عدم ذكر نام خانوادگي مالك درآگهي دردهات . نشر آگهي نوبتي زمين زيرسدها. عمليات ثبتي اراضي زير آب سدها
راي شماره : ۴۴۴ – ۲۴- ۵- ۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
نام خانوادگي متقاضي ثبت درآگهي نوبتي درج نشد.متقاضي معتقداست چون نام پدراودرآگهي قيدشده ودردهات معمولاًاشخاص رابانام پدربهتر مي شناسندتابانام خانوادگي وغرض مقنن ازذكرنام ونام خانوادگي درآگهي نوبتي اين است كه مردم مالك راشناخته واگرنسبت به ملك اوخودراذي حق مي داننداعتراض كنندواين غرض حاصل ومحقق شده است نبايدآگهي نوبتي تجديدشودولي هيئت نظارت راي به تاخيراشتباه مذكوروتجديدآگهي داد.
راي مورخ ۲۴- ۵- ۴۶شورا:
(باتوجه به جريان كاردراين مورداشتباه موثربنظرنمي رسد.)

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – راي شورابراساس اصل طريقيت امور(راي ۱۷۸وهفت راي ديگر صادرشده است لكن بايدقبلاًتحقيقات درمحل مي شدكه مسمي به نام متقاضي باتوجه به اسم پدرش درآن قريه يك نفراست يابيشتر.درصورت اول راي بالااشكالي ندارد.
دوم – هرچندزمين موردتقاضاي ثبت درزمان صدورراي بالازيرآب سد لتيان رفته وقانون طرزتقويم وتملك اراضي موردنيازسدمذكوراجرامي شود لكن اين امرمانع نشرآگهي نوبتي والتزام به مقررات ثبتي دراين قسمت نيست اشكال درتحديدحدوداين نوع اراضي است (راي ۴۴۵).
(راي ۳۲۰-۴۴۳ملاحظه شود).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۶۹-۵۷۰
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *