحت معين درقراردادمستنددعوي موردمعامله واقع شده و مساحت چهاردانگ باقيمانده مشخص نگرديده ،بنابراين محكوميت تجديد نظرخواه (خوانده )به الزام وي به انتقال وتنظيم سندرسمي به آن چه سندثبتي دارد به طوركلي اطلاق وكلي به احتمال زيادي مساحت چهاردانگ مذكورازميزان مندرج درمستنددعوي صحيح نمي باشد،ثانياًمحكوميت خوانده به انتقال اعم ازمشاع باتفكيك وافرازمنجزنبوده وقابليت اجراندارد.
ثالثاً.طبق مقررات قانوني ثبت اسنادواملاك تنظيم سندرسمي انتقال به صورت مفروزنسبت به قسمتي ازملك ثبت شده وقتي امكان پذيراست كه ملك تفكيك شده وموضوع سندبه صورت مفروزدرآمده باشددرغيراين صورت دعوي الزام به تنظيم سندرسمي باوجودتحقيق معامله قبل ازتفكيك استماع ندارد،لذااين قسمت ازدادنامه نقض مي گردد.(۷۰-۸۵۱-۲۱)
* سابقه *
دراين پرونده خواسته الزام سنددوقطعه باغ ودوازده ساعت آب ازقنات مي باشد.دادگاه طرح دعوي راازطرف خواهان ها وارد تشخيص داده وحكم به محكوميت خوانده به انتقال وتنظيم سندرسمي صادركرده است .
مرجع :
كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس – چاپ اول – سال ۱۳۷۶ صفحه ۳۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *