طريق اثبات وراثت – افراز – تقسيم تركه

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

۶۵ شماره ۵۰ هفته دادگستري صفحه ۳۲

در مورديكه مادر متوفي جهت اثبات وراثت به شهادتنامه متمسك شده و تقاضاي افراز حصه خود را از تركه مينمايد، آياتعيين و معرفي وراث نيز الزامي است يا خير؟
با توجه بمواد۳۰۴و۳۲۶ قانون امور حسبي و ماده ۴۲۴قانون آئين دادرسي مدني ك در ذيل درج ميگردد:
ماده ۳۰۴ درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امورزيرباشد: ۱ نام و مشخصات درخواست كننده و متوفي ۲ ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود وسهام هريك .
ماده ۳۲۶ مقررات قانون مدني راجع به تقسيم درمورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع بتقسيم كه در اين قانون مذكوراست در مورد تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.
ماده ۴۲۴ تشخيص درجه ارزش و تاثير گواهي بنظر دادگاه است .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين داردسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۴۵ چنين اظهارنظر كرده است :
چون در رسيدگي بدرخواست افراز كليه مالكين بايددخالت داده شوند (مواد۳۰۴و۳۲۶ قانون امورحسبي ) لذا كافي نيست كه مقدار سهم متقاضي از مال ومورد تقاضاي افراز معلوم وغيرقابل ترديد باشدبلكه بايد ساير صاحبان سهامنيز معرفي شده ومالكيت آنان مفروغ عنه باشد و براي اثبات وراثت به شهادتنامه مي توان استناد كرد كه البته تشخيص ارزش آن طبق ماده ۴۲۴ قانون آئين دارسي مدني با دادگاه خواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *